konkursy

Komunikat Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w sprawie tymczasowych kategorii wiekowych w konkursach

            Na posiedzeniu Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej w dniu 25 sierpnia 2018 r. podjęto decyzję, że w roku szkolnym 2018/2019 kategorie wiekowe w OMTTK i w OMKK „Poznajemy Ojcowiznę” kształtować się będą w następujący sposób:

  1. Szkoły podstawowe (I-VIII),
  2. Gimnazja (klasy III),
  3. Szkoły ponadgimnazjalne.

Konkursy dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018

Rada Programowa ds Młodzieży Szkolnej ZG PTTK informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 nie ulegają zmianom regulaminy konkursów organizowanych przez PTTK. Bez zmian pozostają więc kategorie wiekowe OMKK "Poznajemy Ojcowiznę", OMTTK i Konkursu Krasomówczego: 

  • szkoły podstawowe (klasy 1-7),
  • gimnazja (klasy 2-3),
  • szkoły ponadgimnazjalne.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane