Komunikat Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w sprawie tymczasowych kategorii wiekowych w konkursach

            Na posiedzeniu Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej w dniu 25 sierpnia 2018 r. podjęto decyzję, że w roku szkolnym 2018/2019 kategorie wiekowe w OMTTK i w OMKK „Poznajemy Ojcowiznę” kształtować się będą w następujący sposób:

  1. Szkoły podstawowe (I-VIII),
  2. Gimnazja (klasy III),
  3. Szkoły ponadgimnazjalne.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane