o konkursie

Informacja dotycząca konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”

Na wniosek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK, Prezydium Zarządu Głównego PTTK podjęło decyzję o zakończeniu na 10 edycji organizowanie na szczeblu ogólnopolskim konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”.

czytaj więcej: Informacja dotycząca konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”

Być Najlepszym SKKT w Polsce!

Konkurs na Najlepszy SKKT organizowany jest od 2002 roku. Ma na celu "wyłanianie i nagradzanie najlepszych, najaktywniejszych turystycznych grup dzieci i młodzieży".

czytaj więcej: Być Najlepszym SKKT w Polsce!

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane