OMTTK PTTK Supraśl 2015

Finał Centralny XLIII edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK, odbędzie
się w dniach 28-31 maja 2015 roku w Supraślu.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Turnieju jest wiedza o województwie podlaskim.
Razem z finałem Turnieju planowana jest kolejna edycja szkolenia młodzieżowych liderów turystki.
Bazując na rozbudowanym programie szkoleń z lat 2009-2014, w tym roku planujemy przeszkolić kolejne 45 osób w wieku 18-35 lat. Szkolenie dotyczyć będzie m.in.: udzielania pierwszej pomocy, orientacji w terenie,  podstaw organizowania turystyki szkolnej i młodzieżowej, obsługi urządzeń systemu GPS, questów, topografii i terenoznawstwa, psychologi zarządzania sobą i grupą.
Szczegółowe informacje w najbliższym czasie.

Protokół końcowy Finału Centralnego XLIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK

OMTTK 2015

W ramach V Ogólnopolskiego Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki organizowane były:
- Finał Centralny XLIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK (OMTTK PTTK)
- Szkolenie Młodzieżowych Liderów Turystyki

Organizatorem przedsięwzięcia było Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Realizatorem bezpośrednim, z upoważnienia Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, był PTTK Regionalny Oddział w Białymstoku.

Przedsięwzięcie było realizowane ze środków własnych PTTK przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

czytaj więcej: Protokół końcowy Finału Centralnego XLIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju...

Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu młodzieżowych liderów turystyki, Supraśl 2015

Prezentujemy listę zakwalifikowanych uczestników szkolenia liderów, jakie odbędzie się podczas V Ogólnopolskiego Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki, Supraśl 28-31.05.2015r.

czytaj więcej: Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu młodzieżowych liderów turystyki,...

Wyniki losowania zespołów uzupełniających ewentualne wolne miejsca w Finale Centralnym XLIII OMTTK PTTK w Supraślu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2 Regulaminu OMTTK PTTK w dniu 18 kwietnia 2015 r. zostało przeprowadzone losowanie województw, z których zespoły z drugich miejsc w eliminacjach wojewódzkich, będą uzupełniać skład Finału Centralnego XLIII OMTTK PTTK, w przypadku braku zgłoszeń ze wszystkich województw.

czytaj więcej: Wyniki losowania zespołów uzupełniających ewentualne wolne miejsca w Finale Centralnym XLIII...

Regulamin Finału Centralnego XLIII OMTTK PTTK, Supraśl 28-31.05.2015r.

W ramach V Ogólnopolskiego Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki organizowane są:
- Finał Centralny XLIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK (OMTTK PTTK)
- Szkolenie Młodzieżowych Liderów Turystyki

czytaj więcej: Regulamin Finału Centralnego XLIII OMTTK PTTK, Supraśl 28-31.05.2015r.

Stanowisko Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w sprawie oceny odznak turystycznych w OMTTK PTTK

W związku z pojawiającymi się pytaniami, ze strony organizatorów eliminacji rejonowych i wojewódzkich, dotyczącymi punktacji odznak w ramach OMTTK PTTK, Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK przyjmuje następującą interpretację:

czytaj więcej: Stanowisko Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w sprawie oceny odznak turystycznych...

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane