Rok 2013 Rokiem Przewodników Turystycznych

W 2013 roku przypada 200  rocznica wydania pierwszego patentu przewodnickiego na terenie obecnych ziem polskich. Doceniając znaczącą rolę jaką odgrywają przewodnicy  w upowszechnianiu krajoznawstwa, w edukacji pozaszkolnej i promocji walorów ziemi ojczystej, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu PTTK, Zarząd Główny PTTK ustanowił rok 2013 Rokiem Przewodników Turystycznych.

W ramach działań związanych z obchodami planowane jest przeprowadzenie m.in. konkursów, zlotów, szkoleń.
Jednym z elementów obchodów będzie przygotowana przez przewodników Ogólnopolska kampania skierowana do dzieci i młodzieży pod hasłem „Z przewodnikiem ciekawiej” w ramach której przewidziano konkurs dla młodzieży oraz seminarium metodyczne.
 
Chcesz wiedzieć więcej odwiedź stronę www.przewodnicy.pttk.pl

 

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane