Poznajemy Ojcowiznę

„Nieprzemijające wartości szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego”

Sesja popularnonaukowa z okazji 90–lecia zorganizowanej działalności krajoznawczo-turystycznej w szkolnictwie polskim

Poznań, 4 czerwca 2009 roku

Do udziału w sesji zapraszamy autorów i realizatorów „dobrych praktyk” w pracy z dziećmi i młodzieżą w sferze krajoznawstwa i edukacji turystycznej, Nauczycieli Kraju Ojczystego z terenu całego kraju.

Sesja zorganizowana zostanie w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1.

Program sesji:

Godz. 9.30 – uroczysta inauguracja sesji – JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Bronisław Marciniak.
Godz. 9.45 – wystąpienie powitalne – Prezes Zarządu Głównego PTTK Lech Drożdżyński.
Godz. 10.00 – wystąpienie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Godz. 10.15 – w trakcie sesji popularnonaukowej zostaną wygłoszone następujące referaty:

 • Krajoznawstwo i turystyka w polskiej szkole. Tradycje – współczesność – wyzwania – prof. dr hab. Kazimierz Denek.
 • Leopold Węgrzynowicz organizator działalności krajoznawczej wśród młodzieży szkolnej – Adam Czarnowski. Referat zaprezentuje Ewa Czaja.
 • Polskie Towarzystwo Krajoznawczo-Turystyczne w kształtowaniu postaw krajoznawczych i umiejętności turystycznych dzieci i młodzieży – Andrzej Gordon.
 • Krajoznawstwo i turystyka szkolna w obliczu wyzwań XXI wieku oraz kształtowania się społeczeństwa wiedzy – dr Wiesław Alejziak.
 • Działalność krajoznawczo-turystyczna w szkole, jako nośnik wartości. Przykłady dobrej praktyki – Danuta Hyżak.
 • Miejsce harcerstwa w ruchu krajoznawczym dzieci i młodzieży szkolnej – prof. dr hab. Adam Massalski, dr Cezary Jastrzębski.
 • Rola edukacji regionalnej w kształtowaniu postaw patriotycznych dzieci i młodzieży – dr Anatol Jan Omelaniuk.
 • Rola schronisk młodzieżowych w upowszechnianiu krajoznawstwa i turystyki w szkole – dr Marek Szpecht.
 • Percepcja wartości małej ojczyzny i jej świadectwo – dr Joanna Angiel.
 • Przykłady działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na rzecz kształtowania wśród dzieci i młodzieży świadomości historycznej – Wojciech Owsianowski.
 • Wartościowe metody i formy pracy SKKT w Drawskim Młynie w latach 1960-2008 – Jan Marciniak.
 • Krajoznawstwo i turystyka kwalifikowana PTTK promocją aktywności zdrowotnej młodzieży szkolnej – dr Edward Jabłoński.
 • Wpływ szkoły na rozwój turystyki i krajoznawstwa wśród uczniów – dr Rafał Rowiński.
 • Szkolny ruch krajoznawczo-turystyczny – tradycje i nowe wyzwania cywilizacyjno-kulturowe – dr Jan A. Malinowski.

Godz. 14.00 – zakończenie sesji – Prezes Zarządu Głównego PTTK Lech Drożdżyński.

Udział w sesji

Udział w sesji jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie swojego udziału, które przyjmuje Kol. Paweł Zań pod adresem e-mail: pawelzan(małpka)pttk.pl.
Osoby zainteresowane uczestnictwem przyjeżdżają na koszt własny. Dla osób spoza Poznania, na noc z 3 na 4 czerwca 2009 roku, zostały zarezerwowane miejsca w MELANGE HOSTEL, ul. Rybaki 6a, Poznań, telefon 0-507 070 107, e-mail: hostel(małpka)melangehostel.com
Osoby zainteresowane noclegiem proszone są o potwierdzenie rezerwacji pod wyżej wymienionym numerem telefonu lub e-mail do dnia 27 maja 2009 roku. Hasło „PTTK”. Ceny w zależności od liczby miejsc w pokoju wynoszą od 50 do 65 złotych za osobę. Koszty zakwaterowania ponoszą uczestnicy.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane