Protokół końcowy Finału Centralnego L Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK

Protokół Finału Centralnego
L Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego

 1. Finał Centralny L. OMTTK odbył się w dniach 6-9 czerwca 2024 r. Organizatorem Finału było Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Realizatorem bezpośrednim, z upoważnienia Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, był PTTK Oddział w Kozienicach. Przedsięwzięcie zostało realizowane ze środków własnych PTTK.
 2. Honorowy patronat nad Finałem objęli: Minister Edukacji Barbara Nowacka, Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof Wolski, Burmistrz Gminy Kozienice Mariusz Prawda.
 3. Organizatorzy:
  • komandor finału – Mirosław Mazur
  • sędzia główny – Marian Kurzyna
  • sędzia konkurencji „Test wiedzy” oraz „Rozpoznawanie atrakcji turystycznych województwa mazowieckiego” – Ewa Sot
  • sędzia konkurencji „Planowanie wycieczki praca z mapą” – Anna Adamczyk
  • sędziowie konkurencji „Pierwsza pomoc” – Anna Puzio, Marzena Król
  • sędzia konkurencji „Rozpoznawanie drzew i krzewów Puszczy Kozienickiej” – Artur Mazur
  • sędzia konkurencji „Pomiary terenowe” – Henryk Motyka
  • sędziowie konkurencji „Turystyczny rower” – Tadeusz pomorski, Kamil Kościug
  • sędzia konkurencji „Turystyczny marsz na orientację” – Piotr Zgoda
  • opiekun szkół podstawowych – Iwona Stępień
  • opiekun szkół ponadpodstawowych – Maria Gola

Ponadto pomocy organizacyjnej użyczyli działacze Oddziału PTTK w Kozienicach, nauczyciele,  pracownicy techniczni i administracyjni oraz młodzież Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, w tym członkowie SKKT „Protektory”

 1. Partnerami Finału Centralnego OMTTK byli:
  • Samorząd Województwa Mazowieckiego
  • Gmina Kozienice
  • Enea Wytwarzanie
  • Nadleśnictwo Kozienice
  • Esri Polska
  • Firma RowMot
  • Zespół Szkół nr 1 im. legionów Polskich w Kozienicach
  • Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych
  • Kozienicki Dom Kultury
  • Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu
  • Kozienicka Gospodarka Komunalna
  • Oddział Rejonowy PCK w Kozienicach
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Bąkowcu
  • Firma Michalski
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie
  • Szkoła Muzyczna I Stopnia w Kozienicach
  • Cukiernia „Słodki Leniuch”
  • Cukiernia „Zakalec”
 1. Patronat medialny nad Finałem Centralnym OMTTK objęły:
  • Kronika Kozienicka
  • Radio Plus Radom
  • Turysta
  • Tygodnik OKO
 2. W Finale Centralnym 50. OMTTK wzięło udział 16 zespołów w kategorii szkół podstawowych reprezentujących 13 województw oraz 16 zespołów w kategorii szkół ponadpodstawowych reprezentujących 14 województw. Łącznie 98 uczestników oraz 28 opiekunów, w tym 43 uczestników będących członkami PTTK oraz 19 opiekunów będących członkami PTTK.
 3. Program Finału Centralnego został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Konkurencje turniejowe przebiegł bez zakłóceń. Do Komisji Odwoławczej wpłynęły trzy odwołania dotyczące poprawności pytań w teście wiedzy w kategorii szkół ponadpodstawowych. Po ich przeanalizowaniu została podjęta decyzja o zmianie prawidłowych odpowiedzi w dwóch pytaniach oraz uznaniu w dwóch kolejnych pytaniach jako prawidłowych dwóch wariantów odpowiedzi.
 4. W czasie Turnieju przeprowadzono pozaregulaminowy konkurs w postaci trzyczęściowego quizu o Kozienicach, historii OMTTK oraz trasie wycieczek. Partnerem konkursu była firma Esri Polska. Wyróżnieni zostali:
  • w kategorii szkół podstawowych: Martyna Cich z Biłgoraja, Milena Rębacz z Biłgoraja i Piotr Ziarnowski ze Świdnicy,
  • w kategorii szkół ponadpodstawowych: Agata Hruszowiec ze Świdnicy, Anna Szubiak z Biłgoraja i Natalia Robaczewska z Gdańska.
  • w kategorii opiekunów: Kinga Hruszowiec i Łukasz Ziarnowski ze Świdnicy oraz Dariusz Koszela z Żar.
 5. Przyznane zostały nagrody w poszczególnych konkurencjach:
  • w kategorii szkół podstawowych:
   • w teście wiedzy: I miejsce Piotra Ziarnowski (Świdnica), II miejsce Lena Rudnicka (Biłgoraj), III miejsce Krzysztof Ziarnowski (Świdnica),
   • w turystycznym marszu na orientację: I miejsce zespół ze Szkoły Podstawowej w Dębowie,
   • w turystycznym ABC: I miejsce zespół ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Błogosławionego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju
   • w konkurencji turystyczny rower: I miejsce Jakub Spytek z Janikowa, II miejsce Stanisław Wróbel ze Skoków,
  • w kategorii szkół ponadpodstawowych:
   • w teście wiedzy: I miejsce Maja Wiśniewska (Kozienice), II miejsce Kinga Spytek (Kozienice), II miejsce Maciej Pewniak (Toruń),
   • w turystycznym marszu na orientację: I miejsce zespół ze reprezentujący Koło Turystyczne PTTK „ToTuToTam"- Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy,
   • w turystycznym ABC: I miejsce zespół z I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju (lubelskie_2)
   • w konkurencji turystyczny rower: I miejsce Mikołaj Gregorczyk (Kozienice), II miejsce Maja Wiśniewska (Kozienice), II miejsce Franciszek Wendke (Rumia).
 1. Wyniki w klasyfikacji generalnej w kategorii szkół podstawowych:

1. miejsce - woj. dolnośląskie, Koło Turystyczne PTTK „ToTuToTam"- Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy w składzie: Jan Wojewodzic, Krzysztof Ziarnowski, Piotr Ziarnowski, opiekun: Zbigniew Curyl

2. miejsce - woj. lubelskie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Błogosławionego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju w składzie: Milena Rębacz, Martyna Cich, Lena Rudnicka, opiekun: Urszula Górniak

3. miejsce - woj. mazowieckie, SKKT "Powsinoga" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie w składzie: Elena Michalska, Lena Kurzyp,  Jakub Spytek, opiekun: Piotr Maciejewski, Renata Michalska

4. miejsce - woj. pomorskie, Ekoturyści ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi w składzie: Zuzanna Mitura, Agnieszka Turek, Monika Lubomirska, opiekun: Joanna Kass

5. miejsce - woj. opolskie, SKKT-PTTK „Tuptusie” przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Szybowicach w składzie: Malwina Dendewicz, Zofia Faszczowy, Bartłomiej Wiliński, opiekun: Marek Flejter

6. miejsce - woj. kujawsko-pomorskie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie w składzie: Mikołaj Kwiatkowski, Kacper Piotrowski, Marcelina Smycz, opiekun: Lidia Będziechowska

7. miejsce - woj. wielkopolskie, SKKT przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach w składzie: Zuzanna Jeske, Stanisław Wróbel, Jakub Szymkowiak, opiekun: Andrzej Surdyk

8. miejsce - woj. podkarpackie, Szkoła Podstawowa im T. Kościuszki w Dębowie w składzie: Marcelina Żygadło, Konrad Zięba, Paulina Kowal, opiekun: Maria Ziętek-Leśnicka

9. miejsce - woj. opolskie, SKKT-PTTK „Tuptusie” przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Szybowicach w składzie: Karolina Surmińska, Renata Drozdowska, Joanna Niżyńska, opiekun: Marek Flejter

10. miejsce - woj. łódzkie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach w składzie: Anna Filipczak, Wojciech Makowski, Miłosz Słomski, opiekun: Tomasz Chadamik

11. miejsce - woj. wielkopolskie, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach w składzie: Bartosz Cerajewski, Jan Maszota, Radosław Lucerek, opiekun: Katarzyna Madalińska-Rosik

12. miejsce - woj. zachodniopomorskie, North Team - Gmina Kołbaskowo w składzie: Mateusz Paszek, Nataniel Malentowicz, Julia Chojnacka, opiekun: Tomasz Paszek

13. miejsce - woj. małopolskie, Szkoła Podstawowa w Jaszczurowej w składzie: Marlena Szczurek, Adrianna Mika, Szymon Tadeusz Kadela, opiekun: Robert Kadela

14. miejsce - woj. lubuskie, Szkoła Podstawowa Nr 8 im. B. Chrobrego w Żarach w składzie: Piotr Sendrowicz, Gabriel Sobczak, Julian Stężycki, opiekun: Olga Pająk

15. miejsce - woj. świętokrzyskie, SKKT przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Szarych Szeregów w Starachowicach w składzie: Magdalena Machowska, Lidia Nowak, Nikodem Gos, opiekun: Piotr Gos, Krzysztof Kasprzyk

16. miejsce - woj. kujawsko-pomorskie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Toruniu w składzie: Adrianna Gawrońska, Aleksandra Gawrońska, Julia Głowacka, opiekun: Beata Papińska

 1. Wyniki w klasyfikacji generalnej w kategorii szkół ponadpodstawowych:

1. miejsce - woj. mazowieckie, SKKT „Protektory” przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach w składzie: Maja Wiśniewska, Kinga Spytek, Wiktor Krawczyk,  opiekun: Aneta Golda, Mirosław Mazur

2. miejsce - woj. lubelskie, I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju w składzie: Natalia Rębacz, Agata Karolczak, Eryk Łoński, opiekun: Mirosław Obszański

3. miejsce - woj. dolnośląskie, Koło Turystyczne PTTK „ToTuToTam" - Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy w składzie: Hanna Dębek, Agata Hruszowiec, Andżelika Stępniowska, opiekun: Kinga Hruszowiec

4. miejsce - woj. pomorskie, Książęta z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumii w składzie: Hanna Węglewska, Marcel Malec, Franciszek Wandtke, opiekun: Beata Nowak

5. miejsce - woj. mazowieckie, SKKT "Protektory" przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach w składzie: Dominika Petryka, Mikołaj Gregorczyk, Adrian Mizak, opiekun: Aneta Golda, Mirosław Mazur

6. miejsce - woj. lubelskie, I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju w składzie: Dominika Szubiak, Anna Szubiak, Wiktor Banach, opiekun: Mirosław Obszański

7. miejsce - woj. lubuskie, SKKT   „Horyzont”  przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach w składzie: Maciej  Abramczuk, Hubert  Jurec, Hubert Sygutowski, opiekun: Dariusz Koszela

8. miejsce - woj. kujawsko-pomorskie, Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu w składzie: Maja Banaszewska, Weronika Seliwiak, Maciej Pewniak, opiekun Joanna Rożej, Kajetan Rożej

9. miejsce - woj. zachodniopomorskie, Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie w składzie: Jan Bodys, Michał Koziak, Antoni Zwoliński, opiekun: Grzegorz Siwka

10. miejsce - woj. pomorskie, „Ptaki Wędrowne” przy PTTK Oddziale Regionalnym w Gdańsku w składzie: Małgorzata Osęka, Grzegorz Roda, Natalia Robaczewska, opiekun: Hanna Jarosz

11. miejsce - woj. wielkopolskie, Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Szczanieckiej w Pniewach w składzie: Adam Czekała, Aurelia Szymaniak, Katarzyna Schmidt, opiekun: Ewa Połajdowicz

12. miejsce - woj. łódzkie, Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie w składzie: Katarzyna Szołowska, Adrian Szymański, Marcel Popecki, opiekun: Tatiana Kosylak

13. miejsce - woj. świętokrzyskie, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach w składzie: Natalia Głodek, Mateusz Kosiarski, Wiktoria Murzyn, opiekun: Milena Jabłońska

14. miejsce - woj. opolskie, Oddział PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku w składzie: Bartosz Podleś, Maja Podleś, Oliwia Toszek, opiekun: Marek Flejter

15. miejsce - woj. podlaskie, 13. Suwalska Drużyna Wielopoziomowa „Extrema” – Hufiec ZHP Suwałki w składzie: Mateusz Zawadzki, Aleksandra Piekarska, Wojciech Steckiewicz, opiekun: Waldemar Burzyński

16. miejsce - woj. małopolskie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach w składzie: Natalia Zadora, Marcin Murzyn, Filip Fornal, opiekun: Tomasz Skowron

 

 

 

polecane