Poznajemy Ojcowiznę

Konkurs organizowany jest od początku lat 90-tych XX wieku przez Radę Programową do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK . Głównym celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do poznawania Ziemi Ojczystej.

Poznajemy Ojcowiznę

Jak? Poprzez dostrzeganie i opisywanie w ciekawy sposób obiektów krajoznawczych czy tradycji kulturowych, a także wspomnień i wydarzeń historycznych. Czyli tego wszystkiego, co znajduje się wokół nas - w naszym otoczeniu, w życiu codziennym, podczas wędrówek.
Regulamin, co ważne nie narzuca sposobu prezentacji. Autor decyduje sam o tym czy będzie to tradycyjne papierowe opracowanie z wykorzystaniem rysunków, fotografii itp. czy forma multimedialna, przygotowana dzięki programom do tworzenia prezentacji, lub odważniej jako filmy dokumentacyjne czy na każdy inny sposób. Ocena prac uwzględnia treść, sposób przedstawienia, staranność wykonania. Zapoznanie się z materiałami, jakie do konkursu zgłoszą uczestnicy pozwala komisji na ocenę umiejętności uczestnika związanych m.in. z czytelnym i logicznym zbieraniem i przekazaniem informacji o poznawanych obiektach czy faktach.

„Poznajemy Ojcowiznę” jest więc konkursem projektów uczniowskich, które można przygotowywać w czasie zajęć z edukacji regionalnej. Jako podsumowanie, prace zbiorowe czy indywidualne można zgłosić do konkursu. Dla wielu są to pierwsze w życiu publikacje o charakterze krajoznawczym. Zachęcające do dalszego poznawania i opisywania Polski.
Forma konkursu pozwala na rozbudzanie pasji w młodych ludziach do pięknego pisania o swoim rodzinnym kraju.

Co z tematem? Regulamin określa 8 głównych kierunków dla wykonania prac, są to:
1. Mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska.
2. Dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje.
3. Historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe.
4. Ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju.
5. Moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo - turystyczne.
6. Nasza szkoła, historia i tradycje SKKT - PTTK w mojej szkole.
7. Moja Ojcowizna - jej miejsce w Polsce i Europie.
8. Losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju.
Przedstawiona tematyka opracowań jest tematyką proponowaną i nie ma obowiązku ograniczania się do niej.

Zasady uczestnictwa oraz bliższe szczegóły zawarte zostały w regulaminie konkursu.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane