Być Najlepszym SKKT w Polsce!

Konkurs na Najlepszy SKKT organizowany jest od 2002 roku. Ma na celu "wyłanianie i nagradzanie najlepszych, najaktywniejszych turystycznych grup dzieci i młodzieży".

 

Z konkursem spotkałam się po raz pierwszy. Jako członek jury przyszło mi zmierzyć się z oceną działalności SKKT w roku szkolnym 2009/2010. Powiem od razu, że zadanie to nie należało do najłatwiejszych.

Wbrew jakimkolwiek pozorom konkurs ten nie powinien być nazwany i pojmowany jako konkurs "Kronik". Wielokrotnie to one stanowią podstawę, materialny dowód, poświadczenie działalności. W czasie eliminacji i finału nie są oceniane jednak tylko pod względem plastycznym, ilości zdjęć, ale przede wszystkim pod względem merytorycznym.

Jaki "Klub" może wziąć udział w konkursie? Regulamin precyzuje definicje terminu "Klub" uściśla także minimalną liczbę członków (10 osób), oraz wskazuje inne ważne wymogi jakie należy spełnić by Klub mógł wziąć udział w eliminacjach. 
Regulamin wyznacza tzw. ramki w jakich Klub będzie oceniany. Przygotowując materiały mające wziąć udział w eliminacjach każdego stopnia należy zwrócić uwagę na punktacje jaką przewiduje za poszczególne aktywności.

SKKT powinny młodych ludzi kształcić kompleksowo. Warto w swoich wędrówkach czy planie pracy uwzględniać poznawanie także terenów poza miejscem zamieszkania leżących na terenie innych regionów czy województw. Uwagę jurorów skupiały szczególnie Kluby prowadzące edukację młodych ludzi w sposób kompleksowy. Atutem było prowadzenie działalności w oparciu o różne dyscypliny turystyki, poznawanie w trakcie wycieczek różnych regonów polski, udział w konkursach organizowanych przez PTTK, współpraca z innymi organizacjami. Przyznam iż takich kronik zbyt wiele nie było tym bardziej skupiały uwagę.

Dokumentacje przygotowane były w postaci kronik o ciekawej strukturze. Prowadzone przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych, były wydruki komputerowe i zbiory fotografii dokumentujących wyjazdy. Zdarzały się także zbiory zapisków, wycinków prasowych dokładnie odpowiadające punktom w regulaminie. Zapoznanie się z przesłanymi materiałami pozwoliło członkom jury na dokonanie przeglądu działalności kół i klubów turystyczno krajoznawczych. Niewątpliwie pomiędzy województwami widać znaczne różnice. Kluby prowadzą jednak ciekawą i wartą uwagi działalność turystyczno-krajoznawczą wśród dzieci i młodzieży. Warto stawiać sobie za cel równanie do najlepszych dlatego życzę wszystkim startującym i przyszłym laureatom zapału i cierpliwości w prowadzonej pracy turystyczno-krajoznawczej.

Praca szkolnych i młodzieżowych kół i klubów jest bardzo istotna, konkurs pozwala zaprezentować swą działalność na arenie ogólnopolskiej, dlatego zachęcam wszystkich opiekunów do poświęcenia kilku godzin na zebranie materiałów i zgłoszenie ich do eliminacji kolejnej edycji konkursu.

Należy mobilizować Kluby do prowadzenia aktywnej działalności turystyczno-krajoznawczej, ciekawym sprawdzianem jest uczestnictwo w konkursie o tytuł Najlepszego SKKT w Polsce. Wiele kół prowadzących bogatą i ciekawą działalność nie wzięła jeszcze udziału w konkursie. Dlaczego?

Pytanie to kieruje nie tylko do opiekunów, ale i członków Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane