Protokół XXI edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”

Zgodnie z danymi zawartymi w protokołach eliminacji wojewódzkich, w tegorocznej edycji konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”, tylko na szczeblu wojewódzkim, oceniono 469 prac, przygotowanych przez 725 uczniów pod opieką 329 osób. Reprezentowali oni 273 szkoły: podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Podczas tegorocznego etapu centralnego oceniono 100 prac: w tym 40 prac ze szkół podstawowych, z czego 14 to prace multimedialne; 38 prac ze szkół gimnazjalnych, z czego 15 to prace multimedialne; 22 prace ze szkół ponadgimnazjalnych, z czego 8 to prace multimedialne. Z 10 województw nadesłano po jednej dodatkowej pracy, zgodnie z punktem IV ust. 8 lit. d regulaminu konkursu.

Obrady sądu konkursowego odbywały się w dniach 8-12 kwietnia 2014 r. w Centralnej Bibliotece PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie.

Sąd konkursowy XXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” etapu centralnego obradował w składzie:

przewodniczący Andrzej Gordon, jeden z pomysłodawców Konkursu, wiceprezes Zarządu Głównego PTTK,

sekretarz Paweł Zań, wielokrotny laureat konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”, główny specjalista ds. inicjatyw programowych Zarządu Głównego PTTK,

członkowie:

 • Daria Alechno, wielokrotna laureatka konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”, studentka Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku resocjalizacja,
 • Barbara Bogdanowicz, nauczyciel, przedstawiciel Oddziału PTTK w Biłgoraju – organizatora tegorocznego Centralnego Zlotu Laureatów konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”,
 • Marek Bogusz, przewodniczący Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK
 • Natalia Figiela, wielokrotna laureatka, w tym Grand Prix, konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”, studentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie na kierunku inżynieria akustyczna,
 • Marian Kurzyna, nauczyciel, członek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK,
 • Elżbieta Matusiak-Gordon, redaktor i sekretarz redakcji kwartalnika „Gościniec PTTK”,
 • Judyta Osmyk, wielokrotna laureatka, w tym Grand Prix, konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”, studentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku historia,
 • Urszula Ptasznik, wielokrotna laureatka konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”, absolwentka kulturoznawstwa, studentka gospodarki przestrzennej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
 • Weronika Smolarkiewicz-Lendzion, wielokrotna laureatka, w tym Grand Prix, konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”, pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Aleksandra Staszak, członek Zarządu Głównego PTTK, krajoznawca, przyrodnik, związana ze środowiskiem młodzieży szkolnej,
 • Danuta Urbaniak, nauczyciel, przedstawiciel Oddziału PTTK w Kaliszu – organizatora przyszłorocznego Centralnego Zlotu Laureatów konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”.

Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami sąd konkursowy postanowił, że nagrody w etapie centralnym XXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” otrzymują:

Szkoły podstawowe

Grand Prix uczniów szkół podstawowych otrzymują:

 • Anna Dębska, Angelika Sęk, Marta Dzwonkowska ze Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II we Wrocławiu (woj. dolnośląskie) za pracę „Pamiątki dawnego prawa. Krzyże pokutne Ziemi Leśnickiej”, opiekunowie Pani Iwona Roman-Maciejewska i Pan Piotr Staniów.

W kategorii prac indywidualnych uczniów szkół podstawowych, dwie I nagrody otrzymują:

 • Aleksandra Madej ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim (woj. łódzkie) za pracę „Człowiek – Rzeka”, opiekun Pani Wanda Popławska,
 • Marta Dąbrowska z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Suskiego w Jasieńcu (woj. mazowieckie) za pracę „Warka – moje najciekawsze chwile spędzone z babcią”, opiekun Pani Wiesława Rusin.

W kategorii prac indywidualnych uczniów szkół podstawowych, II nagrodę otrzymuje:

 • Bartosz Zięzio z Zespołu Szkół nr 2 w Manasterzu, Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego (woj. podkarpackie) za pracę „»Pogórzanin« – moja miłość i pasja”, opiekun Pani Jolanta Zięzio.

W kategorii prac indywidualnych uczniów szkół podstawowych, trzy III nagrody otrzymują:

 • Izabela Pintal ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju (woj. lubelskie) za pracę „Hieronim Dekutowski ps. „Zapora” – niezłomny bohater z roztoczańskich wzgórz” opiekun Pani Joanna Solska,
 • Hubert Jurec ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach (woj. lubuskie) za pracę „4 pory roku w Lubomyślu”, opiekun Pani Anna Jagas,
 • Amelia Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi (woj. pomorskie) za pracę „Witajcie w mojej bajce. Opowieści z Perlina”, opiekun Pani Aleksandra Brunat.

W kategorii prac zbiorowych uczniów szkół podstawowych, I nagrodę otrzymują:

 • Ola Bachanek, Agata Majcher, Małgorzata Pająk, Zuzanna Rokita z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie (woj. mazowieckie) za pracę „Nasz Powszedni…”, opiekun Pani Mariola Gębska.

W kategorii prac zbiorowych uczniów szkół podstawowych, dwie II nagrody otrzymują:

 • Maria Kukiełka, Zofia Kukiełka, Adrian Magoch, Krystian Sereda ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju (woj. lubelskie) za pracę „Suka biłgorajska – archaiczny instrument smyczkowy”, opiekun Pani Joanna Adamowicz,
 • Natalia Gołąb, Monika Krzywoń, Agnieszka Suder ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce (woj. małopolskie) za pracę „Bęczarka – nasza ojcowizna”, opiekun Pani Marta Światłoń-Dąbrowa.

W kategorii prac zbiorowych uczniów szkół podstawowych, dwie III nagrody otrzymują:

 • Szymon Malicki, Andrzej Sosiński, Jagoda Stasiewicz, Paulina Szendała ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju (woj. lubelskie) za pracę „Jeno czarci tam hasali.... i my też...”, opiekun Pani Joanna Solska,
 • Magdalena Skubańska, Martyna Sobkowicz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Szybowicach (woj. opolskie) za pracę „Niby nieznane, ale nie do końca, czyli o trzech kościołach w Szybowicach”, opiekun Pan Franciszek Dendewicz.

W kategorii prac multimedialnych uczniów szkół podstawowych, I nagrodę otrzymuje:

 • Tadeusz Miecierz ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Legnicy (woj. dolnośląskie) za pracę „Mój Bohater – niezwykły, zwykły dziadek – mój dziadek”, opiekun Beata Witek.

W kategorii prac multimedialnych uczniów szkół podstawowych, II nagrody nie przyznano.

W kategorii prac multimedialnych uczniów szkół podstawowych, III nagrodę otrzymuje:

 • Oskar Szymczyk z Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach (woj. śląskie) za pracę „Nieznanice – moja mała Ojczyzna”, opiekun Pani Małgorzata Gonera.

Nagrody specjalne

Nagrodę Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK otrzymuje:

 • Łukasz Czerwonka ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu (woj. dolnośląskie) za pracę „Znane i zapomniane – wrocławskie pomniki i rzeźby”, opiekun Renata Kołodziejczyk.

Nagrodę Prezesa Zarządu Oddziału PTTK w Biłgoraju otrzymuje:

 • Bogumiła Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Piotra Jerzego Frassatiego w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie) za pracę „Słów kilka o Młodzieżowej Akademii Turystyki”, opiekun Pani Hanna Rudzińska.

Nagrodę Starosty Powiatu Biłgorajskiego otrzymują:

 • Angelika Kociołek, Maciej Kociołek, Paweł Namyślak, Piotr Namyślak ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Września 1939 roku w Dłutowie (woj. łódzkie) za pracę „Mundur w naszej rodzinie”, opiekun Pani Mariola Seliga.

Nagrodę im. Łukasza Wojeckiego ufundowaną przez Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK, otrzymują:

 • Dominika Witek, Monika Kozdrój, Julia Strzesak z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Kostki w Biesiadkach (woj. małopolskie) za pracę „Biesiadki, moje miejsce – mój świat” opiekun Pani Małgorzata Gawlik.

Nagrodę Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymują:

 • Dominika Kołcz, Julia Stachiewicz, Barbara Struś z Zespołu Szkół im. Św. Antoniego z Padwy w Urzejowicach (woj. podkarpackie) za pracę „Nasi dzielni strażacy – Ochotnicza Straż Pożarna w Urzejowicach”, opiekun Pani Halina Zając.

Nagrodę Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK otrzymują:

 • Kinga Jasińska, Julia Żukowska ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie (woj. dolnośląskie) za pracę „Tajemnicze wody i skały”, opiekun Pan Dariusz Kunaszko.

Szkoły gimnazjalne

Grand Prix szkół gimnazjalnych otrzymuje:

 • Michał Zarzycki z Gimnazjum nr 10 w Rzeszowie (woj. podkarpackie) za pracę „Z galicyjskich Wiercan do Rzeszowa”, opiekun Pani Małgorzata Majcher.

W kategorii prac indywidualnych uczniów szkół gimnazjalnych, I nagrodę otrzymuje:

 • Adam Jendruś z Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem (woj. opolskie) za pracę „Szlakiem Małej Panwi – wędrówka w czasie i przestrzeni. Przewodnik w XIII odsłonach”, opiekun Pani Beata Jendruś.

W kategorii prac indywidualnych uczniów szkół gimnazjalnych, II nagrodę otrzymuje:

 • Julia Fudalej z Gimnazjum w Kunowie (woj. świętokrzyskie) za pracę „Ziemia Obiecana dla inwalidów wojennych”, opiekunowie Pani Małgorzata Kowalska i Pan Krzysztof Kowalski.

W kategorii prac indywidualnych uczniów szkół gimnazjalnych, III nagrodę otrzymuje:

 • Damian Mitura z Gimnazjum w Woli Osowińskiej (woj. lubelskie) za pracę „Dawna kuchnia wiejska we wspomnieniach mojej babci”, opiekunowie Pani Hanna Gołoś i Pani Krystyna Kożuch.

W kategorii prac zbiorowych uczniów szkół gimnazjalnych, I nagrodę otrzymują:

 • Patrycja Oracz, Magdalena Rogulska z Publicznego Gimnazjum w Rusinowie (woj. mazowieckie) za pracę „Pachnące leki z Bożej Apteki”, opiekun Pani Kazimiera Woźniak.

W kategorii prac zbiorowych uczniów szkół gimnazjalnych, dwie II nagrody otrzymują:

 • Agata Roicka, Agnieszka Wilkowska z Gimnazjum nr 5 im. Księcia Jerzego Wilhelma w Legnicy (woj. dolnośląskie) za pracę „Tam gdzie śpiący lew, gdzie zamkowych murów cień... Tam legendarna Legnica otwiera wrota swe...”, opiekun Pani Anna Motak.
 • Mateusz Pietkun, Mateusz Szwedowicz z Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Piotra Jerzego Frassatiego w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie) za pracę „Co słychać nad Kłodawką?”, opiekun Pani Hanna Rudzińska.

W kategorii prac zbiorowych uczniów szkół gimnazjalnych, III nagrodę otrzymują:

 • Wojciech Hadacz, Małgorzata Maciocha, Kamil Oszajca, Karolina Szponar z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Księżpolu (woj. lubelskie) za pracę „A wiesz ty, bracie młody? – czyli o tym, jak w okolicy Księżpola uprawiano, obrabiano i przerabiano len”, opiekun Pani Halina Sarzyńska.

W kategorii prac multimedialnych uczniów szkół gimnazjalnych, I nagrodę otrzymuje:

 • Julia Cichocka z Gimnazjum w Kruszynie (woj. kujawsko-pomorskie) za pracę „Nie wszystko zapomniane – historia starego dworu w Smólsku”, opiekun Pani Dorota Ryniec-Kilanowska.

W kategorii prac multimedialnych uczniów szkół gimnazjalnych, II nagrodę otrzymują:

 • Kamil Haniszewski, Julia Niemiec, Aleksandra Majchrowska z Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze (woj. lubuskie) za pracę „Żołnierz niezłomny – historia Janusza Niemca”, opiekun Pan Zbigniew Zarzeczny.

W kategorii prac multimedialnych uczniów szkół gimnazjalnych, III nagrodę otrzymują:

 • Kinga Mróz, Ewelina Margosiak, Adrian Gądek, Kinga Witek z Gimnazjum im. Bł. Krystyna Gondka w Zakliczynie (woj. małopolskie) za pracę „Sztafeta Pamięci Łowczówek – Zakliczyn”, opiekun Pan Janusz Flakowicz.

W kategorii prac multimedialnych uczniów szkół gimnazjalnych, wyróżnienie otrzymuje:

 • Miłosława Sysio z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Pabianicach (woj. łódzkie) za pracę „Akcja na gniazdo UB w Pabianicach – uwolnienie więźniów”, opiekun Pani Agnieszka Sysio.

Nagrody specjalne

Nagrodę Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych otrzymuje:

 • Milena Nowaczyk z Gimnazjum im. Józefa Nojiego w Drezdenku (woj. lubuskie) za pracę „Puszcza Notecka – sercem mojej Ojcowizny”, opiekun Pani Katarzyna Tomala.

Nagrodę Komisji Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK otrzymuje:

 • Kinga Niezabitowska z Publicznego Gimnazjum w Rusinowie (woj. mazowieckie) za pracę „Alicja w krainie koni”, opiekun Pani Kazimiera Woźniak.

Nagrodę Redakcji „Gościńca PTTK” otrzymują:

 • Zofia Szałacińska, Jakub Wiewióra z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie (woj. kujawsko-pomorskie) za pracę „Mieć otwarty umysł i serce”, opiekun Pani Irena Szarapanowska.

Nagrodę Polskiej Organizacji Turystycznej otrzymują:

 • Weronika Spałek, Sonia Szydłowska, Martina Koston z Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem (woj. opolskie) za pracę „Gmina Kolonowskie zatopiona w lesie – niezbędnik turysty”, opiekun Pani Beata Jendruś.

Nagrodę Polskiego Komitetu Olimpijskiego, otrzymuje:

 • Michał Majchrzak z Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku, Gimnazjum nr 15 z klasami sportowymi (woj. pomorskie) za pracę „Ludzie i sport”, opiekun Pani Mariola Treder.

Szkoły ponadgimnazjalne

Grand Prix uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymują:

 • Jadwiga Kustra, Monika Kustra, Przemysław Urban, Bartłomiej Wasieńko z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (woj. podkarpackie) za pracę „Diabelski chichot. Prawdy i legendy o kapliczce Zwiercana”, opiekunowie Pani Anna Mol i Pan Jarosław Mol.

W kategorii prac indywidualnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, I nagrodę otrzymuje:

 • Magdalena Gniewek z Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie (woj. podkarpackie) za pracę „Spacerek po Rzeszowie z Mikołajem Spytkiem Ligęzą”, opiekun Pani Mirosława Zwierzchowska.

W kategorii prac indywidualnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, II nagrodę otrzymuje:

 • Jolanta Wierzbińska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu (woj. podkarpackie) za pracę „Pamięci »Żołnierzy Wyklętych«”, opiekun Pan Andrzej Bajan.

W kategorii prac indywidualnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, III nagrodę otrzymuje:

 • Adela Machel z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu (woj. mazowieckie) za pracę „Z archeologią za pan brat, czyli moje poznawanie Piotrówki”, opiekun Pani Ewa Kutyła.

W kategorii prac zbiorowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dwie I nagrody otrzymują:

 • Anna Grabias, Patrycja Łubiarz, Karolina Szubiak z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju (woj. lubelskie) za pracę „Strażniczki tradycji – zespół śpiewaczy z Rudy Solskiej”, opiekun Pani Anna Ciosmak.
 • Karolina Spólna, Wioletta Walczak z Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu (woj. mazowieckie) za pracę „Ze znanymi i słynnymi szlakiem radomskich restauratorów”, opiekun Pani Iwona Nabzdyk.

W kategorii prac multimedialnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, I nagrodę otrzymują:

 • Marek Rózga, Magdalena Malinowska, Magdalena Jóźwiak, Patrycja Kopacka z Technikum Poligraficznego przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu (woj. wielkopolskie) za pracę „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, czyli droga Wielkopolski do niepodległości”, opiekunowie Pani Justyna Maciejak i Pan Artur Gocki.

W kategorii prac multimedialnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, II nagrodę otrzymują:

 • Piotr Węgrzyniak, Przemysław Niewęgłowski, Dawid Kamiński z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzeczu Podlaskim (woj. lubelskie) za pracę „Wołyń – dlaczego?”, opiekunowie Pani Joanna Pióro i Pani Maria Witkowska.

W kategorii prac multimedialnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wyróżnienie otrzymuje:

 • Krystyna Stempnik z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej (woj. śląskie) za pracę „Strój rudzki”, opiekun Pani Wioletta Jagielska-Biel.

Nagrody specjalne

Nagrodę redakcji „Poznaj Swój Kraj”, otrzymuje:

 • Kamil Zarębiński z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Lubaniu (woj. dolnośląskie) za pracę „Od kwarcu do millefiori, czyli rzecz o szklarstwie w Górach Izerskich”, opiekun Pani Teresa Fierkowicz.

Zgodnie z punktem V.3 regulaminu konkursu, jury po raz trzeci przyznało Nagrody im. Heleny Cieślak – Członka Honorowego PTTK, pomysłodawczyni konkursu. Nagrody otrzymuje czwórka opiekunów, szczególnie zasłużonych w przygotowywaniu dotychczasowych uczestników i laureatów konkursu: Joanna Adamowicz, Janusz Flakowicz, Wanda Popławska, Hanna Rudzińska.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane