OMTTK PTTK Rybnik 2016

XLIV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK. Komunikat organizacyjny nr 1

  • Drukuj

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaprasza do udziału w kolejnej, już 44, edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego (OMTTK PTTK).
OMTTK PTTK to największe przedsięwzięcie z zakresu szkolnej turystyki edukacyjnej, organizowane przez PTTK, o charakterze cyklicznym, całorocznym, na terenie całego kraju. Co roku Turniej popularyzuje walory turystyczno-krajoznawcze innego województwa. W roku szkolnym 2015/ 2016 będzie to województwo śląskie.

OMTTK PTTK jest najbardziej prestiżową imprezą turystyczną, adresowaną do dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce, organizowaną przez PTTK nieprzerwanie od 1972 roku. W Turnieju biorą udział trzyosobowe drużyny, będące reprezentacjami szkół, domów kultury, drużyn czy hufców harcerskich, w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. OMTTK PTTK to interdyscyplinarne pole zmagań młodzieży z całej Polski. Jego program zawiera teoretyczne elementy nauki: turystyki kwalifikowanej, krajoznawstwa i terenoznawstwa. W programie Turnieju znajdują się również konkurencje sprawnościowe: turystyczny marsz na orientację, kolarski tor sprawnościowy, samarytanka (sprawdzian umiejętności z zakresu pierwszej pomocy), Turystyczne ABC (praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych turyście). Ciekawa formuła i wielopłaszczyznowość weryfikacji umiejętności oraz wiedzy zawodników Turnieju, czyni przygotowania do niego niezwykle solidnymi i pracochłonnymi, na poziomie ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Tak duże zaangażowanie uczestników powoduje znaczny wzrost kompetencji i wiedzy u nich, ale też tak rodzą się u młodych ludzi życiowe pasje i chęć pracy w ramach wolontariatu.

Z zawodników Turnieju po latach rekrutują się pracownicy agencji turystycznych, przewodnicy i piloci wycieczek, ludzie mocno zaangażowani w turystykę pojętą w szerokim znaczeniu. Od wielu lat obserwujemy duże korzyści płynące z realizacji naszego turystyczno-krajoznawczo-edukacyjnego przedsięwzięcia, które uczy lepszego poznania swojej „Małej Ojczyzny”, jej pokochania oraz służby swoim kapitałem osobowym.

Poszczególne eliminacje Turnieju, organizowane przez jednostki terenowe PTTK, a szczególnie Finał Centralny, skupiają na kilka dni w jednym miejscu najbardziej ambitnych, wszechstronnie uzdolnionych młodych pasjonatów turystyki oraz ich opiekunów – bardzo często wybitnych regionalistów i krajoznawców. Z racji formuły Turnieju szczególnie promowane jest województwo, w którym odbywa się Centralny Finał. W tym roku uczestnicy wszystkich eliminacji OMTTK PTTK, w sposób szczególny pogłębią wiedzę na temat województwa śląskiego, wszystkich jego turystycznych produktów oraz krajoznawczych i przyrodniczych walorów.

1) Informacje organizacyjne
a) XLIV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK organizowany jest w roku szkolnym 2015/ 2016 zgodnie z „Regulaminem OMTTK PTTK” zatwierdzonym przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 33/VIII/2014 z dnia 4 listopada 2014 r.
b) Informacje związane z OMTTK PTTK publikowane są na stronie http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk
c) Organizatorami poszczególnych etapów Turnieju są jednostki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
d) Organizatorem Finału Centralnego XLIV OMTTK PTTK, z upoważnienia Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, jest Oddział PTTK w Rybniku.
e) Finał Centralny XLIV OMTTK PTTK odbędzie się w dniach 2-5 czerwca 2016 r. w Rybniku (województwo śląskie).

2) Konkurencje turniejowe
a) Konkurencje turniejowe określone są § 12 „Regulaminu OMTTK PTTK”.
b) W trakcie Finału Centralnego XLIV OMTTK PTTK przeprowadzone zostaną następujące konkurencje:
i) Część teoretyczna
• test wiedzy obejmujący zagadnienia: krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy
ii) Część praktyczna
(1) turystyczny marsz na orientację
(2) turystyczne ABC
• rozpoznawanie atrakcji turystycznych województwa śląskiego
• pokonanie przeszkody terenowej (ścianka wspinaczkowa)
• gry azymutowe
• gwara śląska
(3) turystyczny rower (tor przeszkód i naprawa roweru)
(4) samarytanka (znajomość zastosowania zawartości apteczki zespołu oraz zadania praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy)
(5) ocena zdobytych odznak turystycznych PTTK (indywidualnie: konkurs posiadanych uprawnień i odznak turystycznych PTTK).

3) Polecana literatura
Przy konstruowaniu powyższych konkurencji organizatorzy będą korzystać z niżej wymienionych źródeł wiedzy:
a) wiedza z zakresu krajoznawstwa
• Kanon Krajoznawczy Polski, Łęcki W. red., Warszawa 2005, wyd. II poprawione i uzupełnione lub www.kanon.pttk.pl
• Miszta A., Śląskie – przewodnik pozytywny, Katowice 2009
• Śląskie i Opolskie przewodnik + atlas, seria Polska niezwykła, wyd. DEMART (w zakresie dot. województwa śląskiego)
• Poznaj swój kraj, numery z 2015 r.
• Mapa administracyjno-turystyczna województwa śląskiego – wyd. BiK
b) wiedza turystyczna i topograficzna
• Dymarski J., AB imprez na orientację, Warszawa 2000
• Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty, Śledzińska J. red., Wielocha A., Warszawa 2011
• Kazanecki A., Terenoznawstwo dla harcerzy, Warszawa 1977
• Krajoznawstwo i turystyka w szkole, Gordon A. red., Warszawa 2003
• mapy turystyczne
• www.survival.strefa.pl (w zakresie działu „Orientacje w terenie”)
c) wiedza z zakresu przepisów ruchu drogowego
• Kodeks ruchu drogowego
d) wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy
• Wytyczne 2010 resuscytacji krążeniowo-oddechowej ERC, Kraków 2010, strona internetowa www.prc.krakow.pl
• Encyklopedia pierwszej pomocy, wyd. Bellona, 2010
• Buchfelder M., Podręcznik pierwszej pomocy, Warszawa 2011
e) turystyczne ABC
• mapy turystyczne województwa śląskiego
• Wieczorek E., Województwo śląskie. Przewodnik turystyczny, (płyty CD otrzymają zwycięzcy etapu wojewódzkiego)
• zwycięzcy etapu wojewódzkiego otrzymają komplet informatorów turystycznych województwa śląskiego wraz z mapami
• http://www.gornyslask.net.pl/sprawy/slowniczek-gwary-slaskiej/
f) Źródłem wiedzy do turniejowych testów będą również informacje zawarte na stronach internetowych:
• www.pttk.pl
• www.mlodziez.pttk.pl
• www.slaskie.pl
• www.starostwo.rybnik.pl
• www.rybnik.pl

4) Niniejszy komunikat został opublikowany dnia 8 listopada 2015 r. przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK na podstawie § 6.1.2) i § 27 „Regulaminu OMTTK PTTK”.
 

Komunikat do pobrania w pliku doc