Regulamin Finału Centralnego XLVI OMTTK PTTK, Wadowice 1-3.06.2018r.

Regulamin zawiera najważniejsze informacje związane z Finałem Centralnym XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK.

Organizator

Organizatorem przedsięwzięcia jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Realizatorem bezpośrednim, z upoważnienia Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, jest PTTK Oddział „Ziemia Wadowicka”.
Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków własnych PTTK.

Materiały do pobrania:


polecane