2011

Wyniki XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych i XII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Gimnazjalnej, Legnica 2011 rok

Legnica od 1984 roku jest nieprzerwanie organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Jest to zasługa i inicjatywa miejscowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a przede wszystkim przewodniczącego komitetu organizacyjnego Leona Hojniaka. Co rok w listopadzie Legnica staje się stolicą krasomówców, którzy przyjeżdżają tu na święto polszczyzny.

XXVII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci Szkół Podstawowych i XII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej odbył się w dniach 3 - 6 listopada 2011 roku w Legnicy.

Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krasomówczy odbył się w ramach Roku Szkoła z Pasją, ogłoszonego przez Minister Edukacji Narodowej Panią Katarzynę Hall.

czytaj więcej: Wyniki XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych i XII...

Wyniki XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkół Średnich, Golub- Dobrzyń 2011

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu przy współpracy Zarządu Głównego PTTK zorganizował Finał Ogólnopolski XXXVI Konkursu Krasomówczego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Przesłuchania finałowe odbywały się w dniach 18 - 20 listopada 2011 r. w Golubskim Zamku.

Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krasomówczy odbył się w ramach Roku Szkoła z Pasją, ogłoszonego przez Minister Edukacji Narodowej Panią Katarzynę Hall.

czytaj więcej: Wyniki XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkół Średnich, Golub- Dobrzyń 2011

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane