Wyniki XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych i XII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Gimnazjalnej, Legnica 2011 rok

Legnica od 1984 roku jest nieprzerwanie organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Jest to zasługa i inicjatywa miejscowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a przede wszystkim przewodniczącego komitetu organizacyjnego Leona Hojniaka. Co rok w listopadzie Legnica staje się stolicą krasomówców, którzy przyjeżdżają tu na święto polszczyzny.

XXVII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci Szkół Podstawowych i XII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej odbył się w dniach 3 - 6 listopada 2011 roku w Legnicy.

Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krasomówczy odbył się w ramach Roku Szkoła z Pasją, ogłoszonego przez Minister Edukacji Narodowej Panią Katarzynę Hall.

Organizatorami Konkursu byli: Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy przy współpracy Centrum Kształcenia Ustawicznego, Szkoły Podstawowej nr 19 w Legnicy.

W Konkursie wzięło udział 49 uczestników (na 55 zgłoszonych do Konkursu) – 24 ze Szkół Podstawowych i 25 z Gimnazjów z 13 województw naszego kraju.

Dnia 3 listopada 2011r, w godzinach popołudniowych, uczniowie wraz z opiekunami zostali zakwaterowani w internacie IV Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.

Dnia 4 listopada w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Lotniczej odbyło się uroczyste otwarcie Konkursu. Przybyłych uczestników i gości przywitał Prezes Oddziału PTTK w Legnicy – Mirosław Bielachowicz. Na uroczyste otwarcie Konkursu przybyli między innymi:
- Robert Kropiwnicki – poseł RP,
- Dorota Purgal – Wiceprezydent Miasta Legnicy,
- Tadeusz Szpendowski – Dyrektor Wydziału Nauki, Kultury i Sportu,
- Marian Hawrysz – Członek Zarządu Głównego PTTK,
- Senastian Miecierz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 w Legnicy.

Uroczyste otwarcie Konkursu rozpoczęło się występem uczennicy z Zespołu Szkół Muzycznych laureatki ubiegłorocznego konkursu – Michaliny Gadomskiej z Legnicy.

Uczestników Konkursu oceniało jury w składzie:
- przew. Marian Dzimira - członek Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w Warszawie
- Aleksandra Motorniuk – aktorka z Teatru Modrzejewskiej z Legnicy,
- Ludwik Gadzicki - polonista, poeta
- Zdzisława Janczyńska – polonista
- Elżbieta Madera – polonistka w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy
- Mirosław Bielachowicz – instruktor krajoznawstwa, Przewodnik Terenowy i Sudecki Oddziału PTTK w Legnicy
- Janusz Mazurek – laureat Konkursu Krasomówczego w Golubiu Dobrzyniu w roku 1999
- Bogumiła Słomczyńska – polonistka z Zespołu Szkół Budowlanych, instruktor teatralny, Radna Miasta Legnicy
- Marek Bogusz – członek Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w Warszawie, nauczyciel geografii z Torunia
oraz pięcioosobowe jury młodzieżowe.

Beata Witek – sekretarz jury krótko omówiła regulamin konkursu i zasady punktacji.

Dnia 5 listopada w godzinach wieczornych odbyło się uroczyste zakończenie Konkursu. Jury po ocenie improwizacji wylosowanego tematu w ocenie jawnej przyznało:  

 • W pionie Szkół Podstawowych miejsce:
  1. Julia Niewiadomska – SP nr 1 w Lidzbarku Warmińskim – warmińsko – mazurskie
  2. Dominika Karpińska – SP w Żarnowie – łódzkie
  3. Kacper Milewski – SP nr 10 w Szczecinie – zachodniopomorskie
  4. Gabriela Gałas – SP nr 10 w Szczecinie – zachodniopomorskie
  5. Emanuel Pawlik – PSP nr 3 w Brzegu – opolskie


 • W pionie Gimnazjów miejsce:
  1. Szymon Jezierski PG w Osięcinach – kujawsko-pomorskie
  2. Michał Wrona – G nr 1 w Opocznie – łódzkie
  3. Karina Majewska – G Miejskie nr 3 w Mińsku Mazowieckim – mazowieckie
  4. Aleksandra Bołoz – Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Gorzowie Wielkopolskim – lubuskie
  5. Daria Borek – PG nr 1 w Pułtusku – mazowieckie


Ponadto przyznano nagrody specjalne i tak:
- Nagroda Młodzieżowego Jury: Kacper Milewski (SP), Daria Borek (G)
- Nagroda Publiczności: Julia Niewiadomska (SP), Karol Steckiewicz (G)
- Nagroda Koła Przewodników Terenowych i Sudeckich Oddziału PTTK w Legnicy: Karolina Ruszkiewicz
- Nagroda im. Wandy i Henryka Urbaniaków: Paweł Lichwiarz
- Nagroda Dyrektora Muzeum Miedzi : Angelika Sokólska
- Nagroda Marioli Welter: Daria Borek
- Nagroda H. Antkowiaka: Tomasz Tadla
- Nagroda Prezesa ZO PTTK w Legnicy: Jakub Płecha
- Nagroda Przewodniczącego Jury: Kacper Milewski, Szymon Jezierski
- Nagroda Dyrektora SP nr 19 w Legnicy: Julia Kaźmierczak
- Nagroda Komendy Hufca ZHP: Jakub Bąkowski, Angelika Sokólska
- Nagroda ufundowana przez P. Szymczewskiego: Weronika Jankowska, Julia Kaźmierczak, Gabriela Gałas
- Nagroda ufundowana przez M. Bielachowicza: Karol Steckiewicz, Wiktor Pikuła
- Nagroda Leona Hojniaka – najmłodszy uczestnik Konkursu: Wiktor Pikuła

Wszystkim finalistom zostały wręczone nagrody rzeczowe oraz dyplomy uczestnictwa.  

W dniu 6 listopada dla wszystkich uczestników Konkursu i ich opiekunów zorganizowano wycieczkę do Wrocławia.

XXVII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci Szkół Podstawowych i XII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej odbył się dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła z pasją”, Zarządu Głównego PTTK, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Miasta Legnicy, Starostwa Powiatowego w Legnicy, a także sponsorom:
- Elżbieta Kot – Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne
- Mariola Welter – Usługi turystyczne i przewodnickie
- Sebastian Miecierz
- Bogumiła Słomczyńska
- Henryk Antkowiak
- Hurtownia Skazani na sukces Legnica,
- Kazimierz Hałaszyński
- Wydawnictwo Edytor Legnica
- Usługi transportowe „Batoru” Legnica
- Piotr Szymczewski
- Andrzej Niedzielenko,
- Marian Dzimira
- Mirosław Bielachowicz
- Rafał Derkacz
- Leon Hojniak.

Wszystkim, którzy okazali nam pomoc i wsparcie przy realizacji tego konkursu serdecznie dziękujemy.

Skład Komitetu Organizacyjnego XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych i XII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Gimnazjalnej:
- Leon Hojniak
- Bogusława Grabka
- Beata Witek

 

Prezentujemy pełną listę uczestników finału   XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych i XII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Gimnazjalnej jaki odbył się w dniach 3 - 6 listopada 2011 roku w Legnicy.

W pionie Szkół Podstawowych wystąpili reprezentanci województw:

 • dolnośląskiego
  Karolina Kornatowska, Szkoła Podstawowa nr 7 w Legnicy
  Kamila Niemczyk, Szkoła Podstawowa nr 9 w Legnicy
  Paulina Podgórska, Zespół Szkół W Miłkowicach

 • kujawsko-pomorskiego 
  Weronika Jankowska, Szkoła Podstawowa Im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

 • lubelskiego
  Jakub Płecha, Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim
  Cezary Golecki, Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim

 • lubuskiego
  Paweł Lichwiarz, Szkoła Podstawowa nr 5 w Żarach

 • łódzkiego
  Dominika Karpińska, Szkoła Podstawowa w Żarnowie

 • mazowieckiego
  Michalina Mikulska, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim
  Dominik Woźniak, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim

 • opolskiego
  Anna Tabaka, Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskim Świętowie
  Emanuel Pawlik, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzegu

 • podkarpackiego
  Martyna Szczepańska, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku
  Bartłomiej Koba, Zespół Szkół w Zapałowie

 • pomorskiego
  Jakub Bąkowski, Szkoła Podstawowa nr 10 Z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie
  Mikołaj Chachaj, Zespół Szkół nr 3, Szkoła Podstawowa nr 8 w Wejherowie
  Aleksandra Panek, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi

 • śląskiego
  Hubert Ryszka, Szkoła Podstawowa w Lipiu
  Wiktor Pikuła, Szkoła Podstawowa nr 23 w Sosnowcu

 • warmińsko – mazurskiego 
  Julia Niewiadomska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Lidzbarku Warmińskim

 • wielkopolskiego
  Julia Kaźmierczak, Szkoła Podstawowa nr 23 w Poznaniu
  Anna Murawska, Szkoła Podstawowa nr 23 w Poznaniu

 • zachodniopomorskiego
  Gabriela Gałas, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie
  Kacper Milewski, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie

W pionie Szkół Gimnazjalnych wystąpili reprezentanci województw:

 • dolnośląskiego
  Tomasz Tadla, Gimnazjum nr 5 w Legnicy
  Natalia Rosicka, Zespół Szkół nr 2, Publiczne Gimnazjum nr 13 w Wałbrzychu
  Angelika Sokólska, Zespół Szkół nr 2, Publiczne Gimnazjum nr 13 w Wałbrzychu

 • kujawsko-pomorskiego
  Agata Świrska , Publiczne Gimnazjum w Witowie
  Szymon Jezierski, Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach

 • lubelskiego
  Anita Karpiuk, Publiczne Gimnazjum w Sosnówce
  Karol Karczewski, Zespół Placówek Oświatowych nr 3 Gimnazjum Sportowe nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

 • lubuskiego
  Klaudia Maciejek, Zespół Szkół Samorządowych Publiczne Gimnazjum w Krzeszycach
  Aleksandra Bołoz, Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Gorzowie Wielkopolskim

 • łódzkiego
  Michał Wrona , Gimnazjum nr 1 w Opocznie
  Karolina Ruszkiewicz, Gimnazjum im. 25 Pułku Piechoty AK w Żarnowie

 • małopolskiego
  Arkadiusz Sułkowski, Gimnazjum im. Bł. Krystyna Gondka w Zakliczynie

 • mazowieckiego
  Daria Borek, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku
  Karina Majewska, Gimnazjum Miejskie nr 3 im. J. Kusocińskiego w Mińsku Mazowieckim

 • opolskiego
  Paulina Furtak , Publiczne Gimnazjum nr 3 w Brzegu
  Bartosz Jurek, Publiczne Gimnazjum nr 3 w Brzegu

 • podkarpackiego
  Katarzyna Zajchowska, Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Krośnie
  Kinga Biały, Zespół Szkół Gimnazjum w Nowosielcach
  Paweł Pyza, Zespół Szkół Gimnazjum Publiczne w Zapałowie

 • śląskiego
  Wiktoria Gwiździel, Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Lipiu
  Martyna Szymczyk, Gimnazjum nr 7 w Częstochowie

 • warmińsko-mazurskiego
  Karol Steckiewicz, Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim
  Krzysztof Śliziewicz, Samorządowe Gimnazjum w Ząbrowie

 • wielkopolskiego
  Jędrzej Spychał, Gimnazjum nr 4 w Poznaniu
  Joanna Woszczyk, Gimnazjum nr 4 w Poznaniu

Galeria zdjęć z konkursu:

{joomplucat:25 limit=4}

Sprawozdanie z przebiegu XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych i XII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Gimnazjalnej - Legnica 2011 rok

 

Legnica od 1984 roku jest nieprzerwanie organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.

Jest to zasługa i inicjatywa miejscowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a przede wszystkim przewodniczącego komitetu organizacyjnego Leona Hojniaka. Co rok w listopadzie Legnica staje się stolicą krasomówców, którzy przyjeżdżają tu na święto polszczyzny.

XXVII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci Szkół Podstawowych i XII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej odbył się w dniach 3 - 6 listopada 2011 roku w Legnicy.

Organizatorami Konkursu byli: Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy przy współpracy Centrum Kształcenia Ustawicznego, Szkoły Podstawowej nr 19 w Legnicy.

W Konkursie wzięło udział 49 uczestników (na 55 zgłoszonych do Konkursu) – 24 ze Szkół Podstawowych i 25 z Gimnazjów z 13 województw naszego kraju.

 

W pionie Szkół Podstawowych wystąpili reprezentanci województw:

 

dolnośląskiego

Karolina Kornatowska, Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy

Kamila Niemczyk, Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy

Paulina Podgórska, Zespół Szkół W Miłkowicach

 

kujawsko - pomorskiego

Weronika Jankowska, Szkoła Podstawowa Im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

 

lubelskiego

Jakub Płecha, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radzyniu Podlaskim

Cezary Golecki, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radzyniu Podlaskim

 

lubuskiego

Paweł Lichwiarz, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Żarach

 

łódzkiego

Dominika Karpińska, Szkoła Podstawowa w Żarnowie

 

mazowieckiego

Michalina Mikulska, Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim

Dominik Woźniak, Szkoła Podstawowa Nr2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim

 

opolskiego

Anna Tabaka, Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskim Świętowie

Emanuel Pawlik, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzegu

 

podkarpackiego

Martyna Szczepańska, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku

Bartłomiej Koba, Zespół Szkół w Zapałowie

 

pomorskiego

Jakub Bąkowski, Szkoła Podstawowa Nr 10 Z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie

Mikołaj Chachaj, Zespół Szkół Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 8 w Wejherowie

Aleksandra Panek, Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rumi

 

śląskiego

Hubert Ryszka, Szkoła Podstawowa w Lipiu

Wiktor Pikuła, Szkoła Podstawowa Nr 23 w Sosnowcu

 

warmińsko – mazurskiego

Julia Niewiadomska, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Korernika w Lidzbarku Warmińskim

 

wielkopolskiego

Julia Kaźmierczak, Szkoła Podstawowa Nr 23 w Poznaniu

Anna Murawska, Szkoła Podstawowa Nr 23 w Poznaniu

 

zachodnio – pomorskiego

Gabriela Gałas, Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie

Kacper Milewski, Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie

 

W pionie Szkół Gimnazjalnych wystąpili reprezentanci województw:

 

dolnośląskiego

Tomasz Tadla, Gimnazjum Nr 5 w Legnicy

Natalia Rosicka, Zespół Szkół Nr 2, Publiczne Gimnazjum Nr 13 w Wałbrzychu

Angelika Sokólska, Zespół Szkół Nr 2, Publiczne Gimnazjum Nr 13 w Wałbrzychu

 

kujawsko - pomorskiego

Agata Świrska , Publiczne Gimnazjum w Witowie

Szymon Jezierski, Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach

 

lubelskiego

Anita Karpiuk , Publiczne Gimnazjum w Sosnówce

Karol Karczewski, Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 Gimnazjum Sportowe Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

 

lubuskiego

Klaudia Maciejek, Zespół Szkół Samorządowych Publiczne Gimnazjum w Krzeszycach

Aleksandra Bołoz, Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Gorzowie Wielkopolskim

 

łódzkiego

Michał Wrona , Gimnazjum Nr 1 w Opocznie

Karolina Ruszkiewicz, Gimnazjum im. 25 Pułku Piechoty AK w Żarnowie

 

małopolskiego

Arkadiusz Sułkowski, Gimnazjum im. Bł. Krystyna Gondka w Zakliczynie

 

mazowieckiego

Daria Borek, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku

Karina Majewska, Gimnazjum Miejskie Nr 3 im. J. Kusocińskiego w Mińsku Mazowieckim

 

opolskiego

Paulina Furtak , Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Brzegu

Bartosz Jurek, Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Brzegu

 

podkarpackiego

Katarzyna Zajchowska, Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Krośnie

Kinga Biały, Zespół Szkół Gimnazjum w Nowosielcach

Paweł Pyza, Zespół Szkół Gimnazjum Publiczne w Zapałowie

 

śląskiego

Wiktoria Gwiździel, Gimnazjum Im. Królowej Jadwigi w Lipiu

Martyna Szymczyk, Gimnazjum Nr 7 w Częstochowie

 

warmińsko – mazurskiego

Karol Steckiewicz, Gimnazjum Nr 2 w Lidzbarku Warmińskim

Krzysztof Śliziewicz, Samorządowe Gimnazjum w Ząbrowie

 

wielkopolskie go

Jędrzej Spychał, Gimnazjum Nr 4 w Poznaniu

Joanna Woszczyk, Gimnazjum Nr 4 w Poznaniu

 

Dnia 3 listopada 2011r, w godzinach popołudniowych, uczniowie wraz z opiekunami zostali zakwaterowani w internacie IV Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.

Wieczorem po kolacji odbyło się losowanie numerów startowych do występów eliminacyjnych oraz spotkanie organizacyjne członków jury. Później uczestnicy konkursu spotkali się z gospodarzami imprezy to jest: Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konkursu Leonem Hojniakiem, Bogusławą Grabką, Beatą Witek oraz z jurorami. Uczestnicy Konkursu i ich opiekunowie otrzymali teczki z materiałami.

 

Dnia 4 listopada w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Lotniczej odbyło się uroczyste otwarcie Konkursu. Przybyłych uczestników i gości przywitał Prezes Oddziału PTTK w Legnicy – Mirosław Bielachowicz. Na uroczyste otwarcie Konkursu przybyli między innymi:

- Robert Kropiwnicki – poseł RP,

- Dorota Purgal – Wiceprezydent Miasta Legnicy

- Tadeusz Szpendowski – Dyrektor Wydziału Nauki, Kultury i Sportu,

- Marian Hawrysz – Członek Zarządu Głównego PTTK.

- Senastian Miecierz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 w Legnicy.

Uroczyste otwarcie Konkursu rozpoczęło się występem uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych laureatki ubiegłorocznego konkursu – Michaliny Gadomskiej z Legnicy.

 

Uczestników Konkursu oceniało jury w składzie:

- przew. Marian Dzimira - członek Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w Warszawie

- Aleksandra Motorniuk – aktorka z Teatru Modrzejewskiej z Legnicy,

- Ludwik Gadzicki - polonista, poeta

- Zdzisława Janczyńska – polonista

- Elżbieta Madera – polonistka w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy

- Mirosław Bielachowicz – instruktor krajoznawstwa, Przewodnik Terenowy i Sudecki Oddziału PTTK w Legnicy

- Janusz Mazurek – laureat Konkursu Krasomówczego w Golubiu Dobrzyniu w Roku 1999

- Bogumiła Słomczyńska – polonistka z Zespołu Szkół Budowlanych, instruktor teatralny, Radna Miasta Legnicy

- Marek Bogusz – członek Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w Warszawie, nauczyciel geografii z Torunia

oraz pięcioosobowe jury młodzieżowe.

 

Beata Witek – sekretarz jury krótko omówiła regulamin konkursu i zasady punktacji.

 

Do południa w przesłuchaniach konkursowych uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, którzy prezentowali w wystąpieniach swój region, kraj.

 

Po przesłuchaniu 24 uczniów do finału zakwalifikowało się 5 osób:

1 Gabriela Gałas, Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie, zachodnio – pomorskie

2 Kacper Milewski , Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie, zachodnio – pomorskie

3 Emanuel Pawlik, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzegu, opolskie

4 Dominika Karpińska, Szkoła Podstawowa w Żarnowie, łódzkie

5 Julia Niewiadomska, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Lidzbarku Warmińskim, warmińsko – mazurskie

 

Po południu tego samego dnia odbyło się przesłuchanie młodzieży gimnazjalnej
(25 uczestników), a do finału zakwalifikowano 5 osób:

 

1 Szymon Jezierski, Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach, kujawsko – pomorskie

2 Aleksandra Bołoz, Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Gorzowie Wielkopolskim, lubuskie

3 Michał Wrona, Gimnazjum Nr 1 w Opocznie, łódzkie

4 Karina Majewska, Gimnazjum Miejskie Nr 3 im. J. Kusocińskiego w Mińsku Mazowieckim, mazowieckie

5 Daria Borek, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku, mazowieckie

 

Po przesłuchaniach odbyło się losowanie numerów startowych do wystąpień finałowych, po którym opiekunów zaproszono do restauracji Modrzejewska na spektakl „Śpiewać każdy może”. Dla młodzieży zorganizowano dyskotekę z poczęstunkiem.

 

Następnego dnia odbył się finał Konkursu. Po przesłuchaniu 5 finalistów ze SP
i 5 finalistów z Gimnazjów (prezentacja obejmowała improwizację wylosowanego tematu), jury w ocenie jawnej przyznało:

 

W pionie Szkół Podstawowych miejsca:

1. Julia Niewiadomska – SP nr 1 w Lidzbarku Warmińskim – warmińsko – mazurskie

2. Dominika Karpińska – SP w Żarnowie – łódzkie

3. Kacper Milewski – SP nr 10 w Szczecinie – zachodnio – pomorskie

4. Gabriela Gałas – SP nr 10 w Szczecinie – zachodnio – pomorskie

5. Emanuel Pawlik – PSP nr 3 w Brzegu – opolskie

 

W pionie Gimnazjów miejsca:

1. Szymon Jezierski PG w Osięcinach – kujawsko – pomorskie

2. Michał Wrona – G nr 1 w Opocznie – łódzkie

3. Karina Majewska – G Miejskie nr 3 w Mińsku Mazowieckim – mazowieckie

4. Aleksandra Bołoz – Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Gorzowie Wielkopolskim – lubuskie

5. Daria Borek – PG nr 1 w Pułtusku – mazowieckie

 

Dnia 5 listopada w godzinach wieczornych odbyło się uroczyste zakończenie Konkursu.

 

 

Wszystkim finalistom zostały wręczone nagrody rzeczowe oraz dyplomy uczestnictwa.

 

Ponadto przyznano nagrody specjalne i tak:

- Nagroda Młodzieżowego Jury: Kacper Milewski (SP), Daria Borek (G)

- Nagroda Publiczności: Julia Niewiadomska (SP), Karol Steckiewicz (G)

- Nagroda Koła Przewodników Terenowych i Sudeckich Oddziału PTTK w Legnicy: Karolina Ruszkiewicz

- Nagroda im. Wandy i Henryka Urbaniaków: Paweł Lichwiarz

- Nagroda Dyrektora Muzem Miedzi : Angelika Sokólska

- Nagroda Marioli Welter: Daria Borek

- Nagroda H. Antkowiaka: Tomasz Tadla

- Nagroda Prezesa ZO PTTK w Legnicy: Jakub Płecha

- Nagroda Przewodniczącego Jury: Kacper Milewski, Szymon Jezierski

- Nagroda Dyrektora SP nr 19 w Legnicy: Julia Kaźmierczak

- Nagroda Komendy Hufca ZHP: Jakub Bąkowski, Angelika Sokólska

- Nagroda ufundowana przez P. Szymczewskiego: Weronika Jankowska, Julia Kaźmierczak, Gabriela Gałas

- Nagroda ufundowana przez M. Bielachowicza: Karol Steckiewicz, Wiktor Pikuła

- Nagroda Leona Hojniaka – najmłodszy uczestnik Konkursu: Wiktor Pikuła

 

W godzinach wieczornych opiekunowie udali się na projekcję „Małej Moskwy”, a uczestnicy do Kręgielni Piastowskiej.

 

W dniu 6 listopada dla wszystkich uczestników Konkursu i ich opiekunów zorganizowano wycieczkę do Wrocławia.

 

XXVII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci Szkół Podstawowych i XII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej odbył się dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła z pasją”, Zarządu Głównego PTTK, , Urzędu Marszałkowskiego województwa dolnośląskiego, Urzędu Miasta Legnicy, Starostwu Powiatowemu w Legnicy, a także sponsorom:

- Elżbieta Kot – Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne

- Mariola Welter – Usługi turystyczne i przewodnickie

- Sebastian Miecierz

- Bogumiła Słomczyńska

- Henryk Antkowiak

- Hurtownia Skazani na sukces Legnica,

- Kazimierz Hałaszyński

- Wydawnictwo Edytor Legnica

- Usługi transportowe „Batoru” Legnica

- Piotr Szymczewski

- Andrzej Niedzielenko,

- Marian Dzimira

- Mirosław Bielachowicz

- Rafał Derkacz

- Leon Hojniak.

 

Wszystkim, którzy okazali nam pomoc i wsparcie przy realizacji tego konkursu serdecznie dziękujemy.

 

Skład Komitetu Organizacyjnego XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych i XII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Gimnazjalnej:

- Leon Hojniak

- Bogusława Grabka

- Beata Witek

Komentarz w tym Artykule
Musisz Zalogować się lub Zarejestrować aby wziąć udział w tej dyskusji.

Opublikowano: 02/12/2012 19:02 przez pawel #399
Post sprawdzajacy

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane