Poznajemy Ojcowiznę

2009 Poznań

„Nieprzemijające wartości szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego”

Sesja popularnonaukowa z okazji 90–lecia zorganizowanej działalności krajoznawczo-turystycznej w szkolnictwie polskim

Poznań, 4 czerwca 2009 roku

czytaj więcej: „Nieprzemijające wartości szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego”

Ogólnopolskie Forum Turystyki i Krajoznawstwa w Szkole

W roku 2009 przypada 90. rocznica rozpoczęcia zorganizowanej działalności krajoznawczo-turystycznej w szkolnictwie polskim. W dniu 16 czerwca 1919 roku, przy Oddziale Krakowskim Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, z inicjatywy Ludomira Sawickiego utworzono Sekcję Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej i Pozaszkolnej. Kierownictwa Sekcji podjął się Leopold Węgrzynowicz. Wprawdzie już dużo wcześniej organizowane były przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie wycieczki, w których udział brała młodzież szkolna, niekiedy w bardzo licznym gronie, ale to właśnie od roku 1919 można mówić o zorganizowanym ruchu krajoznawczo-turystycznym w szkolnictwie polskim.

W związku z tą rocznicą Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego organizuje w Poznaniu, w dniach 3-5 czerwca 2009 roku Ogólnopolskie Forum Turystyki i Krajoznawstwa w Szkole, którego podstawowymi elementami będą: sesja popularnonaukowa pod hasłem: „Nieprzemijające wartości ruchu krajoznawczo-turystycznego w szkole” oraz podsumowanie XVI edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” – rozbudzającego w młodych sercach miłość do Kraju Ojczystego.

czytaj więcej: Ogólnopolskie Forum Turystyki i Krajoznawstwa w Szkole

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane