Mały jubileusz - 25 lat wojewódzkich zlotów szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych PTTK - PTSM w województwie pomorskim

Tak to się zaczęło…

Imprezy turystyczne, rajdy, zloty, złazy, turnieje i konkursy. Rywalizacji było co niemiara, na:

 • najaktywniejsze koło,
 • drużynę

w kategoriach szkół:

 • podstawowych,
 • średnich,
 • zawodowych,
 • liceach

Różnica w posiadaniu wiedzy turystyczno-krajoznawczej i umiejętności praktycznych była widoczna na starcie w turniejach krajoznawczych między liceum, a szkołą zawodową. Aby dokonać oceny pracy kół, klubów i bardziej zintegrować środowisko szkolne, w 1986r zorganizowano „I Wojewódzki Zlot Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych PTSM - PTTK w Stężycy”. Program zlotu obejmował wszystkie konkurencje turniejowe. Dokładne sprawdzanie książek pracy koła, potwierdzało systematyczną jego pracę i uzyskane wyniki. Często było tak, że szkoły zawodowe poprzez swoją systematyczną roczną pracę na zlotach uzyskiwały czołowe lokaty, przez co zostały zauważane i nagradzane przez władze oświatowe i PTTK.

W wyniku zmian ustrojowych i ekonomicznych zloty nadal się odbywały z położeniem nacisku na wyniki indywidualne ich uczestników. Ocena pracy kół i klubów działających w szkołach uległa modyfikacji, co miało znaczący wpływ na ilość oraz jakość ich pracy. Kadrę zlotów tworzyli nauczyciele o różnych specjalizacjach zawodowych: m.in. geograf, historyk, instruktor w-f oraz inni nauczyciele pasjonaci-turyści. To już po raz 25-ty w Sierakowicach spotkają się ci, którym dobro młodzieży nie jest obojętne i pokazują piękno naszego ojczystego kraju. Wszyscy zapracowali na szacunek i uznanie.
Wśród szczególnie aktywnych byli:

 • Tadeusz Kotwica -SKKT „Rajdowniczek”,
 • Edwin Nawrocki SKKT „Błyskawica”,
 • Andrzej Szarmach -SKKT „Pędziwiatry”,
 • Anna Gołaszewska -SKKT „Trek”,
 • Stanisław Klimowicz -SKKT „Wanożnice”,
 • Anna Andryskowska- SKKT „Europodwórko”
 • i inni.

Wśród kadry organizatorów zlotu są osoby, które czuwały nad ich przygotowaniem, przebiegiem i rozliczeniem tzw. „niewidoczne serca zlotów”. Należą do nich: Pani Irena Solska z PTSM oraz Pani Elżbieta Świerk z PTTK jako drogowskazy społecznej pracy na polu turystyki młodzieżowej.

Ach! co to był za zlot...

Każdy z 25 zlotów był niepowtarzalny, w różnych miejscach województwa pomorskiego np.;

1000-lecie Gdańska w Sobieszewie, którego komendantem był Bogdan Gackowski z 270 uczestnikami z udziałem grup z Legnicy, Jarocina, Wrocławia. Przygotowanie i jego przeprowadzenie to nie lada sztuka, udało się doskonale zwiedzanie ptasiego raju, ognisko-kominek turystyczny z programem przygotowanym przez młodzież, uczniowska grochówka wszystkim smakowała. Wszyscy uczestnicy zlotu wracali do domu szczęśliwi i zdrowi z nagrodami oraz wspomnieniami.
Zlot w Garczynie-z komendantką Ireną Solską i 120 uczestnikami. Pięknie położony ośrodek LOK-u nad jeziorem Garcz za Kościerzyną. Bardzo atrakcyjnie przebiegały zajęcia z przysposobienia obronnego. Wyróżniły się kluby SKKT „Błyskawica” i SKKT „Kaktusy”. Przybyli nowi opiekunowie SKKT, którzy aktywnie włączają się do pracy przy zlotach, a w następnych latach zostaną ich komendantami, dzięki im za to.

15-ty Wojewódzki Zlot SKKT, PTTK, PTSM z komendantką Anną Gołaszewską i 150 uczestnikami. To był zlot jubileuszowy z piękną oprawą krajoznawczą z Kalwarią Wielewską. Historię jej powstania oraz architekturę mogli poznać uczestnicy zlotu w trakcie jej zwiedzania. Na tym zlocie szczególnie wyróżnione zostały SKKT „Rajdowniczek” z opiekunem Tadeuszem Kotwicą i SKKT „Trek” z opiekunką Anną Gołaszewską. Puchary Mistrza wręczono im za wielokrotny, wyróżniający się udział. Podczas trwania zlotów zwracano uwagę na prawidłowe zachowanie się uczestników, bezpieczeństwo podczas konkurencji, a także miłą turystyczną atmosferę. Spontanicznie do pomocy w realizacji programu włączali się wszyscy opiekunowie grup, dzięki czemu zloty trwają nadal do dziś. O tej pracy informował biuletyn wydany z tej okazji.

Stanisława i Jan Holeksowie to wspaniali organizatorzy imprez turystycznych. Na długo w pamięci pozostał VII zlot SKKT PTSM - PTTK na HELU. Główną atrakcją było zwiedzanie portu wojennego, poznanie historii obrony półwyspu Helskiego oraz wejście na latarnie morską. Pan Jan Holeksa złotymi zgłoskami zapisał się w historii Wojewódzkich Zlotów SKKT i pozostałych imprez turystycznych w naszym województwie. Był i jest projektantem, wykonawcą wszystkich pieczątek okolicznościowych na powyższe imprezy W książeczkach OTP, dyplomach, kartach uczestnictwa jest potwierdzenie jego społecznej pracy.

Na obecny jubileusz składa się praca wszystkich ludzi dobrej woli. Realizacja zlotów bez pomocy władz samorządowych, oświatowych i dyrekcji szkól nie byłaby możliwa. Postawa władz gminnych, powiatowych jest nie do przecenienia w przygotowaniu zlotu oraz realizacji jego programu. To nie tylko poznanie przez uczestników walorów turystycznych i krajoznawczych regionu miejsca zlotu, to również promocja Gminy, jej piękna i osiągnięć pod względem gospodarczym i kulturowym. Młodzież będzie pamiętać i opowiadać o tym, gdzie byli, co widzieli i co skorzystali uczestnicząc w zlotach. Nie sposób o wszystkim napisać, niech te parę zdań przypomni o tym co było i będzie wyrazem podzięki za dobro, które dzięki pracy opiekunów i założycieli SKKT PTTK - PTSM zostało stworzone przez te 25 lat.

Edwin Nawrocki

Komentarz w tym Artykule
Musisz Zalogować się lub Zarejestrować aby wziąć udział w tej dyskusji.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane