OMTTK PTTK

Wszystko o Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju
Turystyczno-Krajoznawczym PTTK (OMTTK PTTK).
Trudno uwierzyć, ale turniej organizowany jest od 1972 roku.
Mimo blisko 50 edycji, impreza rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Niewątpliwie OMTTK PTTK jest konkursem, dla ambitnych młodych turystów. Składa się z sześciu głównych konkurencji i kilku pobocznych.

OMTTK PTTK

Sprawdzają one w sposób wszechstronny wiedzę z zakresu krajoznawstwa, terenoznawstwa, pierwszej pomocy, znajomości roślin, zwierząt i itp.
Rywalizacja odbywa się w trzyosobowych zespołach, ale dodatkowo w każdej konkurencji przyznawane są nagrody indywidualne, dla najlepszych uczestników, zdobywców najwyższych not w danej kategorii. Laureaci finału centralnego są młodymi specjalistami w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa Polski. Rokrocznie tematyką przewodnią turnieju jest wiedza o innym województwie, gdzie na zakończenie rywalizacji odbywa się finał centralny.

Chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj do regulaminu OMTTK PTTK.

Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno–Krajoznawczego PTTK (od 2020)

Prezentujemy Regulamin OMTTK PTTK, obowiązujący od roku szkolnego 2019/2020.
Zgodnie z uchwałą ZG PTTK, Regulamin OMTTK PTTK obowiązuje od 17 stycznia 2020 roku.
Przepisy stosuje się również do etapów OMTTK PTTK, które nie zakończyły się przed dniem wejścia w życie Regulaminu.
Pozostają w mocy rozstrzygnięcia etapów OMTTK PTTK, które przeprowadzono na podstawie przepisów dotychczas obowiązującego Regulaminu.

czytaj więcej: Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno–Krajoznawczego PTTK (od 2020)

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane