Najlepszy SKKT

Konkurs promuje działalność
szkolnych kół i klubów krajoznawczo-turystycznych.
Zespoły zgłaszające się do konkursu powinny liczyć minimum piętnaście osób i działać w szkołach (podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych).
Celem konkursu jest m.in. popularyzacja turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa, jako działalności wychowawczej, edukacyjnej, zdrowotnej. Wspieranie i zachęcanie młodzieży do działalności turystycznej. Dodatkowo wyłaniane są ciekawe programy edukacyjne, jakie nauczyciele realizują z wychowankami w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.
Konkurs spełnia ważną rolę w wyłanianiu najaktywniejszych środowisk młodzieżowych, pozwala na zebranie ciekawych praktyk związanych ze szkolnym ruchem krajoznawczo-turystycznym.
Komisja Konkursowa ocenia działalność w roku szkolnym oraz podczas wakacji, które następują bezpośrednio po roku branym do oceny.
Podsumowanie odbywa się w grudniu każdego roku.

Rozstrzygnięto VII edycję ogólnopolskiego konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, we współpracy z czasopismem „Poznaj swój kraj”, zorganizował już po raz VII finał centralny ogólnopolskiego konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”. Konkurs odbył się w ramach „Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK”.

czytaj więcej: Rozstrzygnięto VII edycję ogólnopolskiego konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub...

Konkurs na "Najlepsze SKKT" 2009

 

 

czytaj więcej: Konkurs na "Najlepsze SKKT" 2009

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane