OMTTK PTTK Supraśl 2015

Regulamin Finału Centralnego XLIII OMTTK PTTK, Supraśl 28-31.05.2015r.

W ramach V Ogólnopolskiego Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki organizowane są:
- Finał Centralny XLIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK (OMTTK PTTK)
- Szkolenie Młodzieżowych Liderów Turystyki

Organizator

Organizatorem przedsięwzięcia jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Realizatorem bezpośrednim, z upoważnienia Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, jest PTTK Regionalny Oddział w Białymstoku.
Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków własnych PTTK przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Partnerzy i sponsorzy

Życzliwej pomocy i wsparcia udzielają:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Urząd Miasta Supraśl
 • Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

Patronaty

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli:

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Starosta Powiatu Białostockiego
 • Burmistrz Supraśla
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
 • Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Białymstoku
 • Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej

Materiały do pobrania:


Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane