OMTTK PTTK Supraśl 2015

XLIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK. Komunikat organizacyjny nr 1

Prezentujemy pierwsze informacje dotyczące XLIII edycji OMTTK PTTK.

I. Informacje ogólne

1. XLIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK (OMTTK PTTK) organizowany jest w roku szkolnym 2014/15 zgodnie z Regulaminem OMTTK PTTK zatwierdzonym przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą numer 33/XVIII/2014 z dnia 4 listopada 2014 roku.
2. Finał Centralny XLIII OMTTK PTTK odbędzie się w dniach od 28 do 31 maja 2015 roku w Supraślu (województwo podlaskie).
3. Organizatorem poszczególnych etapów Turnieju są jednostki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Organizatorem Finału Centralnego XLIII OMTTK PTTK, z upoważnienia Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK, jest Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku.

II. Konkurencje turniejowe

W trakcie Finału Centralnego XLIII OMTTK PTTK przeprowadzone zostaną następujące konkurencje turniejowe:

1. Część teoretyczna

 • test wiedzy, obejmujący zagadnienia: krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy.

2. Część praktyczna

 • Turystyczny marsz na orientację.
 • Turystyczne ABC:

- rozpoznawanie tropów zwierząt,
- rozpoznawanie ziół i ich zastosowanie,
- quest leśny – wiedza z zakresu walorów przyrodniczych i kulturowych woj. podlaskiego oraz leśnictwa i myślistwa,
- pomiar miąższości drewna i pomiar wysokości drzewa.

 • Turystyczny rower (tor przeszkód, naprawa roweru).
 • Samarytanka: znajomość zastosowania zawartości apteczki zespołu oraz zadania praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w domu, szkole, na szlaku.
 • Ocena zdobytych odznak turystycznych PTTK (indywidualnie: konkurs posiadanych uprawnień i odznak turystycznych PTTK).

III. Polecana literatura

Przy konstruowaniu powyższych konkurencji organizatorzy będą korzystali z niżej wymienionych źródeł wiedzy.

1. wiedza z zakresu krajoznawstwa

 • Kanon Krajoznawczy Polski, red. Włodzimierz Łęcki, Warszawa 2005 wydanie II poprawione i uzupełnione lub wersja elektroniczna www.kanon.pttk.pl.
 • Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, praca zbiorowa, Warszawa 2000.
 • Rąkowski G., Polska egzotyczna, t. 1-2, Pruszków 2000.
 • Darmochwał T., Północne Podlasie. Wschodnie Mazowsze, Białystok 2000.
 •  Lodzińska E., Wieczorek W., Kryciński S., Województwo Podlaskie, seria „Polska niezwykła”, wydawnictwo Demart, Warszawa 2008.
 • Poznaj swój kraj, numery z 2014 r.

2. wiedza turystyczna i topograficzna

 • Dymarski J., ABC imprez na orientację, Warszawa 2000.
 • Krajoznawstwo i turystyka w szkole, red. A. Gordon, Warszawa 2003.
 • Mazur E., Leksykon turystyki i krajoznawstwa, Szczecin 2000.
 • Wierba W., Zygmańska B., Vademecum turysty, Bielsko-Biała 2005.
 • Wybieram wędrowanie – poradnik młodego turysty, red. J. Śledzińska, A. Wielocha, Warszawa 2011.
 • mapy turystyczne (różne wydawnictwa)

3. wiedza z zakresu przepisów ruchu drogowego

 • Kodeks Ruchu Drogowego oraz zestawy testów z zakresu egzaminu na kartę motorowerową oraz prawo jazdy.

4. wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 • Bugajska J., Kompendium pierwszej pomocy, Warszawa 2002.
 • Grochowski P., Pierwsza pomoc przedmedyczna: podręcznik dla każdego, Poznań 2011.
 • Janicki K., Turystyczny poradnik medyczny, Warszawa 1997.
 • Jurczyk W., Łakomy A., Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia, Kraków 2007.
 • Wytyczne 2010 resuscytacji krążeniowo – oddechowej ERC, Kraków 2010, strona internetowa www.prc.krakow.pl.
 • Udzielanie pomocy, red. R. Popiołek, Warszawa 2000.
 • strona internetowa www.ratownik-med.pl (zakładka Ratownictwo).

5. Turystyczne ABC

Źródłem wiedzy do turniejowych testów będą również informacje zawarte na stronach internetowych www.mlodziez.pttk.pl, www.pttk.pl, www.wrotapodlasia.pl.

IV. Organizatorzy III etapu OMTTK – eliminacje wojewódzkie

Zgodnie z informacjami nadesłanymi przez jednostki regionalne PTTK, eliminacje III etapu OMTTK PTTK w poszczególnych województwach zorganizowane zostaną przez poszczególne oddziały PTTK w niżej podanych terminach.

Zgodnie z § 10 1 4) regulaminu OMTTK PTTK, w województwach, w których nie przeprowadzono etapu drugiego, eliminacje wojewódzkie organizowane są dla najlepszych zespołów wyłonionych w etapie pierwszym.

Województwo dolnośląskie

Termin: kwiecień/maj 2015 r.
Miejsce: Wrocław
Organizator: Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Dolnośląskiego
Kontakt: tel. 71 343 03 44

Województwo kujawsko-pomorskie

Termin: 25-26 kwietnia 2015 r.
Miejsce: Górsk k/Torunia
Organizator: OM PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu
Kontakt: ul. Piekary 41, 87-100 Toruń, tel. 56 622 29 21, www.pttk.torun.pl

Województwo lubelskie

Termin: 14-15 maja 2015 r.
Miejsce: ZS Staw
Organizator: Oddział PTTK w Chełmie
Kontakt: ul. Wolności 19/64, 22-100 Chełm, tel. 82 565 74 38, kom. 600 419 664 (grzeczn.), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Województwo lubuskie

Brak danych.
Jednostka odpowiedzialna: Lubuskie Porozumienie Oddziałów PTTK, Oddział Miejski PTTK w Gubinie, ul. Obr. Pokoju 18, 66-620 Gubin, tel. 68 359 45 19, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Województwo łódzkie

Termin: 23 maja 2015 r.
Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy „Sosenka” Budy Grabskie
Jednostka odpowiedzialna: Oddział PTTK „Szaniec” w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29 pok. 311, 96-100 Skierniewice, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Województwo małopolskie

Termin: 8-10 maja 2015 r.
Miejsce: Inwałd k. Andrychowa
Organizator: PTTK Oddział Ziemia Wadowicka, ul. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice
Kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , tel. 602 115 895

Województwo mazowieckie

Termin: 9-10 maja 2015 r.
Miejsce: Twierdza Modlin
Organizator: Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK
Kontakt: ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, tel. 501 208 569, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , www.mfo.pttk.pl

Województwo opolskie

Termin: 8-9 maja 2015 r.
Miejsce: Prudnik – Wieszczyna
Organizator: Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego
Kontakt: ul. Barlickiego 2a, 45-083 Opole, tel. 77 453 63 48, www.orso.pttk.pl

Województwo podkarpackie

Termin: 23-25 kwietnia 2015 r.
Miejsce: Ustrzyki Dolne
Organizator: Oddział PTTK Ustrzyki Dolne
Kontakt: Andrzej Rybski, tel. 693 961 086

Województwo podlaskie

Termin: kwiecień/maj 2015 r.
Organizator: Podlaskie Porozumienie Oddziałów PTTK
Kontakt: PTTK Regionalny Oddział w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 (II piętro), 15-002 Białystok, tel. 85 744 56 50, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Województwo pomorskie

Termin: kwiecień 2015 r.
Miejsce: Gdynia
Organizator: Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku, RPK PTTK w Gdańsku, we współpracy z Oddziałem Morskim PTTK w Gdyni
Kontakt: Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk, tel. 58 301 14 88, www.pttkkrowiabrama.pl

Województwo śląskie

Termin: 9 maja 2015 r.
Miejsce: Rybnik.
Organizator: Oddział PTTK w Rybniku.
Kontakt: Oddział PTTK w Rybniku, ul. J. Piłsudskiego 4,  44-200 Rybnik, tel. 32 422 36 53, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , http://www.rybnik.pttk.pl

Województwo świętokrzyskie

Brak danych.
Jednostka odpowiedzialna: Wojewódzkie Porozumienie Oddziałów PTTK Regionu Świętokrzyskiego, PTTK Oddział Świętokrzyski w Kielcach, ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce, tel. 41 344 59 14, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Województwo warmińsko-mazurskie

Brak danych.
Jednostka odpowiedzialna: Regionalna Rada Programowa PTTK Warmia – Mazury, Oddział Warmińsko Mazurski PTTK w Olsztynie, ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn, tel. 89 527 36 65, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Województwo wielkopolskie

Termin: 24-25 kwietnia 2015 r.
Miejsce: Gniezno
Organizator: Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, ul. T. Kościuszki 7,  62-200 Gniezno, tel. 662 501 060,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , http://www.gniezno.pttk.pl

Województwo zachodniopomorskie

Termin: 24-26 kwietnia 2015 r.
Miejsce: Płoty
Organizator: Oddział Zachodniopomorski PTTK w Szczecinie
Kontakt: ul. Dworcowa 6, 70-206 Szczecin, tel.665 810 896, 91 433 57 21, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Komunikad do pobrania w pdf:

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane