Jak było na tegorocznym Zlocie „Poznajemy Ojcowiznę”?

W dniach 25-27 maja 2018 r. odbył się Jubileuszowy Centralny Zlot Laureatów XXV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” Przeworsk, 2018. W sobotę o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku miała miejsce uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu.

Konkurs ten jest największym i najważniejszym krajoznawczo-turystycznym przedsięwzięciem w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce. Rokrocznie w konkursie uczestniczy ponad 6000 dzieci i młodzieży z całej Polski.

XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” odbył się pod patronatem honorowym:

 • Ministra Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej,
 • Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart,
 • Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla,
 • Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch,
 • Starosty Powiatu Przeworskiego Pana Zbigniewa Kiszki,
 • Wójta Gminy Zarzecze Pana Wiesława Kubickiego.

Patronat medialny nad konkursem objęli:

 • Miesięcznik „Poznaj swój kraj”,
 • Gościniec PTTK,
 • TVP 3 Rzeszów,
 • Nowiny – Gazeta Codzienna,
 • Twoja TV Jarosław.

Organizatorzy Konkursu:

 • Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK,
 • Starostwo Powiatowe w Przeworsku,
 • Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku,
 • Gmina Zarzecze.

Nagrody laureatom konkursu ufundowali: 

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny,
 • Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku,
 • Starostwo Powiatowe w Przeworsku,
 • Gmina Zarzecze,
 • Miasto Przeworsk,
 • Wydawnictwo COMPASS,
 • Centralna Biblioteka PTTK,
 • Sklep Santi,
 • Sklep Podróżnika,
 • Regatta,
 • Gościniec PTTK,
 • Poznaj Swój Kraj,
 • Komisja Krajoznawcza ZG PTTK,
 • Muzeum Etnograficzne w Warszawie,
 • Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK,
 • Związek Powstańców Warszawskich,
 • Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK,
 • Centrum Turystyki Wodnej PTTK,
 • Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK.

Poprzez eliminacje szkolne, miejskie, gminne, powiatowe i wojewódzkie zostali wytypowani na etap centralny zdobywcy pierwszych miejsc w następujących typach szkół: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne w kategorii prac indywidualnych i zbiorowych oraz prac multimedialnych. Prace, które zostały nagrodzone powstawały w ramach projektów uczniowskich, przygotowanych w czasie zajęć z edukacji regionalnej, historii, geografii, przyrody, języka polskiego. Najczęściej w pracach laureaci opisywali:

 • swoją miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska,
 • dzieje rodziny, tradycje i zwyczaje,
 • historię swojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci,
 • ludzi zasłużonych dla regionu i kraju,
 • najciekawsze ścieżki krajoznawczo-turystyczne,
 • szkołę, historię i tradycje SKKT PTTK w swojej szkole,
 • swoją Małą Ojcowiznę – jej miejsce w Polsce i Europie,
 • losy bliskich i rodaków poza granicami kraju,
 • aktualne wydarzenia, rocznice i jubileusze.

Jury konkursu podczas tegorocznego etapu centralnego XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” oceniło 102 prace, w tym: 43 ze szkół podstawowych (z czego 12 to prace multimedialne), 33 ze szkół gimnazjalnych (z czego 12 to prace multimedialne) i 26 ze szkół ponadgimnazjalnych (z czego 10 to prace multimedialne). Obrady jury konkursowego odbywały się w dniach 17-21 kwietnia 2018 r. w Centralnej Bibliotece PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie. Jury etapu centralnego obradowało w składzie:

 • Przewodniczący Jury Konkursu Andrzej Gordon,
 • Sekretarz Jury Maria Janowicz, kierownik Centralnej Biblioteki PTTK,
 • Paweł Cukrowski, redaktor naczelny „Poznaj swój kraj”,
 • Marian Dzimira, przedstawiciel Oddziału PTTK w Przeworsku, organizator Centralnego Zlotu Laureatów XXV edycji konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”,
 • Marcin Klemenski, sekretarz Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK,
 • Aleksandra Korpysz, wiceprzewodnicząca Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK,
 • Marian Kurzyna, członek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK,
 • Lucyna Mańkowska, przewodnicząca Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK,
 • Elżbieta Matusiak-Gordon, redaktor i sekretarz redakcji kwartalnika „Gościniec PTTK”,
 • Mieczysław Wojecki, krajoznawca, emerytowany wykładowca akademicki,
 • Kacper Zabłocki, wielokrotny laureat konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”.

Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami jury postanowiło nagrodzić 32 prace konkursowe, które opracowywały 54 osoby pod opieką 35 opiekunów. Protokół Komisji Konkursowej w załączeniu. Dla laureatów przygotowano bogaty program krajoznawczy oraz wiele niespodzianek związanych z jubileuszem konkursu.

Dzień 1. (25. maja 2018 r.)

Laureaci do Przeworska przyjeżdżali od wczesnych godzin rannych 25. maja, niektóre zespoły przyjechały dzień wcześniej do Rzeszowa i były zakwaterowane w Schronisku Młodzieżowym PTSM „ALKO”. Zorganizowano transport uczestników w asyście uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku ze stacji PKP w Przeworsku do szkoły. Na laureatów i opiekunów czekały tam kanapki, ciasta, herbata, kawa oraz zimne napoje. Goście mogli zwiedzić jedną z najnowocześniejszych szkół w Polsce, o szerokim profilu nauczania, ze świetnie wyposażonymi klasopracowniami. Następnie laureaci busami byli przewożeni do Zarzecza, do miejsca zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa. Po zameldowaniu i smacznym obiedzie dwoma busami i autokarem wszyscy uczestnicy udali się pod opieką przewodników na wycieczkę krajoznawczą do Przeworska. Uczestnicy Zlotu zwiedzili Zespół Pałacowo-Parkowy w Przeworsku, Muzeum Pożarnictwa, Bazylikę kolegiacką Ducha Świętego – Sanktuarium Grobu Bożego, Klasztor OO. Bernardynów oraz miasto Przeworsk, wraz z kwiatowymi słoniami. Niewątpliwie czasu było bardzo mało, aby dokładnie zapoznać się z piękną historią Powiatu Przeworskiego i Przeworska, to też organizator liczy na powrót do Przeworska laureatów w gronie znajomych, rodziców oraz podczas wycieczek szkolnych. Po kolacji pierwszego dnia laureaci spotkali się na świetlicy Internatu, by pod opieką organizatorów zaprezentować swoje Małe Ojczyzny, przekazać materiały promocyjne, pamiątki, gadżety oraz produkty turystyczne przywiezione przez młodzież z całej Polski. Do Zarzecza zabrali ze sobą również duże ilości różnego rodzaju wypieków i potraw kulinarnych, częstując obecnych na świetlicy. Przy dźwiękach muzyki i zabawach integracyjnych prowadzonych przez Sławka Jakubca, jednego z najlepszych wodzirejów w Polsce, młodzież bawiła się do późnych godzin wieczornych. Równocześnie w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu odbyło się spotkanie władz Gminy Zarzecze z Opiekunami. Wójt Gminy Zarzecze Pan Wiesław Kubicki przywitał serdecznie opiekunów i bardzo szczegółowo przedstawił historię Zespołu Pałacowo Parkowego w Zarzeczu oraz opowiedział o planach na przyszłość związanych z rozwojem Gminy. Z najciekawszymi zabytkami Powiatu Przeworskiego zapoznał zebranych Starosta Przeworski Pan Zbigniew Kiszka. Wszyscy opiekunowie otrzymali listy gratulacyjne od Wójta Gminy Zarzecze Pana Wiesława Kubickiego oraz prezenty. W spotkaniu uczestniczyli również:

 • Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze Pan Mariusz Pieniążek,
 • Skarbnik Gminy Zarzecze Pani Barbara Podolak,
 • Dyrektor Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zarzeczu Pani Barbara Szczygieł,
 • przedstawiciel Urzędu Gminy Zarzecze Pan Paweł Płocica,
 • Radny Gminy Zarzecze Pan Wiktor Koba,
 • Dyrektor Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu Pan Bogusław Bąk,
 • Wicedyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu Pani Barbara Górska,
 • Koordynator wydarzenia z ramienia Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu Pani Edyta Tonia.

W imieniu uczestników spotkania władzom Gminy Zarzecze podziękował Przewodniczący Jury Konkursu Pan Andrzej Gordon. Uroczystość rozpoczęła się i zakończyła recitalem zespołu muzycznego BRESHKA SGUAD oraz bankietem wydanym na cześć gości. Następnie opiekunowie udali się do Internatu Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu i wspólnie z laureatami odbyło się rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu promującego Małe Ojczyzny. Wszyscy uczestnicy zdobyli I, II i III miejsca za piękne prezentacje swoich Małych Ojczyzn. Dyplomy w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch i nagrody od Wójta Gminy Zarzecze Pana Wiesława Kubickiego wręczył Przewodniczący Konkursu Pan Marian Dzimira. Przy dźwiękach muzyki Przewodniczący Konkursu Pan Marian Dzimira wniósł na salę bardzo duży i smaczny tort dla wszystkich laureatów, opiekunów i zaproszonych gości. Po skonsumowaniu smacznego tortu zabawa przy dźwiękach muzyki trwała bardzo długo i tak się zakończył pierwszy dzień pobytu laureatów na Ziemi Przeworskiej.

Dzień 2. (26. maja 2018 r.)

Drugi dzień Zlotu rozpoczął się od obfitego śniadania. Następnie wszyscy uczestnicy pojechali autokarami do Przeworska na stację PKP – Przeworsk Wąski, aby udać się w romantyczną podróż Przeworską Kolejką Wąskotorową „Pogórzanin” do Bachórza. Budowa kolejki rozpoczęła się w 1900 r. Pierwotnym celem kolei było dostarczanie buraków do cukrowni, przewóz płodów rolnych, drewna, żwiru i kamienia. Kolej przetrwała kilka kataklizmów, między innymi powódź w 1987 r. Wtedy to woda zabrała 20-tonowe przęsło mostu. Po miesiącu ruch na kolei wrócił. W 1991 r. kolej została wpisana do rejestru zabytków ówczesnego województwa przemyskiego. Linia przebiega przez malownicze tereny doliny rzeki Mleczki i Sanu oraz Pogórze Dynowskie. Dużą atrakcją jest przejazd przez liczący 602 metry tunel, który znajduje się 30 metrów pod ziemią. Wąskotorówka ma ponad 100 lat, więc warto poświęcić chwilę i zapoznać się z jej historią. Przejażdżka odbywa się na trasie Przeworsk – Dynów – Przeworsk. Postój na stacji Dynów trwa trzy godziny. Podczas przerwy nie ma czasu na nudę. Można zorganizować ognisko, piec kiełbaski, kąpać się w Sanie, bądź też wędkować. Przy stacji Bachórz znajduje się zajazd „Pod Semaforem”, w którym można solidnie zjeść i zgasić pragnienie. Na linii Dynów – Bachórz kursuje bezpłatny pociąg. Istnieje możliwość wynajęcia pociągu specjalnego. W wybranym gronie można zwiedzić stację w Przeworsku, tabor w Dynowie, no i rzecz jasna przejechać się popularnymi „letniakami” (odkrytymi wagonami). Po powrocie z wyprawy uczestnicy zjedli w Zarzeczu obiad i zwiedzili romantyczny pałac Dzieduszyckich, który wzniesiony został w latach 1817-1819 z inicjatywy Magdaleny z Dzieduszyckich i jej męża Ignacego Morskiego przez Christiana Piotra Aignera i Fryderyka Baumana. Jest to klasycystyczna budowla dotknięta wpływami romantyzmu, o nietypowym kształcie i dekoracji, z okrągłą rotundą wspartą na doryckich kolumnach. Otoczony ogrodem krajobrazowym ze stawem z wyspą, z licznymi drzewami obcych gatunków i dużą ilością kwitnących krzewów oraz rabatami kwiatowymi projektowanymi przez Morską. Po 1817 r. wokół rezydencji wzniesiono zabudowę folwarczną i budynki administracyjne, a nawet zagrody włościańskie zaprojektowane przez właścicielkę na wzór holenderski oraz założono kwatery ogrodów użytkowych. Zarzecze miało być une ferme modèle – wzorową siedzibą i gospodarstwem wiejskim niosącym światło nowych idei. Obiekt był siedzibą rodową ordynacji Dzieduszyckich i pozostawał ich własnością do 1944 r. Następnie majątek przeszedł w ręce Skarbu Państwa, a jego budynki przeznaczono na szkołę rolniczą. Pałac odzyskał historyczny wygląd i dawną świetność dzięki długim pracom konserwatorskim. Pałac wraz z rozległym parkiem stanowi jedną z ciekawszych rezydencji arystokratycznych w regionie. Na odpoczynek jak zawsze przy tak bogatych wydarzeniach zabrakło czasu, bo już o godz. 16:30 wszyscy uczestnicy udali się do Przeworska na uroczystą galę wręczenia nagród XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Laureatów, opiekunów i gości zaproszonych witał Przewodniczący Konkursu Pan Marian Dzimira w asyście „Przeworskich Turków” ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku pod opieką Pana Jerzego Sławińskiego. Na uroczystą galę wręczenia nagród XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” przybyli zaproszeni goście:

 • Przewodniczący Jury Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” Pan Andrzej Gordon,
 • Przewodnicząca Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK Pani Lucyna Mańkowska,
 • Redaktor Naczelny miesięcznika „Poznaj Swój Kraj” Pan Paweł Cukrowski,
 • Członek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK Pan Marian Kurzyna,
 • Sekretarz Redakcji „Gościniec PTTK” Pani Elżbieta Matusiak-Gordon,
 • Członek Jury Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” Pan Mieczysław Wojecki,
 • Starosta Powiatu Przeworskiego Pan Zbigniew Kiszka,
 • Wójt Gminy Zarzecze Pan Wiesław Kubicki,
 • Dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu Pan Bogusław Bąk,
 • Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku Pan Stanisław Mrugała,
 • Główny Księgowy Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku Pani Anna Dzimira.

Uroczystą galę wręczenia nagród XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” poprowadził Przewodniczący Konkursu Pan Marian Dzimira witając wszystkich bardzo serdecznie. W swoim wystąpieniu nawiązał do 25-letniej historii konkursu oraz laureatów Grand Prix sprzed 24 lat (Marta Woźniak, Wacław Tonia i Marek Tonia), będących na sali wśród gości zaproszonych oraz ich dzieci (Piotr Tonia i Filip Tonia), którzy odbiorą I nagrodę XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Patriotycznym przesłaniem konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” było wzmocnienie krajoznawstwa i turystyki szkolnej jako ważnego źródła utwierdzania polskiej tożsamości narodowej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Następnie głos zabrał Przewodniczący Jury Konkursu Pan Andrzej Gordon przybliżając zebranym wartości kulturowe, przyrodnicze i historyczne przekazywane poprzez prace konkursowe dla przyszłych pokoleń. Wręczenie nagród poprzedzone było rozkrojeniem jubileuszowego tortu i odbywało się zgodnie z Protokołem Jury Konkursu. Zgodnie z punktem V.3 regulaminu konkursu, jury po raz kolejny przyznało Nagrody im. Heleny Cieślak – Członka Honorowego PTTK, pomysłodawczyni konkursu. Nagrody otrzymały opiekunki szczególnie zasłużone w przygotowywaniu dotychczasowych uczestników i laureatów konkursu:

 • Pani Mariola Gębska,
 • Pani Halina Sarzyńska.

Przewodniczący Jury Konkursu Pan Andrzej Gordon w imieniu Komisji Krajoznawczej ZG PTTK wręczył Panu Zbigniewowi Kiszce (Staroście Powiatu Przeworskiego), Marianowi Kurzynie (członkowi Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK) oraz Marianowi Dzimirze (głównemu organizatorowi tegorocznej edycji konkursu, Nauczycielowi Kraju Ojczystego) Honorową Odznakę Krajoznawczą Miejsca Kultu Św. Jana Pawła II w dowód uznania za szczególne zasługi w propagowaniu idei krajoznawstwa w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Zarzecze Pan Wiesław Kubicki dziękując za zaproszenie do Komitetu Organizacyjnego Konkursu i za możliwość promocji Gminy Zarzecze, po czym wręczył pamiątkowe albumy Przewodniczącemu Jury Konkursu Panu Andrzejowi Gordonowi, Przewodniczącej Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK Pani Lucynie Mańkowskiej oraz Przewodniczącemu Konkursu Panu Marianowi Dzimirze. Starosta Powiatu Przeworskiego Pan Zbigniew Kiszka pogratulował laureatom osiągniętych sukcesów w konkursie i podziękował za promocję Powiatu Przeworskiego poprzez konkurs „Poznajemy Ojcowiznę”. W szczególny sposób Starosta Przeworski Pan Zbigniew Kiszka podziękował Przewodniczącemu Konkursu Panu Marianowi Dzimirze za organizację i promocję Powiatu Przeworskiego wręczając pamiątkowy grawerton. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał Pan Marian Kurzyna oraz Pani Lucyna Mańkowska dziękując organizatorom za wspaniałą organizację i oprawę konkursu wręczając kwiaty Panu Andrzejowi Gordonowi, Panu Zbigniewowi Kiszce, Panu Wiesławowi Kubickiemu oraz Panu Marianowi Dzimirze. Uroczystość zakończyła się koncertem zespołu BRESHKA SGUAD i poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. Laureaci XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” zostali nagrodzeni pucharami, wydawnictwami albumowymi, Kanonem Krajoznawczym Województwa Podkarpackiego, Przewodnikiem po Powiecie Przeworskim, Przewodnikiem po Przeworsku i okolicach oraz różnymi gadżetami okolicznościowymi.

Dzień 3. (27. maja 2018 r.)

Trzeci dzień Zlotu rozpoczął się również od obfitego śniadania. Laureaci i goście uczestniczyli we Mszy Św. w Kościele Parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Zarzeczu. Następnie uczestnicy, wyposażeni w suchy prowiant na drogę, udali się autokarami do Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Józef i Wiktoria Ulmowie byli mieszkańcami czteroipółtysięcznej wsi Markowa w przedwojennym województwie lwowskim, a dzisiejszym województwie podkarpackim. Podczas okupacji niemieckiej pod koniec 1942 r., mimo biedy i zagrożenia życia, Ulmowie dali schronienie ośmiorgu Żydom: Saulowi Goldmanowi i jego czterem synom o nieznanych imionach (w Łańcucie nazywano ich Szallami), a ponadto dwóm córkom oraz wnuczce Chaima Goldmana z Markowej – Lei (Layce) Didner z córką o nieznanym imieniu i Geni (Gołdzie) Grünfeld. Józef i ukrywający się u niego mężczyźni zajmowali się garbowaniem skór. O fakcie ukrywania Żydów przez rodzinę Ulmów doniósł Niemcom prawdopodobnie Włodzimierz Leś – granatowy policjant z Łańcuta. Rankiem 24. marca 1944 r. przed ich dom przybyło pięciu niemieckich żandarmów oraz kilku granatowych policjantów. Dowodził nimi por. Eilert Dieken. Najpierw zamordowano Żydów, potem Józefa i Wiktorię (będącą w siódmym miesiącu ciąży). Następnie Dieken podjął decyzję o zabiciu dzieci. Około dwudziestu ukrywanych w Markowej Żydów przeżyło. W 1995 r. Wiktoria i Józef Ulmowie zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2010 r. prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył ich Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2003 r. w diecezji przemyskiej rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów, który obecnie toczy się w Watykanie. Następnie laureaci zostali przywiezieni do Rzeszowa do Schroniska Młodzieżowego PTSM „ALKO”, które mieści się przy rzeszowskim Rynku. Rozgościli się w przygotowanych wcześniej pokojach, poczęstowali się słodkościami i napojami, a następnie zostali podzieleni na 2 grupy. Jedna z nich udała się na obiad do restauracji DESSA, a druga z przewodnikiem udała się zwiedzać Podziemną Trasę Turystyczną „Rzeszowskie piwnice” oraz na spacer po rzeszowskim Rynku. Po zrealizowaniu całego programu pobytu w Rzeszowie i krótkim odpoczynku w schronisku, laureaci i opiekunowie dziękowali organizatorom oraz władzom Starostwa Powiatowego w Przeworsku i Gminy Zarzecze za niezapomniane wrażenia, bogaty program i smaczne jedzenie. Do godziny 17:00 wszyscy uczestnicy wyjechali z Rzeszowa do swoich domów. XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” został zakończony.

Autor tekstu: Marian Dzimira, Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku

Galeria zdjęć ze Zlotu dostępna pod tym linkiem => OMKK 2018

polecane