Najlepszy SKKT

Konkurs promuje działalność
szkolnych kół i klubów krajoznawczo-turystycznych.
Zespoły zgłaszające się do konkursu powinny liczyć minimum piętnaście osób i działać w szkołach (podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych).
Celem konkursu jest m.in. popularyzacja turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa, jako działalności wychowawczej, edukacyjnej, zdrowotnej. Wspieranie i zachęcanie młodzieży do działalności turystycznej. Dodatkowo wyłaniane są ciekawe programy edukacyjne, jakie nauczyciele realizują z wychowankami w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.
Konkurs spełnia ważną rolę w wyłanianiu najaktywniejszych środowisk młodzieżowych, pozwala na zebranie ciekawych praktyk związanych ze szkolnym ruchem krajoznawczo-turystycznym.
Komisja Konkursowa ocenia działalność w roku szkolnym oraz podczas wakacji, które następują bezpośrednio po roku branym do oceny.
Podsumowanie odbywa się w grudniu każdego roku.

Informacja dotycząca konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”

Na wniosek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK, Prezydium Zarządu Głównego PTTK podjęło decyzję o zakończeniu na 10 edycji organizowanie na szczeblu ogólnopolskim konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”.

czytaj więcej: Informacja dotycząca konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”

Być Najlepszym SKKT w Polsce!

Konkurs na Najlepszy SKKT organizowany jest od 2002 roku. Ma na celu "wyłanianie i nagradzanie najlepszych, najaktywniejszych turystycznych grup dzieci i młodzieży".

czytaj więcej: Być Najlepszym SKKT w Polsce!

Najaktywniej działające szkolne koła spotkały się w Warszawie już po raz dziesiąty

„Praca, praca, praca... Jest jedyną przyjemnością, której nikt nikomu nie żałuje” twierdził Władysław Grzeszczyk, jednak prawidłowo wykonana, potrafi przynieść wspaniałe efekty.
Poświęcając się wykonywanym czynnościom czy obowiązkom oraz wkładając w nie całe swoje zaangażowanie i serce, osiągamy zamierzony cel. My, laureaci organizowanego przez PTTK konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”, doskonale zdajemy sobie z tego sprawę i jesteśmy przykładem tej idei.

czytaj więcej: Najaktywniej działające szkolne koła spotkały się w Warszawie już po raz dziesiąty

Protokół etapu centralnego X edycji konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”

W dniu 7 grudnia 2012 roku w Warszawie, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego odbyło się posiedzenie jury, centralnego etapu X edycji konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”. 

czytaj więcej: Protokół etapu centralnego X edycji konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane