Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty. Wydanie II.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
zaktualizowało i opublikowało II wydanie książki:
„Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty”.
Wydawnictwo stanowi kompendium wiedzy przydatnej
młodemu turyście, zawiera praktyczne wskazówki
dotyczące odpowiedniego przygotowania do wędrówki,
bezpiecznego wędrowania i podróżowania.

Wybieram wędrowanie

W publikacji zamieszczono informacje o miejscach godnych odwiedzenia, poznania ich wartości antropogenicznych i przyrodniczych oraz propozycje zagospodarowania czasu wolnego. Znajdują się w nim także informacje o organizacjach pozarządowych działających wśród młodzieży szkolnej: PTTK, PTSM, ZHP, ZHR.
Pierwsze wydanie poradnika ukazało się w roku 2009 spotykając się z dużym zainteresowaniem. Uzupełnieniem publikacji stał się na bieżąco aktualizowany niniejszy serwis „Młodzież PTTK”, gdzie poradnik był dostępny również w wersji elektronicznej, dodatkowo zamieszczano artykuły o pokrewnej tematyce. Zaktualizowane II wydanie poradnika, dostępne jest również on-line: Wybieram wędrowanie. Wydanie II.

Pobierz Wybieram wędrowanie

Poradnik w wersji drukowanej będzie rozprowadzany bezpłatnie poprzez oddziały PTTK, Kuratoria Oświaty, organizacje współpracujące z PTTK. Będzie go można także otrzymać na wybranych krajowych targach turystycznych, w których PTTK będzie uczestniczyło.

Publikacja jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zachęcamy do pobierania baneru promocyjnego poradnika i zamieszczanie na stronach internetowych.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane