Konkursy dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018

Rada Programowa ds Młodzieży Szkolnej ZG PTTK informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 nie ulegają zmianom regulaminy konkursów organizowanych przez PTTK. Bez zmian pozostają więc kategorie wiekowe OMKK "Poznajemy Ojcowiznę", OMTTK i Konkursu Krasomówczego: 

  • szkoły podstawowe (klasy 1-7),
  • gimnazja (klasy 2-3),
  • szkoły ponadgimnazjalne.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane