Komunikat organizacyjny XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych, Legnica 17-20 listopada 2022

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy jako organizator XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych w porozumieniu z Radą Programową ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK informuje, że w roku 2022 Konkurs Krasomówczy odbędzie się w formie stacjonarnej w Legnicy.

Organizatorzy eliminacji wojewódzkich zgłaszają po jednym uczestniku do finału ogólnopolskiego w Legnicy. Dodatkowo chętne osoby mogą przesłać film z pięciominutowym wystąpieniem. Jury powołane przez Oddział PTTK Legnica po obejrzeniu filmów wybierze dodatkowo 5 uczestników, którym zostanie zaproponowany przyjazd na finał do Legnicy. 
Odpłatność za udział w finale ogólnopolskim dla ucznia i opiekuna wynosi po 150 zł od osoby. Na zgłoszenia po jednym uczestniku z województwa czekamy do 31 października 2022r. Zgłoszenie zgodnie z załącznikiem nr 1.
Na przysłanie linku do filmików od uczniów, którzy dodatkowo chcieliby wziąć udział w finale ogólnopolskim również czekamy do 31 października 2022 r. Przesyłając link do filmiku należy podać: województwo, instytucję, imię i nazwisko uczestnika, temat wystąpienia, imię i nazwisko opiekuna, telefon do kontaktu. 
 
Z turystycznym pozdrowieniem
w imieniu organizatorów 
Bogusława Grabka 
Prezes Oddziału PTTK Legnica
 

polecane