Komunikat Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w sprawie OMKK „Poznajemy Ojcowiznę”

Informacja w sprawie finału konkursu.

Drodzy Nauczyciele i Działacze PTTK oraz Uczestnicy.
W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego i decyzją Prezydium ZG PTTK (Uchwała 91/XIX/2020 z 15 marca 2020 r.) wstrzymano organizację konkursów OMTTK i OMKK „Poznajemy Ojcowiznę”.

Jednakże Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej postanowiła, że mimo tej sytuacji – nadesłane prace na finał centralny zostaną ocenione, przy czym informuje, że ostateczny termin nadsyłania prac do Zarządu Głównego PTTK upływa 24 kwietnia br.

Informacje o wynikach konkursowych zostaną rozesłane drogą elektroniczną. Rada Programowa pragnie podziękować wszystkim Nauczycielom i Działaczom za przygotowanie uczniów i dotychczasowych etapów konkursu. Jest to dla PTTK bardzo ważne doświadczenie, świadomi jesteśmy ogromu pracy jaką wkładacie w przygotowania. 

Z życzeniami zdrowia i szybkiego minięcia tego złego czasu.

Lucyna Mańkowska Przewodnicząca Rady
Marcin A. Klemenski Sekretarz Rady 

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane