Najlepszy SKKT

Konkurs promuje działalność
szkolnych kół i klubów krajoznawczo-turystycznych.
Zespoły zgłaszające się do konkursu powinny liczyć minimum piętnaście osób i działać w szkołach (podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych).
Celem konkursu jest m.in. popularyzacja turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa, jako działalności wychowawczej, edukacyjnej, zdrowotnej. Wspieranie i zachęcanie młodzieży do działalności turystycznej. Dodatkowo wyłaniane są ciekawe programy edukacyjne, jakie nauczyciele realizują z wychowankami w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.
Konkurs spełnia ważną rolę w wyłanianiu najaktywniejszych środowisk młodzieżowych, pozwala na zebranie ciekawych praktyk związanych ze szkolnym ruchem krajoznawczo-turystycznym.
Komisja Konkursowa ocenia działalność w roku szkolnym oraz podczas wakacji, które następują bezpośrednio po roku branym do oceny.
Podsumowanie odbywa się w grudniu każdego roku.

Rozstrzygnięto IX edycję ogólnopolskiego konkursu na "Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny"

Połowa grudnia to tradycyjnie czas podsumowania, rocznej edycji konkursu na "Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny". Tegoroczne, już IX podsumowanie zorganizował Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

czytaj więcej: Rozstrzygnięto IX edycję ogólnopolskiego konkursu na "Najlepszy Szkolny Klub...

Protokół z posiedzenia centralnego jury, IX edycji konkursu na "Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny"

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2011 roku w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego odbyło się posiedzenie centralnego jury IX edycji konkursu na "Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny".

czytaj więcej: Protokół z posiedzenia centralnego jury, IX edycji konkursu na "Najlepszy Szkolny Klub...

Eliminacje wojewódzkie Konkursu na Najlepszy SKKT, edycja 2011

Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny odbędą się w 2011 roku w następujących miejscach:

czytaj więcej: Eliminacje wojewódzkie Konkursu na Najlepszy SKKT, edycja 2011

VIII edycja konkursu na "Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny" rozstrzygnięta

Dobiega końca kolejna, już VIII, edycja konkursu na "Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny". W dniach 6-7 grudnia 2010 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie centralnego jury konkursu.

czytaj więcej: VIII edycja konkursu na "Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny" rozstrzygnięta

Protokół z posiedzenia centralnego jury, VIII edycji konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”

W dniach 6-7 grudnia 2010 roku w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego odbyło się posiedzenie centralnego jury VIII edycji konkursu na "Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny".

czytaj więcej: Protokół z posiedzenia centralnego jury, VIII edycji konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub...

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane