o Radzie

Skład Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej ZG PTTK XVIII kadencji władz PTTK

Skład Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej ZG PTTK XVIII kadencji (na lata 2013-2016)

Marek Bogusz - przewodniczący
Weronika Smolarkiewicz-Lendzion  - wiceprzewodnicząca
Mirosław Mazur  - sekretarz
Franciszek Dendewicz
Irena Janas
Łukasz Kuczmarz
Marian Kurzyna
Marcin Nowacki
Danuta Sosnowska 

Odznaka Śladami Koziołka Matołka