XLVII OMTTK Komunikat organizacyjny nr 1

Po raz 47 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym (OMTTK PTTK), organizowanym w roku szkolnym 2018/2019, w ramach Roku Młodych 2019 "Z PTTK wspólnym szlakiem".

OMTTK PTTK to największe przedsięwzięcie z zakresu szkolnej turystyki i edukacji, organizowane przez PTTK. Turniej jest imprezą o charakterze cyklicznym, całorocznym, odbywającą się na terenie całego kraju. Co roku OMTTK PTTK popularyzuje walory turystyczno-krajoznawcze innego województwa. W roku szkolnym 2018/2019 będzie to województwo podlaskie.
 
OMTTK PTTK jest najbardziej prestiżową imprezą turystyczną adresowaną do dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce, organizowaną przez PTTK nieprzerwanie od 1972 roku. W Turnieju biorą udział trzyosobowe zespoły będące reprezentacjami szkół, domów kultury, drużyn czy hufców harcerskich, oddziałów PTTK i innych podmiotów działających wśród młodzieży. Rywalizacja toczy się w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. OMTTK PTTK to interdyscyplinarne pole zmagań młodzieży z całej Polski. Jego program, podobnie jak w poprzednich latach, zawiera elementy teoretyczne z dziedziny turystyki kwalifikowanej, krajoznawstwa i terenoznawstwa. W programie Turnieju znajdują się również konkurencje sprawnościowe: turystyczny marsz na orientację, rowerowy tor sprawnościowy, samarytanka (sprawdzian umiejętności z zakresu pierwszej pomocy), Turystyczne ABC (praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych turyście).
 

I. Informacje organizacyjne

1. XLVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK organizowany jest w roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z „Regulaminem OMTTK PTTK” zatwierdzonym przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 33/VIII/2014 z dnia 4 listopada 2014 r.
2. Na stronie: http://mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk publikowane są informacje związane z OMTTK PTTK.
3. Organizatorami poszczególnych etapów Turnieju są jednostki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Wykaz jednostek udzielających informacje o eliminacjach wojewódzkich znajduje się w załączniku nr 1 do Komunikatu organizacyjnego 1.
4. Organizatorem Finału Centralnego XLVII OMTTK PTTK, z upoważnienia Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, są Oddział PTTK w Augustowie oraz Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku. W sprawach organizacyjnych Turnieju w tym szczególnie spraw związanych z udziałem w  Finale Centralnym należy kontaktować się poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
5. Finał Centralny XLVII OMTTK PTTK odbędzie się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2019 roku w Augustowie (województwo podlaskie).
 

II. Konkurencje turniejowe

1. Konkurencje turniejowe określone są § 12 Regulaminu OMTTK PTTK.
 
2. W trakcie Finału Centralnego XLVII OMTTK PTTK przeprowadzone zostaną konkurencje podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną.
 
3. Część teoretyczną stanowi test wiedzy obejmujący zagadnienia: krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz higieny i ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy.
 
4. Na część praktyczną składają się:
1) turystyczny marsz na orientację,
2) turystyczne ABC:
a) Parki narodowe i krajobrazowe województwa podlaskiego,
b) Esperanto – język który łączy,
c) Turysta żeglarz,
d) Kuchnia regionalna województwa podlaskiego,
3) turystyczny rower (tor przeszkód),
4) umiejętność udzielania pierwszej pomocy i korzystania z zawartości apteczki,
5) ocena zdobytych odznak turystycznych PTTK (indywidualnie: konkurs posiadanych uprawnień i odznak turystycznych PTTK).
 

III. Polecana literatura

Przy przygotowaniu konkurencji Finału Centralnego, organizatorzy będą korzystać z powszechnie dostępnej literatury.
 
1. Wiedza z zakresu krajoznawstwa
1) Kanon krajoznawczy Polski, red. W. Łęcki, Warszawa 2005, wydanie II poprawione i uzupełnione lub wersja elektroniczna www.kanon.pttk.pl.
2) Kanon krajoznawczy województwa podlaskiego, red. D. Kużelewski, K. Pierwienis-Laskowska, A. Sierpińska, A. Szepiel, I. Szymańska, Białystok 2015.
3) G. Rąkowski, Polska egzotyczna, t. 1-2, Pruszków 2000.
4) E. Lodzińska, W. Wieczorek, S. Kryciński, Województwo Podlaskie, seria „Polska niezwykła”, wydawnictwo Demart, Warszawa 2008.
5) strony internetowe: www.zielonewrota.pl, http://greenvelo.pl/
 
2. Wiedza turystyczna i topograficzna 
1) seria poradników Wydawnictwa PTTK „Kraj” (dostępne również w formacie pdf na stronie http://www.pttk.pl/publikacje/index.php?co=publikacje):
a) Przyroda uczy najpiękniej. Poradnik metodyczno-szkoleniowy, red. J. Śledzińska, A. Wielocha, Warszawa 2009.
b) Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty, red. J. Śledzińska, A. Wielocha, Warszawa 2015.
c) Wybieram rower! Poradnik młodego turysty, red. J. Śledzińska, A. Wielocha, Warszawa 2015.
d) Wspólne wędrowanie. Poradnik organizatora turystyki aktywnej, red. J. Śledzińska, A. Wielocha, Warszawa 2015.
e) Kreatywne poznawanie czyli poradnik nowoczesnego krajoznawcy, red. J. Śledzińska, A. Wielocha, Warszawa 2016.
2) J. Dymarski, ABC imprez na orientację, Warszawa 2000.
3) www.survival.strefa.pl (w zakresie działu „Orientacje w terenie”)
 
3. Wiedza z zakresu przepisów ruchu drogowego
1) Kodeks ruchu drogowego w zakresie ruchu pieszego, rowerzysty i motorowerzysty
 
4. Wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
1) Wytyczne 2015 resuscytacji krążeniowo-oddechowej ERC, Kraków 2015, strona internetowa www.prc.krakow.pl/wytyczne.html
2) M. Buchfelder, Podręcznik pierwszej pomocy, Warszawa 2011
 
5. Turystyczne ABC 
1) http://www.zielonewrota.pl
2) http://atrakcjepodlasia.pl/przyroda-i-zwierzeta
3) https://www.polskatradycja.pl/kuchnia-polska/regiony/podlasie.html
4) https://pieknywschod.pl/pl/wojewodztwa/podlaskie/kuchnia-regionalna
5) http://bialystoksubiektywnie.com/blog/2017/04/28/10-specjalow-kuchnia-podlaska
6) http://lernu.net/pl/esperanto
7) http://espero.bialystok.pl
8) A. Kolaszewski, P. Świdwiński, Żeglarz i sternik jachtowy, wyd. XI, 2018
 
6. Źródłem wiedzy do turniejowych testów będą również informacje zawarte na stronach internetowych:
1) http://pttk.pl
2) http://mlodziez.pttk.pl
 

IV. Informacje końcowe

1. Komunikat został przyjęty przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w dniu 15.12.2018 r.
 

 

Załącznik nr 1

Wykaz jednostek udzielających informacje o  eliminacjach wojewódzkich

Województwo dolnośląskie

Termin: 11-12 maj 2019 r.
Miejsce: Krośnice
Organizator: Studenckie Koło Przewodników Sudeckich we Wrocławiu

Województwo kujawsko-pomorskie

Termin: 27-28 kwiecień 2019 r.
Miejsce: Górsk k/Torunia
Organizator: OM PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu
Kontakt: ul. Piekary 41, 87-100 Toruń, tel. 56 622 29 21, www.pttk.torun.pl

Województwo lubelskie

Termin: 10-11 maj 2019 r.
Miejsce: Biłgoraj
Organizator: Oddział PTTK w Biłgoraju

Województwo lubuskie

Termin: marzec/kwiecień 2019 r.
Miejsce: Żary
Organizator: Oddział PTTK Powiatu Żarskiego

Województwo łódzkie

Termin: brak danych
Miejsce: brak danych
Informacji udziela Oddział PTTK „Szaniec” w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29 pok. 311, 96-100 Skierniewice, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Województwo małopolskie

Termin: 10-12 maja 2019 r.
Miejsce: Rzyki
Organizator: PTTK Oddział Ziemia Wadowicka, ul. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice
Kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , tel. 602 115 895

Województwo mazowieckie

Termin: 11-12 maj 2019 r.
Miejsce: Radom
Organizator: Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK
Kontakt: ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, tel. 501 208 569, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , www.mfo.pttk.pl

Województwo opolskie

Termin: maj 2019 r.
Miejsce: Prudnik – Wieszczyna
Organizator: Oddział PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku 

Województwo podkarpackie

Termin: brak danych
Miejsce: brak danych
Informacji udziela Oddział PTTK w Rzeszowie

Województwo podlaskie

Termin: 30 marzec 2019 r.
Miejsce: Augustów
Organizator: Oddział PTTK w Augustowie i PTTK Regionalny Oddział w Białymstoku

Województwo pomorskie

Termin: 27-28 kwiecień 2019 r.
Miejsce: Subkowy
Organizator: Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku
Kontakt: Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk, tel. 58 301 14 88, www.pttkkrowiabrama.pl

Województwo śląskie

Termin: 27 kwietnia 2019
Miejsce: Rybnik Kłokocin
Organizatorzy: Oddział Babiogórski PTTK w Żywcu, Oddział PTTK w Rybniku

Województwo świętokrzyskie

Termin: brak danych
Miejsce: brak danych
Jednostka odpowiedzialna: Wojewódzkie Porozumienie Oddziałów PTTK Regionu Świętokrzyskiego 

Województwo warmińsko-mazurskie

Brak danych.
Jednostka odpowiedzialna: Regionalna Rada Programowa PTTK Warmia – Mazury, Oddział Warmińsko Mazurski PTTK w Olsztynie, ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn, tel. 89 527 36 65, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Województwo wielkopolskie

Termin: 13 kwiecień 2019 r.
Miejsce: Włoszakowice
Organizator: Oddział PTTK w Kościanie

Województwo zachodniopomorskie

Termin: 5-7 kwiecień 2019 r.
Miejsce: Cedynia
Organizator: Oddział Zachodniopomorski PTTK w Szczecinie

 

polecane