XLIX OMTTK PTTK, Komunikat organizacyjny nr 1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaprasza do udziału w 49 edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego (OMTTK PTTK), który organizowany jest w roku szkolnym 2022/2023.

OMTTK PTTK to największe przedsięwzięcie z zakresu szkolnej turystyki edukacyjnej o charakterze cyklicznym i całorocznym, organizowane przez PTTK na terenie całego kraju. Co roku Turniej popularyzuje walory turystyczno-krajoznawcze innego, wybranego województwa. W roku szkolnym 2022/2023 będzie to województwo pomorskie.

OMTTK PTTK jest najbardziej prestiżową imprezą turystyczną, adresowaną do dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce, organizowaną przez PTTK od 1972 roku. W Turnieju biorą udział trzyosobowe zespoły, będące reprezentacjami szkół, domów kultury, drużyn czy hufców harcerskich, oddziałów PTTK i innych podmiotów działających wśród młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: szkół podstawowych i ponadpodstawowych. OMTTK PTTK to interdyscyplinarne pole zmagań młodzieży z całej Polski. Jego program, podobnie jak w poprzednich latach, zawiera teoretyczne elementy nauki: turystyki kwalifikowanej, krajoznawstwa i terenoznawstwa. W programie Turnieju znajdują się również konkurencje sprawnościowe: turystyczny marsz na orientację, rowerowy tor sprawnościowy, samarytanka (sprawdzian umiejętności z zakresu pierwszej pomocy) oraz Turystyczne ABC (praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych turyście).

Tak duże zaangażowanie uczestników pozwala na istotny rozwój ich kompetencji i wiedzy, ale też wzbudza życiowe pasje i umożliwia nawiązywać wieloletnie przyjaźnie. Przyczynia się do tego również, towarzyszący rywalizacji, bogaty program krajoznawczy, który pozostawia po sobie piękne wspomnienia. Tegorocznej edycji Turnieju przyświecać będzie motto przewodnie: „Wśród fal Bałtyku”

I. Informacje organizacyjne

1. XLIX Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK organizowany jest w roku szkolnym 2022/2023 zgodnie z „Regulaminem OMTTK PTTK” zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 150/XIX/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.

2. Informacje związane z OMTTK PTTK publikowane są na stronach http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk oraz fanpage OMTTK PTTK województwa pomorskiego na facebooku: https://www.facebook.com/OMTTKpomorskie

3. Organizatorami poszczególnych etapów Turnieju są jednostki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

4. Organizatorem Finału Centralnego XLIX OMTTK PTTK, z upoważnienia Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, jest Oddział PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni.

5. Finał Centralny XLIX OMTTK PTTK odbędzie się w dniach 8-11 czerwca 2023 roku w Rumi (województwo pomorskie).

II. Konkurencje turniejowe

1. Konkurencje turniejowe określone są § 12. Regulaminu OMTTK PTTK.

2. W trakcie Finału Centralnego XLIX OMTTK PTTK przeprowadzone zostaną konkurencje, podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

3. Część teoretyczna, to test wiedzy obejmujący zagadnienia: krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dotyczące udzielania pierwszej pomocy.

4. Część praktyczna to:

1) turystyczny marsz na orientację,

2) turystyczne ABC, na które składają się:

a) kajakowy tor przeszkód

b) pomiary terenowe

c) konkurencja kaszubska

d) konkurencja „piękno Polski w tekstach kultury”

3) turystyczny rower (tor przeszkód),

4) samarytanka (znajomość zastosowania zawartości apteczki oraz zadania praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy),

5) ocena zdobytych odznak turystycznych PTTK (indywidualnie: konkurs posiadanych uprawnień i odznak turystycznych PTTK).

III. Polecana literatura

Przy konstruowaniu powyższych konkurencji organizatorzy będą korzystać z niżej wymienionych źródeł.

1. wiedza z zakresu krajoznawstwa:

1) Kanon Krajoznawczy Polski, W. Łęcki red., Warszawa 2005, wyd. II poprawione i uzupełnione lub do pobrania w formacie pdf na http://www.msw-pttk.org.pl/odznaki/kanon_kraj.html

2) Kanon Krajoznawczy Województwa Pomorskiego, T. Legutko, D. Wrzosek, Gdańsk 2019

2. wiedza turystyczna i topograficzna 

1) J. Dymarski, AB imprez na orientację, Warszawa 2000

2) Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty, J. Śledzińska red., A. Wielocha, Warszawa 2011, 

3. wiedza z zakresu przepisów ruchu drogowego 

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997, nr 98, poz. 602 z późn. zm.) w zakresie ruchu pieszego, rowerzysty i motorowerzysty

2) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002, nr 170, poz. 1393 z późn. zm.) w zakresie umiejętności rozpoznawania znaków drogowych

4. wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

1) Wytyczne 2021 resuscytacji krążeniowo-oddechowej ERC, Kraków 2021, strona internetowa www.prc.krakow.pl

2) M. Buchfelder, Podręcznik pierwszej pomocy, Warszawa 2011

5. Źródła do konkurencji turystycznego ABC zostaną podane wraz z ich opisem w komunikacie organizacyjnym nr 2.

6. Źródłem wiedzy do turniejowych testów będą również informacje zawarte na stronach internetowych:

IV. Informacje o eliminacjach wojewódzkich

1. dolnośląskie:
organizator: Oddział PTTK Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku                                         
miejscowość: Kłodzko                             
termin: 13-14 maja 2023 roku

2. kujawsko-pomorskie:
organizator:                                     miejscowość:                                               termin:

3. lubelskie:
organizator: Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim
miejsce: Radzyń Podlaski
termin: 12-13 maja 2023

4. lubuskie:
organizator: Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach
miejsce: Żary
termin 27 kwietnia 2023

5. łódzkie:
organizator:                                     miejscowość:                                               termin:

6. małopolskie:
organizator: PTTK Oddział Ziemi Wadowickiej w Wadowicach
miejscowość: okolice Wadowic
termin: 21-23 kwietnia 2023 roku

7. mazowieckie:
organizator: Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK
miejscowość: Mińsk Mazowiecki 
termin: 20-21maja 2023

8. opolskie:
organizator: Oddział PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku
miejsce: Prudnik
termin: 12-13 maja 2023

9. podkarpackie:
organizator:                                     miejscowość:                                               termin:

10. podlaskie:
organizator:  PTTK Oddział w Augustowie w porozumieniu z Oddziałem Regionalnym PTTK w Białymstoku
miejscowość: Augustów
termin: 12-13 maja 2023 roku

11. pomorskie:
organizator: Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku
miejscowość: Starogard Gdański
termin: 22-23 kwietnia 2023 roku

12. śląskie:
organizator:                                     miejscowość:                                               termin:

13. świętokrzyskie:
organizator:                                     miejscowość:                                               termin:

14. warmińsko-mazurskie:
organizator:                                     miejscowość:                                               termin:

15. wielkopolskie:
organizator: Oddział PTTK im. Stanisława Graevego w Kaliszu
miejsce: Kalisz
termin w trakcie ustalania

16. zachodniopomorskie:
organizator: Oddział Zachodniopomorski PTTK w Szczecinie
miejscowość: Chojna
termin: 22-23 kwietnia 2023 roku

V. Informacje końcowe

1. Dnia 18 listopada 2022 roku (piątek) w godzinach wieczornych zorganizowane zostanie webinarium poświęcone XLIX edycji OMTTK PTTK, na które serdecznie zapraszamy organizatorów etapów I-III, opiekunów oraz zawodników. Będzie ono służyć przybliżeniu wybranych w tym roku konkurencji Turystycznego ABC, lepszemu skoordynowaniu ze sobą poszczególnych etapów Turnieju, nakreśleniu wstępnej wizji Finału Centralnego oraz umożliwi uzyskanie odpowiedzi na powstałe pytania. Dokładna godzina webinarium wraz z linkiem umożliwiającym wzięcie udział w spotkaniu zostanie podana do dnia 10 listopada 2023 roku na https://www.facebook.com/OMTTKpomorskie

2. Niniejszy komunikat został przyjęty przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w dniu 13 października 2022 r.

 

polecane