Cytaty, które warto znać...

Sławni ludzie o turystyce i krajoznawstwie,
podróżowaniu i ziemi Ojczystej...

Stanisław Wyspiański „żeby oni chcieli chcieć”

Jan Amos Komeński „Trzeba ludzi uczyć w granicach możliwie najszerszych, nie tylko z książek czerpać mądrość, ale z nieba, ziemi, z dębów i buków”

Anonim „Każdemu narodowi potrzebne są stare kamienie i stare kształty architektoniczne. To one właśnie stanowią kotwice pamięci wielu pokoleń”, Zaczerpnięte z Vademecum Młodzieżowego Opiekuna Zabytków. Franciszek Midura, wydawnictwo Oddziału PTTK Warszawa Śródmieście im. Aleksandra Janowskiego, Warszawa 1997

Józef Minasowicz „Świat takich nauczycieli chwalił i chwali, którzy ucząc chodzili, a chodząc nauczali”

Mikołaj Wisznicki „Krajoznawca szuka wiedzy o Polsce sercem. Na wycieczkach kształcić musimy zarówno ciała, jak i umysł i uczucie, budzić gotowość słowem Ojczyzna, uczyć karności, kształcić miłość ziemi ojczystej”;

Mieczysław Orłowicz Krajoznawstwo to: „Całokształt wiadomości o pewnym kraju lub regionie, gromadzących elementy rozmaitych działów wiedzy, potrzebne dla znajomości tego kraju (regionu), podane w sposób ścisły, ale popularny”

Aleksander Janowski

  • „Wstyd to wielki nie znać swej ojczystej ziemi”
  • „Ziemia to karty księgi: czytaj ją i oglądaj jej obrazy”
  • „Poznaj swój kraj, abyś go mógł gorąco ukochać”
  • „Poznaj swój kraj, abyś umiał nim gospodarować”
  • „Kochaj każdy skrawek tej ziemi i każdego Polaka, bo ziemia to twoja matka, a Polak to twój brat”

Św. Augustyn z Hippo

  • „Świat jest wspaniałą książką, z której Ci, co nigdy nie oddalili się od domu, przeczytali tylko jedną stronę”
  • „Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę”

Jean Paul „Tylko podróż jest prawdziwym życiem, jak i prawdziwe życie jest podróżą”

Herman Melville „Życie jest podróżą, która prowadzi do domu”

Witold Tyrakowski „To nie sztuka być turystą, lecz Turystą być - to sztuka!”

Kazimierz Kulwieć „Po stokroć lekkomyślnym byłby naród, nie chcący znać odwiecznego ojców swoich dziedzictwa, nie szukający poznania sił swoich i środków, budujący swe gmachy na piasku" zaczerpnięte z artykułu” Zapowiedź na rok 1910" opublikowanego w Roczniku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 3:1909,str.5-7.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane