Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej (nowelizacja 2019)

  • Drukuj

Przedstawiamy znowelizowany regulamin Konkursu, który obowiązuje od 2019 roku.

Zamieszczony regulamin posiada załączniki, z wykropkowanymi miejscami. Organizatorzy poszczególnych etapów Konkursu powinni dostosować zapisy załączników - wpisać dane organizatora danego etapu.

Regulamin do pobrania: