L OMTTK PTTK, Komunikat organizacyjny nr 1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaprasza do udziału w 50. edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego (OMTTK PTTK), który organizowany jest w roku szkolnym 2023/2024.

OMTTK PTTK to największe przedsięwzięcie z zakresu szkolnej turystyki edukacyjnej o charakterze cyklicznym i całorocznym, organizowane przez PTTK na terenie całego kraju. Co roku Turniej popularyzuje walory turystyczno-krajoznawcze innego, wybranego województwa. W roku szkolnym 2023/2024 będzie to województwo mazowieckie.

OMTTK PTTK jest najbardziej prestiżową imprezą turystyczną, adresowaną do dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce, organizowaną przez PTTK od 1972 roku. W Turnieju biorą udział trzyosobowe zespoły, będące reprezentacjami szkół, domów kultury, drużyn czy hufców harcerskich, oddziałów PTTK i innych podmiotów działających wśród młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: szkół podstawowych i ponadpodstawowych. OMTTK PTTK to interdyscyplinarne pole zmagań młodzieży z całej Polski. Jego program, podobnie jak w poprzednich latach, zawiera teoretyczne elementy nauki: turystyki kwalifikowanej, krajoznawstwa i terenoznawstwa. W programie Turnieju znajdują się również konkurencje sprawnościowe: turystyczny marsz na orientację, rowerowy tor sprawnościowy, samarytanka (sprawdzian umiejętności z zakresu pierwszej pomocy) oraz Turystyczne ABC (praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych turyście).

Tak duże zaangażowanie uczestników pozwala na istotny rozwój ich kompetencji i wiedzy, ale też wzbudza życiowe pasje i umożliwia nawiązywać wieloletnie przyjaźnie. Przyczynia się do tego również, towarzyszący rywalizacji, bogaty program krajoznawczy, który pozostawia po sobie piękne wspomnienia.

I. Informacje organizacyjne

 1. L Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK organizowany jest w roku szkolnym 2023/2024 zgodnie z „Regulaminem OMTTK PTTK” zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 150/XIX/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.
 2. Informacje związane z OMTTK PTTK publikowane są na stronach www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk, a z finałem również na stronie www.kozienice.pttk.pl
 3. Organizatorami poszczególnych etapów Turnieju są jednostki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
 4. Organizatorem Finału Centralnego L OMTTK PTTK, z upoważnienia Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, jest Oddział PTTK w Kozienicach.
 5. Finał Centralny L OMTTK PTTK odbędzie się w dniach 6-9 czerwca 2024 roku w Kozienicach (województwo mazowieckie).

II. Konkurencje turniejowe

 1. Konkurencje turniejowe określone są § 12. Regulaminu OMTTK PTTK.
 2. W trakcie Finału Centralnego L OMTTK PTTK przeprowadzone zostaną konkurencje, podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną.
 3. Część teoretyczna, to test wiedzy obejmujący zagadnienia: krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dotyczące udzielania pierwszej pomocy.
 4. Część praktyczna to:

1) turystyczny marsz na orientację,
2) turystyczne ABC, na które składają się:

 1. rozpoznawanie drzew i krzewów Puszczy Kozienickiej
 2. pomiary terenowe
 3. planowanie wycieczki – praca z mapą turystyczną
 4. rozpoznawanie atrakcji turystycznych województwa mazowieckiego

3) turystyczny rower (tor przeszkód),
4) samarytanka (znajomość zastosowania zawartości apteczki oraz zadania praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy),
5) ocena zdobytych odznak turystycznych PTTK (indywidualnie: konkurs posiadanych uprawnień i odznak turystycznych PTTK).

III. Polecana literatura

Przy konstruowaniu powyższych konkurencji organizatorzy będą korzystać z niżej wymienionych źródeł.

 1. Wiedza z zakresu krajoznawstwa:

1) Kanon Krajoznawczy Polski, W. Łęcki red., Warszawa 2005, wyd. II poprawione i uzupełnione lub do pobrania w formacie pdf na http://www.msw-pttk.org.pl/odznaki/kanon_kraj.html
2) Kanon Krajoznawczy Województwa Mazowieckiego, pod red. S. Bijaka, N. Wojtyry, Warszawa 2018

 1. Wiedza turystyczna i topograficzna

1) J. Dymarski, AB imprez na orientację, Warszawa 2000
2) Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty, J. Śledzińska red., A. Wielocha, Warszawa 2011,

 1. Wiedza z zakresu przepisów ruchu drogowego

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997, nr 98, poz. 602 z późn. zm.) w zakresie ruchu pieszego, rowerzysty i motorowerzysty
2) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002, nr 170, poz. 1393 z późn. zm.) w zakresie umiejętności rozpoznawania znaków drogowych

 1. Wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy

1) Wytyczne 2021 resuscytacji krążeniowo-oddechowej ERC, Kraków 2021, strona internetowa www.prc.krakow.pl
2) M. Buchfelder, Podręcznik pierwszej pomocy, Warszawa 2011

 1. Źródła do konkurencji turystycznego ABC zostaną podane wraz z ich opisem w komunikacie organizacyjnym nr 2.
 2. Źródłem wiedzy do turniejowych testów będą również informacje zawarte na stronach internetowych:

1) www.pttk.pl
2) www.mlodziez.pttk.pl

IV. Informacje o eliminacjach wojewódzkich

1. dolnośląskie:

organizator: Oddział PTTK Ziemi Prochowickiej w Prochowicach
miejscowość: Prochowice
termin: 18-19.05.2024

2. kujawsko-pomorskie:

organizator: Regionalny Oddział PTTK Szlak Brdy w Bydgoszczy
miejscowość: Nakło nad Notecią
termin: 11-12.05.2024

3. lubelskie:

organizator: Oddział PTTK Biłgoraj
miejsce: Biłgoraj
termin: 10-11.05.2024

4. lubuskie:

organizator: Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach
miejsce: Żary
termin: 25.04.2024

5. łódzkie:

organizator:
miejscowość:
termin:

6. małopolskie:

organizator: Oddział PTTK „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach
miejscowość: Jaszczurowa k. Mucharza
termin: 10-12.05.2024

7. mazowieckie:

organizator: Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK
miejscowość: Nowa Wieś k/ Warki
termin: 18-19.05.2024

8. opolskie:

organizator: Oddział PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku
miejsce: Prudnik
termin: 9-10.05.2024

9. podkarpackie:

organizator:
miejscowość:
termin:

10. podlaskie:

organizator:
miejscowość:
termin:

11. pomorskie:

organizator: Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku
miejscowość: Sopot
termin: 20-21.04.2024

12. śląskie:

organizator:
miejscowość:
termin:

13. świętokrzyskie:

organizator:
miejscowość:
termin:

14. warmińsko-mazurskie:

organizator:
miejscowość:
termin:

15. wielkopolskie:

organizator: Oddział PTTK w Kościanie
miejsce: Włoszakowice
termin: 20.04.2024

16. zachodniopomorskie:

organizator: Zachodniopomorski Oddział PTTK w Szczecinie
miejscowość: Chojna
termin: 13-14.04.2024

V. Informacje końcowe

Niniejszy komunikat został przyjęty przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w dniu 24.10.2023 r.

polecane