o Radzie

Skład Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej ZG PTTK XIX kadencji władz PTTK

Skład Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej ZG PTTK XIV kadencji (na lata 2017-2021)

Lucyna Mańkowska - przewodnicząca
Aleksandra Korpysz - wiceprzewodnicząca
Marcin Klemenski  - sekretarz
Franciszek Dendewicz
Bartosz Karczewski
Marian Kurzyna
Weronika Smolarkiewicz-Lendzion
Danuta Sosnowska 
Patryk Staniszewski

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane