opiekunowie

Opiekunowie SKKT PTTK pełnią w Towarzystwie bardzo ważną rolę.
Pracują na co dzień z dziećmi i młodzieżą. Wychowują kolejne pokolenia turystów i krajoznawców, którzy za kilka, może kilkanaście lat sami poprowadzą na szlaki swoich młodszych kolegów.

Opiekunowie SKKT, będący członkami PTTK, są od 1978r. członkami kadry programowej. Oznacza to że przysługują im rabaty organizacyjne oraz ubezpieczenie OC.
Dział powstaje, aby zebrać informacje ważne dla codziennej działalności Opiekunów. Wskazywać nowe trendy i promować ciekawe inicjatywy szkolnego ruchu
krajoznawczo-turystycznego wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Poradnik praktyka (część II): Jak założyć koło/klub PTTK zrzeszające dzieci i młodzież?

Dzieci i młodzież zrzeszone są w kołach i klubach PTTK. Skupiają one na ogół turystów z podobnymi zainteresowaniami i podobnym wieku. Szczególnym przypadkiem są tzw. Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne PTTK (SKKT PTTK),  zazwyczaj działają przy ośrodkach oświatowo-wychowawczych (szkołach, przedszkolach). Można jednak powołać koło/klub również przy parafiach, domach kultury itp.  I o tym właśnie jest ten artykuł.

czytaj więcej: Poradnik praktyka (część II): Jak założyć koło/klub PTTK zrzeszające dzieci i młodzież?

PTTK dla dzieci i młodzieży, słów kilka o kołach i klubach Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego

Dzieci i młodzież w życiu Towarzystwa zajmuje szczególne miejsce. Dlatego także wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom w strukturze PTTK istnieją koła lub kluby, skupiające przedstawicieli młodego pokolenia Polaków.

czytaj więcej: PTTK dla dzieci i młodzieży, słów kilka o kołach i klubach Polskiego Towarzystwa Turystyczno...

Poradnik praktyka (część I): Jak założyć Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK w placówce oświatowo-wychowawczej

Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne są jednostkami organizacyjnymi oddziałów PTTK działających na terenie kraju. Koła działają na terenie szkół, zrzeszając uczniów zainteresowanych poznawaniem kraju, uprawianiem różnych dyscyplin turystyki.
SKKT utrzymują stały kontakt z oddziałami macierzystymi za sprawą Opiekunów.

czytaj więcej: Poradnik praktyka (część I): Jak założyć Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK w placówce...

Szkolne Koła Krajoznawczo- Turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego (SKKT PTTK) - turystyczną ofertą PTTK dla uczniów i nauczycieli.

Zawsze zastanawiało Cię czym jest SKKT, dlaczego warto Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne prowadzić w oparciu o PTTK? Jak rozpoczął się w Polsce  szkolny ruch krajoznawczo - turystyczny? Zapraszamy nauczycieli, instruktorów harcerskich, członków PTTK i wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z artykułem.

czytaj więcej: Szkolne Koła Krajoznawczo- Turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego (SKKT...

Nauczyciele Kraju Ojczystego po raz wtóry

Z różnych stron Polski 16 października 2012r. zjechali do Warszawy nauczyciele na uroczyste wręczenie tytułu i medalu PTTK Nauczyciel Kraju Ojczystego w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

czytaj więcej: Nauczyciele Kraju Ojczystego po raz wtóry

Pierwsze wyróżnienia tytułem i medalem PTTK "Nauczyciel Kraju Ojczystego" wręczone

Wśród turystów skupionych w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, są Ci dla których turystyka jest czymś więcej niż tylko zwykłą wędrówką. W uznaniu szczególnych zasług nauczycieli oraz innych osób prowadzących systematyczną pracę edukacyjno-wychowawczą w środowisku i na rzecz dzieci i młodzieży, upowszechniającą turystykę i krajoznawstwo, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanowiło wyróżnienie honorowe w postaci tytułu i medalu „Nauczyciel Kraju Ojczystego”.

czytaj więcej: Pierwsze wyróżnienia tytułem i medalem PTTK "Nauczyciel Kraju Ojczystego" wręczone

Odznaka "Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży"

Wyróżnienie ZG PTTK dla osób szczególnie zasłużonych w środowisku młodzieżowym. Wyróżnienie ustanowione zostało w 1974 r. jest jednym z elementów  Systemu wyróżnień członków i jednostek PTTK, zatwierdzonego uchwałą ZG PTTK nr 185/XVI/2007 z dnia 12.05.2007 r.

czytaj więcej: Odznaka "Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży"

Nauczyciel Kraju Ojczystego w PTTK

W uznaniu szczególnych zasług nauczycieli oraz innych osób prowadzących systematyczną pracę edukacyjno-wychowawczą w środowisku i na rzecz dzieci i młodzieży, mającą na celu upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, ustanawia wyróżnienie honorowe w postaci tytułu i medalu "Nauczyciel Kraju Ojczystego".

czytaj więcej: Nauczyciel Kraju Ojczystego w PTTK

Przykładowy plan pracy Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego (SKKT) PTTK, gimnazjum

Plan pracy

Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK

"Szlidowsi" przy Gimnazjum nr 52 w Bydgoszczy

w roku szkolnym 2010/2011

czytaj więcej: Przykładowy plan pracy Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego (SKKT) PTTK, gimnazjum

Przykładowy plan pracy Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego (SKKT) PTTK, szkoła podstawowa

PLAN PRACY

Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK

"Tuptusie" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Szybowicach w roku szkolnym 2010/2011

 

czytaj więcej: Przykładowy plan pracy Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego (SKKT) PTTK, szkoła podstawowa

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane