o Radzie

Skład Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej ZG PTTK XVIII kadencji władz PTTK

Skład Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej ZG PTTK XVIII kadencji (na lata 2013-2016)

Marek Bogusz - przewodniczący
Weronika Smolarkiewicz-Lendzion  - wiceprzewodnicząca
Mirosław Mazur  - sekretarz
Franciszek Dendewicz
Irena Janas
Łukasz Kuczmarz
Marian Kurzyna
Marcin Nowacki
Danuta Sosnowska 

Uchwałą nr 160/XVIII/2015, Zarządu Głównego PTTK z 27 czerwca 2015 r. dokonano zmian w składzie Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej ZG PTTK .

W miejsce Kol. Ireny Janas i Kol. Łukasza Kuczmarza powołano Kol. Janusza Mazurka i Kol. Kamila Zimnickiego.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane