Forum Liderów Turystyki Młodzieżowej

Cel

Integracja i szkolenie najaktywniejszej młodzieży z terenu całego kraju (zrzeszonej w PTTK) w zakresie kompetencji turystycznych. Przygotowanie do przejścia z poziomu uczestnika imprez do samodzielnego ich organizowania.

 

Założenia

Forum kierowane jest do osób pełnoletnich, zainteresowanych przygotowywaniem imprez turystycznych, rajdów, zlotów. Przedsięwzięcie przeznaczone jest dla tych, którzy przygodę z turystyką i organizacją imprez już rozpoczęli, chcą rozwinąć swoje umiejętności, mają ochotę poznać innych młodych, którzy „bawią” się w turystykę. Forum rozumiemy również jako miejsce i czas, na rozmowy o tym jak widzimy współczesne PTTK. Dlaczego w nim jesteśmy, co nam w nim pasuje, a co chcielibyśmy mądrze poprawić.
Pomysłodawcą forum i bezpośrednim koordynatorem dotychczasowych edycji szkolenia liderów turystyki młodzieżowej jest Paweł Zań.

Forum odbyło się po raz pierwszy w roku 2009 - Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK. Imprezę powołano do życia m.in. po to, aby jednoczyć środowisko młodych turystów z kręgu PTTK. Warto zauważyć, że do momentu zainicjowania organizacji przedsięwzięcia, nie istniała żadna centralna impreza turystyczna, integrująca na szczeblu ogólnopolskim aktywnie działającą młodzież. Forum dało wiele nowych możliwości: szkolenia, tworzenia pola do dyskusji z młodzieżą nie tylko o turystyce, ale i sprawach związanych z funkcjonowaniem PTTK we współczesnym świecie.

Formuła forum obejmuje tak właściwie dwie równolegle toczące się imprezy. Z jednej strony młodzi ludzie rywalizują podczas finału centralnego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno -Krajoznawczego, z drugiej odbywa się szkolenie liderów turystyki młodzieżowej. Informacji o poprzednich edycjach Forum na niniejszej stronie, prosimy szukać w zakładkach poświęconych poszczególnym edycjom OMTTK (I edycja forum, II edycja forum).

Obie poprzednie edycje były dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W trakcie dotychczasowych edycji forum, udało się przeszkolić 105 dobrze rokujących, młodych ludzi, wywodzących się z ponad 40 miejscowości, aktywnie działających w swoim środowisku lokalnym. Z sukcesem wykorzystują oni zdobytą wiedzę w swoich małych Ojczyznach.Przedsięwzięcie pozwoliło także na wyłowienie około 15 najbardziej zaangażowanych młodych działaczy PTTK i zaproszenie ich do współpracy na szczeblu centralnym. Najaktywniejsi uczestnicy współpracowali dotychczas przy organizacji XVII Walnego Zjazdu PTTK we wrześniu 2009 roku czy też VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego we wrześniu 2010. Uczestniczyli w uroczystości jubileuszu 60-lecia PTTK w grudniu 2010 roku. Mieli okazję zaangażować się w przygotowania dużych, ogólnopolskich przedsięwzięć. Dwójka najbardziej aktywnych absolwentów szkoleń w chwili obecnej pełni odpowiedzialne role w strukturach centralnych Towarzystwa.

Formuła przedsięwzięcia nie jest sztywna. Uczestnicy każdej z edycji w ankietach ewakuacyjnych mieli możliwość wypowiedzenia się, co im się podobało, czego brakowało a co by zmienili. Program każdego kolejnego forum rozbudowywany jest o elementy sugerowane przez uczestników, czy też wynikające z zmian otaczającej nasz rzeczywistości. Pierwsze dwie edycje odbywały się pod nazwą Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki. W roku 2011, pragniemy zrealizować kolejną edycję, pod nieco zmieniona nazwą: Ogólnopolskie Forum Liderów Turystyki Młodzieżowej. Do udziału w szkoleniu pragniemy zaprosić nie tylko młodzieżowych liderów, a również te osoby, które zajmują się turystyką dzieci i młodzieży.

Na obecną formułę szkolenia składają się zajęcia z zakresu: pierwszej pomocy; podstaw prawnych organizacji imprez turystycznych; terenoznawstwa; obsługi urządzeń systemu GPS ale też zagadnienia związane z funkcjonowaniem sektora organizacji pozarządowych w Polsce. Nie sposób przedstawić tematyki nieformalnych spotkań i rozmów, jakie toczą się pomiędzy uczestnikami.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane