Poznajemy Ojcowiznę

Ogólnopolskie Forum Turystyki i Krajoznawstwa w Szkole

W roku 2009 przypada 90. rocznica rozpoczęcia zorganizowanej działalności krajoznawczo-turystycznej w szkolnictwie polskim. W dniu 16 czerwca 1919 roku, przy Oddziale Krakowskim Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, z inicjatywy Ludomira Sawickiego utworzono Sekcję Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej i Pozaszkolnej. Kierownictwa Sekcji podjął się Leopold Węgrzynowicz. Wprawdzie już dużo wcześniej organizowane były przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie wycieczki, w których udział brała młodzież szkolna, niekiedy w bardzo licznym gronie, ale to właśnie od roku 1919 można mówić o zorganizowanym ruchu krajoznawczo-turystycznym w szkolnictwie polskim.

W związku z tą rocznicą Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego organizuje w Poznaniu, w dniach 3-5 czerwca 2009 roku Ogólnopolskie Forum Turystyki i Krajoznawstwa w Szkole, którego podstawowymi elementami będą: sesja popularnonaukowa pod hasłem: „Nieprzemijające wartości ruchu krajoznawczo-turystycznego w szkole” oraz podsumowanie XVI edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” – rozbudzającego w młodych sercach miłość do Kraju Ojczystego.

W Centralnym Zlocie Laureatów, wzorem lat ubiegłych wezmą udział uczniowie-autorzy najlepszych w Polsce opracowań krajoznawczych wraz z opiekunami. W programie zlotu przewidziano program krajoznawczy obejmujący Poznań oraz województwo Wielkopolskie; spotkania, warsztaty z osobami zajmującymi się publicystyką krajoznawczą; program kulturalny.

Sesja popularnonaukowa zorganizowana zostanie w Auli Głównej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, w dniu 4 czerwca 2009 roku. Jej uczestnikami będą prelegenci, autorzy i realizatorzy „dobrych praktyk” w pracy z dziećmi i młodzieżą na polu krajoznawstwa i edukacji turystycznej, nauczyciele z terenu Wielkopolski, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele Kuratoriów Oświaty oraz Nauczyciele Kraju Ojczystego z terenu całego kraju, laureaci XVI edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane