OMTTK PTTK

XL Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK (OMTTK PTTK), Świeradów Zdrój 2012, Komunikat organizacyjny nr 1

Zgodnie z decyzją Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK bezpośrednim organizatorem finału centralnego XL edycji OMTTK PTTK jest Oddział PTTK "Ziemi Lwóweckiej" w Lwówku Śląskim (woj. dolnośląskie).

Edycja konkursu w roku szkolnym 2011/2012 zostanie przeprowadzona w oparciu o regulamin OMTTK PTTK, przyjęty przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK 8 września 2002 roku oraz zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK 20 września 2002 roku. Regulamin i wszystkie informację związane z konkursem dostępne są na stronie www.mlodziez.pttk.pl

Tegoroczna edycja konkursu, realizowana jest w ramach "Roku Szkoły z Pasją" ogłoszonego przez Minister Edukacji Narodowej Panią Katarzynę Hall. Szczegółowe informacje na stronie: www.szkolazpasja.men.gov.pl

Prosimy wszystkich organizatorów poszczególnych eliminacji tegorocznej edycji OMTTK PTTK, tj. eliminacji szkolnych, miejskich/powiatowych, wojewódzkich, o uwzględnienie w tematyce przeprowadzanych konkurencji turniejowych, literatury podanej poniżej.

Finał centralny XL OMTTK PTTK będzie miał miejsce w Świeradowie Zdroju w dniach 31.05.-03.06.2012 roku.

Prosimy o organizacje poszczególnych eliminacji w takim terminie, by wszystkie eliminacje szczebla wojewódzkiego zakończyły się najpóźniej do dnia 6 maja 2012 roku.

W ramach finału centralnego XL OMTTK PTTK przeprowadzone zostaną następujące konkurencje:

a) Test krajoznawczy
b) Test wiedzy turystycznej i topograficznej
c) Turystyczny marsz na orientację
d) Kolarski tor sprawnościowy
*  kolarski tor przeszkód
*  test ze znajomości przepisów ruchu drogowego
e) Samarytanka
*  test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny i ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy
*  praktyczna umiejętność udzielania pierwszej pomocy i korzystania z zawartości apteczki
f) Turystyczne ABC:
*  rozstawianie namiotu na czas
*  rozpoznawanie atrakcji turystyczno- krajoznawczych Województwa Dolnośląskiego  
*  rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt  
*  pokonanie przeszkody terenowej (most linowy i przejście po innych przeszkodach)
*  pakowanie plecaka turystycznego
g) Karta do kroniki (2 kartki formatu A4, każda z prezentacją po jednej stronie). Pierwsza kartka – prezentacja województwa uczestników finału, druga kartka – prezentacja drużyny podczas udziału w dowolnej imprezie turystycznej.
h) Ocena uprawnień, odznak krajoznawczych i turystycznych PTTK – rywalizacja indywidualna.


Przy konstruowaniu powyższych konkurencji, organizatorzy będą korzystali z następujących źródeł wiedzy:

a) Test krajoznawczy:

 • Kanon krajoznawczy Polski, pod red. Włodzimierza Łęckiego, wyd. PTTK "Kraj", Warszawa 2005.
 • Kanon krajoznawczy Polski, pod red. Włodzimierza Łęckiego, wyd. PTTK "Kraj", Warszawa 2008 (wydanie na CD lub wersja elektroniczna www.kanon.pttk.pl)
 • Zygmunt Kruczek, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, wyd. Proksenia 2010.
 • Przewodnik po Polsce, praca zbiorowa, wyd. Sport i Turystyka 1991.
 • Janusz Czerwiński, Dolny Śląsk, wyd. EKO-GRAF 2009.
 • Janusz Czerwiński, Krzysztof R. Mazurski, Sudety Zachodnie, wyd. Sport i Turystyka Warszawa 1983.
 • Janusz Czerwiński, Ryszard Chanas, Dolny Śląsk, wyd. Sport i Turystyka 1977.
 • Włodzimierz Koczarski, Bartłomiej Ranowicz, Sudety Środkowe, wyd. Sport i Turystyka 1982.
 • Krzysztof R. Mazurski, Zbygniew Martynowski, Sudety, Ziemia Kłodzka, Góry Opawskie, wyd. Sport i Turystyka 1988.

b) Test wiedzy turystycznej i topograficznej:

 • Jerzy Dymarski, AB imprez na orientację, wyd. Horyzonty, Warszawa 2000.
 • Andrzej Kazanecki, Terenoznawstwo dla Harcerzy, wyd. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza Warszawa 1985.
 • Wojciech Wierba, Barbara Zygmańska, Vademecum turysty, wyd. Pascal, Bielsko-Biała 2005.
 • Terenoznawstwo, praca zbiorowa, wyd. MON, Warszawa 1965.
 • Wybieram wędrowanie – poradnik młodego turysty. red. Jolanta Śledzińska, Andrzej Wielocha, wyd. PTTK '"Kraj Warszawa 2009. Wersja on-line

c) Testy wiedzy z przepisów ruchu drogowego:

 • Kodeks Ruchu Drogowego oraz zestawy testów z zakresu karty motorowerowej i prawa jazdy.

d) Samarytanka:

 • Rod Baker, dr David Bass, Pierwsza pomoc i opieka domowa, Warszawa 2006.
 • Wytyczne 2005 resuscytacji krążeniowo-oddechowej ERC. Europejska Rada Resuscytacji, Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2010 www.prc.krakow.pl.
 • Anna Chrząszczewska, Bandażowanie, wyd. PZWL, Warszawa 2007.
 • Juliusz Jakubaszko, Ratownik Medyczny, wyd. Górnicki, wydanie II, Wrocław 2007.
 • Michał Kurek, Stany nagłe w alergologii, Warszawa 2004.
 • Witold Jurczyk, Andrzej Łakomy, Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia, Kraków 2007.
 • David Levy, Harold Osborn, Lidia Pousada, Medycyna Ratunkowa, wyd. Urban & Partner, Wrocław 2000.

Źródłem wiedzy do turniejowych testów będą również informacje zawarte na stronach internetowych www.pttk.pl i www.mlodziez.pttk.pl.
Wszystkie informacje dotyczące tegorocznej edycji OMTTK PTTK publikowane będą na stronie internetowej www.mlodziez.pttk.pl – zakładka OMTTK PTTK oraz na stronie internetowej Oddziału PTTK w Lwówku Śląskim www.pttk.boo.pl.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji OMTTK PTTK. Życzymy wielu ciekawych przygód w turniejowych zmaganiach oraz satysfakcji z sukcesów. Do zobaczenia na finale centralnym w Świeradowie Zdroju.

ORGANIZATORZY

Warszawa – Lwówek Śląski, wrzesień 2011r.

 

 

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane