OMTTK PTTK

Wspomnienia z II Szkolenia Młodzieżowych Liderów Turystyki, pióra Justyny

II Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki, które odbyło się w dn. 10-13 czerwca 2010 roku,   przeszło już do historii. Aby jednak pamięć o nim nie zaginęła poniżej krótka relacja z  4-dniowego szkolenia.

Organizatorem całego przedsięwzięcia był Zarząd Główny PTTK we współpracy z Oddziałem "Świętokrzyskim" PTTK w Kielcach. Było ono dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, dzięki czemu uczestnicy nie musieli pokrywać kosztów pobytu, a jedynie koszty dojazdu. W ramach forum odbyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów oraz Finał Centralny OMTTK PTTK. Osobą koordynującą całe szkolenie był Paweł Zań – specjalista ds. inicjatyw programowych  ZG PTTK.

W  pierwszy dzień szkolenia do godzin południowych młodzi liderzy, zjeżdżali się do Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, gdzie po rejestracji odbył się pierwszy wykład dotyczący regulacji prawnych w turystyce. Poprowadził go Sekretarz Generalny ZG PTTK Andrzej Gordon. Po tym wyczerpującym wystąpieniu, nastąpiło oficjalne i uroczyste otwarcie forum. Po przywitaniu wszystkich gości, czekała na nas niespodzianka w postaci koncertu zespołu harcerskiego Wołosatki.

Kolejny dzień rozpoczął się od krótkiego teoretycznego  zapoznania nas z urządzeniami GPS. Zajęcia poprowadzili przedstawiciele firmy EXCEL Systemy Nawigacyjne. Następnie po krótkiej przerwie przyszedł czas na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Część  teoretyczna obejmowała m.in. takie zagadnienia jak:  przepisy prawne udzielania pierwszej pomocy, łańcuch przeżycia, opatrywanie urazów i ran.

Po obiedzie mieliśmy możliwość praktycznego zapoznania się z urządzeniami GPS. W tym celu  podzieliliśmy się na mniejsze zespoły i  zostaliśmy przewiezieni do punktu startowego. Każdy zespół otrzymał urządzenie GPS, za pomocą którego mieliśmy dotrzeć do poszczególnych punktów w terenie, do których otrzymaliśmy wcześniej współrzędne. Trasy były zróżnicowane kilometrowo, jednak nieodłącznym towarzyszem każdej z nich były komary!

Kolejny dzień - sobota, rozpoczęła się od zajęć praktycznych pierwszej pomocy. Na trzech utworzonych stanowiskach mieliśmy możliwość przećwiczenia, pod czujnym okiem instruktorów,  udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu.  Całe szkolenie było doskonale zorganizowane, do dyspozycji mieliśmy profesjonalny sprzęt, dzięki czemu mogliśmy nabyć większej odwagi w przypadku, kiedy przyjdzie nam rzeczywiście udzielić pierwszej pomocy potrzebującej osobie.

Po obiedzie tego samego dnia czekał nas wyjazd szkoleniowy po regionie ukazujący nam walory przyrodnicze i antropogeniczne terenu świętokrzyskiego. Wspólnie z przewodnikiem regionalnym udaliśmy się na Święty Krzyż. Zaczerpnęliśmy dużej ilości wiedzy i ciekawostek jakie przekazał nam przewodnik za co serdecznie dziękujemy! Po powrocie czekało już na nas ognisko kończące imprezy. Uczestnicy OMTTK PTTK przedstawiali swoje regiony, wieczór upłynął przy dźwiękach gitary i wspólnym śpiewie.

Niedziela - ostatni dzień forum, rozpoczęła sie od  krótkich zajęć z topografii tradycyjnej. W mniejszych zespołach, musieliśmy dotrzeć do wyznaczonych punktów na mapie. Następnie odbyło się uroczyste zakończenie forum. Wręczono nagrody uczestnikom OMTTK oraz certyfikaty ukończenia forum,  liderom turystyki. Po słowach podziękowań Prezesa ZG PTTTK Lecha Drożdzyńskiego do uczestników turnieju i liderów turystyki impreza została oficjalnie zamknięta.

II Forum Liderów Turystyki  zasługuje na moje wielkie uznanie. Pomimo kilkuletniej działalności w sferze turystyki, szkolenia bardzo się przydały i wzbogaciły moją wiedzę. Myślę, że czas spędzony na tym szkoleniu długo pozostanie w mojej pamięci. Mam  nadzieję, że w przyszłym roku również będzie mi dane spotkać się wtedy już na III Ogólnopolskim forum Młodzieżowych Liderów Turystyki w jeszcze większym gronie i  z nowymi obiecującymi liderami turystyki.

Justyna Sączawa

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane