OMTTK PTTK Supraśl 2015

Wyniki losowania zespołów uzupełniających ewentualne wolne miejsca w Finale Centralnym XLIII OMTTK PTTK w Supraślu

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2 Regulaminu OMTTK PTTK w dniu 18 kwietnia 2015 r. zostało przeprowadzone losowanie województw, z których zespoły z drugich miejsc w eliminacjach wojewódzkich, będą uzupełniać skład Finału Centralnego XLIII OMTTK PTTK, w przypadku braku zgłoszeń ze wszystkich województw.

Losowanie odbyło się w siedzibie Zarządu Głównego PTTK w Warszawie. Przeprowadzili je przedstawiciele Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK:
kol. Marek Bogusz - przewodniczący Rady 
kol. Weronika Smolarkiewicz-Lendzion - wiceprzewodnicząca Rady
kol. Marian Kurzyna - członek Rady

Wylosowana kolejność przedstawia się następująco:

SZKOŁY PODSTAWOWE

 1. woj. podlaskie
 2. woj. kujawsko-pomorskie
 3. woj. łódzkie
 4. woj. warmińsko-mazurskie

SZKOŁY GIMNAZJALNE

 1. woj. dolnośląskie
 2. woj. kujawsko-pomorskie
 3. woj. podlaskie
 4. woj. świętokrzyskie

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 1. woj. podkarpackie
 2. woj. dolnośląskie
 3. woj. mazowieckie
 4. woj. małopolskie

Informacja o dołączeniu zespołów w poszczególnych kategoriach z wylosowanych województw, będzie przekazywana organizatorom eliminacji wojewódzkich natychmiast po potwierdzeniu wolnych miejsc. W przypadku rezygnacji wylosowanego województwa z prawa wystawienia drugiego zespołu przywilej ten przechodzi na następne województwo z listy.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane