OMTTK PTTK

XXXIX OMTTK PTTK, Gdańsk 2011. Komunikat organizacyjny nr 1

 • Drukuj

Zgodnie z decyzją Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK z dnia 31 października 2009 roku, bezpośrednim organizatorem finału centralnego XXXIX OMTTK PTTK jest Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku.

Edycja konkursu w roku szkolnym 2010/2011 zostanie przeprowadzona w oparciu o obowiązujący regulamin OMTTK PTTK, przyjęty przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK 8 września 2002 roku oraz zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK 20 września 2002 roku. Regulamin dostępny jest na stronie www.mlodziez.pttk.pl. Prosimy wszystkich organizatorów poszczególnych eliminacji tegorocznej edycji OMTTK PTTK, tj. eliminacji szkolnych, miejskich/powiatowych, wojewódzkich, o uwzględnienie w tematyce przeprowadzanych konkurencji turniejowych, literatury podanej poniżej.

Finał centralny XXXIX OMTTK PTTK będzie miał miejsce w Gdańsku w dniach 9-12 czerwca 2011 roku. Prosimy o organizacje poszczególnych eliminacji w takim terminie, by wszystkie eliminacje szczebla wojewódzkiego zakończyły się zgodnie z regulaminem OMTTK PTTK do dnia 15 maja 2011 roku.

W ramach finału centralnego XXXIX OMTTK PTTK przeprowadzone zostaną następujące konkurencje:

a) Test krajoznawczy,
b) Test wiedzy turystycznej i topograficznej,
c) Turystyczny marsz na orientację,
d) Kolarski tor sprawnościowy,
* kolarski tor przeszkód,
* test ze znajomości przepisów ruchu drogowego,
e) Samarytanka,
* test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny i ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy,
* praktyczna umiejętność udzielania pierwszej pomocy i korzystania z zawartości apteczki,
f) Turystyczne ABC:
* Pomiary wysokości i odległości w terenie,
* Gra azymutowa,
* Gotowanie wody w warunkach polowych/budowanie kuchni z materiałów dostarczonych przez organizatora,
* Rozpoznawanie gatunków roślin,
* Atrakcje turystyczne województwa pomorskiego w rzeźbach z piasku,
g) Karta do kroniki (2 kartki formatu A4, każda z prezentacją po jednej stronie). Pierwsza strona – prezentacja województwa uczestników finału, druga strona – prezentacja drużyny podczas udziału w imprezie turystycznej.
h) Ocena uprawnień, odznak krajoznawczych i turystycznych PTTK – rywalizacja indywidualna.

Przy konstruowaniu powyższych konkurencji, organizatorzy będą korzystali z następujących źródeł wiedzy:

a) Test krajoznawczy:

 • Kanon krajoznawczy Polski, pod red. Włodzimierza Łęckiego, wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa 2005
 • Kanon krajoznawczy Polski, pod red. Włodzimierza Łęckiego, wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa 2008 (wydanie na CD lub wersja elektroniczna www.kanon.pttk.pl)
 • Markin Joanna, Gdańsk oraz Gdynia i Sopot, wyd. Pascal, Bielsko-Biała 2002
 • Pilich Maria i Przemysław, Polska. Ilustrowany przewodnik, wyd. MUZA SA, Warszawa 2007
 • Polska niezwykła. Województwo Pomorskie, wyd. Demart, Warszawa 2008
 • Skurzyński Piotr, Pomorze, wyd. MUZA SA, Warszawa 2007
 • Szewczykowie Izabela i Robert, Szlaki turystyczne, wyd. Carta Blanca, Warszawa 2010

b) Test wiedzy turystycznej i topograficznej:

 • Dymarski Jerzy, AB imprez na orientację, wyd. Horyzonty, Warszawa 2000
 • Jacobson Cliff, Mapa, kompas, GPS, wyd. Eremis, Warszawa 2007
 • Sołtysiak Bogdan, Harce z mapą, wyd. Poczta Harcerska, Szczecin 1997
 • Wierba Wojciech, Zygmańska Barbara, Vademecum turysty, wyd. Pascal, Bielsko-Biała 2005

c)    Testy wiedzy z przepisów ruchu drogowego:

 • Kodeks Ruchu Drogowego i zestawy testów z zakresu karty motorowerowej

d)    Samarytanka:

 • Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC 2005)
 • Europejskie Wytyczne Pierwszej Pomocy.


Źródłem wiedzy do turniejowych testów będą również informacje zawarte na stronach internetowych www.pttk.pl i www.mlodziez.pttk.pl.

Wszystkie informacje dotyczące tegorocznej edycji OMTTK PTTK publikowane będą na stronie internetowej www.mlodziez.pttk.pl – zakładka OMTTK PTTK.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji OMTTK PTTK. Życzymy wielu ciekawych przygód w turniejowych zmaganiach oraz satysfakcji z sukcesów. Do zobaczenia na finale centralnym w Gdańsku.


ORGANIZATORZY

Komunikat do pobrania: