Poznajemy Ojcowiznę

Protokół XVI edycji Poznajemy Ojcowiznę

Protokół oceny prac, nadesłanych na etap centralny

XVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego

,,Poznajemy Ojcowiznę”

podsumowanej w dniu 17 kwietnia 2009 roku w Warszawie.

W tegorocznej edycji, na szczebel centralny konkursu wpłynęło 115 prac, z tego 33 prace ze szkół podstawowych, 34 prace z gimnazjów, 19 prac ze szkół ponadgimnazjalnych, 20 prac multimedialnych oraz 9 prac w kategorii „Za wytrwałość”. Obrady sądu konkursowego odbywały się w siedzibie Centralnej Biblioteki PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie.

Przyjmujemy, że w konkursie wzięło udział około 5000 osób. Tylko w eliminacjach wojewódzkich (według informacji zawartych w protokołach nadesłanych z poszczególnych eliminacji) w całym kraju uczestniczyło około 1100 osób, będących autorami blisko 650 opracowań konkursowych.

Sąd konkursowy szczebla ogólnopolskiego obradował w składzie:

Przewodniczący: Andrzej Gordon - Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,

Sekretarze:       Helena Cieślak, nauczyciel, Członek Honorowy PTTK, Oddział PTTK we Włocławku,

Paweł Zań, wiceprzewodniczący Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, Oddział PTTK w Biłgoraju,

Członkowie Sądu Konkursowego:

Marian Dzimira, nauczyciel, Prezes Międzyszkolnego Oddziału PTTK w Przeworsku,

Maria Janowicz, kierownik Centralnej Biblioteki PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie,

Jerzy Kwaczyński, nauczyciel, Prezes Oddziału PTTK w Żyrardowie,

Elżbieta Matusiak-Gordon, sekretarz redakcji kwartalnika „Gościniec PTTK”,

Piotr Niewiadomski, student, Oddział PTTK w Zduńskiej Woli,

Ludwik Olejniczak, Oddział PTTK w Poznaniu,

Janusz Sapa, redaktor naczelny „Poznaj swój kraj”,

Weronika Smolarkiewicz-Lendzion, studentka,

Patrycja Szewczyk, Departament Komunikacji Społecznej Ministerstwa Edukacji Narodowej,

Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami sąd konkursowy postanowił, że nagrody w XVI Finale Centralnym, Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, otrzymują:

 

W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Nagrodę Grand Prix otrzymuje:

Bożena Panas, Joanna Szczepanik ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie (woj. wielkopolskie), za pracę:

„Bajka to rzeczywistość. Historia pewnego statku”,

przygotowaną pod opieką Pana Bartosza Żeleźnego.

 

W kategorii prac indywidualnych

Równorzędne I nagrody otrzymują:

Aleksandra Okolus z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Suskiego w Jasieńcu (woj. mazowieckie), za pracę:

„W małym ciele wielki duch”,

przygotowaną pod opieką Pani Wiesławy Rusin.

 

Anna Kiszka z Zespołu Szkół im. Św. Antoniego z Padwy w Urzejowicach (woj. podkarpackie), za pracę:

„Urzejowice - mnie ta ziemia od innych droższa”,

przygotowaną pod opieką Pani Haliny Zając.

 

II nagrodę otrzymuje:

Natalia Kozera ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju (woj. lubelskie), za pracę:

„Nie święci garnki lepią”,

przygotowaną pod opieką Pani Joanny Adamowicz.

 

W kategorii prac zespołowych

I nagrodę otrzymują:

Weronika Seta, Aleksandra Kopytowska z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Mariówce (woj. mazowieckie), za pracę:

„Śladami harmonisty”,

przygotowaną pod opieką Pani Marzeny Papis

 

II nagrodę otrzymują:

Oliwia Głowaciuk, Rafał Rzepka, Martin Szulc, Jacek Trojanowski z Zespołu Szkół nr 16 w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie), za pracę:

„Byliśmy, zobaczyliśmy, zapamiętamy”,

przygotowaną pod opieką Pań Teresy Karasiewicz, Marioli Szwertner-Antonowicz.

 

W KATEGORII SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Nagrodę Grand Prix otrzymują:

Paulina Tworek, Marta Fidos, Magdalena Samulak, Joanna Chmiel, Małgorzata Oręziak z Prywatnego Gimnazjum im. Św. Królowej Jadwigi w Mariówce (woj. mazowieckie), za pracę:

„Zapomniany, odnaleziony”,

przygotowaną pod opieką Pani Marzeny Papis.

 

W kategorii prac indywidualnych

I nagrodę otrzymuje:

Magdalena Gajewiak z Publicznego Gimnazjum w Rusinowie (woj. mazowieckie), za pracę:

„Życie i zabawy moich dziadków”,

przygotowaną pod opieką Pani Kazimiery Woźniak.

 

Równorzędne II nagrody otrzymują:

Daria Alechno z Katolickiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarach (woj. Lubuskie), za pracę:

„3xD, D - jak Drożków, D - jak Dawniej, D - jak Dziś”,

przygotowaną pod opieką Pana Sławomira Żukowskiego.

 

Agnieszka Arendt z Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumii     (woj. Pomorskie), za pracę:

„Z pędzlem na szlaku, czyli przyjemne z pożytecznym”,

przygotowaną pod opieką Pani Danuty Sosnowskiej.

 

W kategorii prac zespołowych

I nagrodę otrzymują:

Jan Zych, Piotr Dębski z Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumii (woj. Pomorskie), za pracę:

„Kalejdoskop kaszubski oglądany przez okulary z kół rowerowych”,

przygotowaną pod opieką Pań Danuty Sosnowskiej, Małgorzata Zych.

 

Równorzędne II nagrody otrzymują:

Martyna Kilian, Jakub Misiak z Zespołu Gimnazjum Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach (woj. Łódzkie), za pracę:

„Podróż w czasie i przestrzeni – śladami żydowskiej społeczności Zduńskiej Woli”,

przygotowaną pod opieką Pani Agnieszki Grabowskiej.

 

Magdalena Grotkiewicz, Karolina Pawlik, Judyta Poloczek z Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem (woj. Opolskie), za pracę:

„Kobieta w społeczności śląskiej”,

przygotowaną pod opieką Pani Beaty Jendruś.

 

W KATEGORII SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Nagrodę Grand Prix otrzymuje:

Joanna Rudzka z Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie (woj. kujawsko-pomorskie), za pracę:

„Śpieszmy się poznawać nasze korzenie, ludzie tak szybko odchodzą”,

przygotowaną pod opieką Pani Anny Rudzkiej.

 

W kategorii prac indywidualnych

Równorzędne I nagrody otrzymują:

Agnieszka Szymańska z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy (woj. Dolnośląskie), za pracę:

„Płomienne podróże”

przygotowaną pod opieką Pani Ewy Staneckiej–Spuła i Pana Jacka Spuła.

 

Agnieszka Baran z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie (woj. Małopolskie), za pracę:

„Borysław – podążając tropem serca…”

przygotowaną pod opieką Pani Rozalii Bartosik.

 

II nagrodę otrzymuje:

Łukasz Dzimira z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie (woj. Podkarpackie), za pracę:

„Przewodnik dla obozów wędrownych, kolonii i wycieczek szkolnych po powiecie przemyskim i Przemyślu”,

przygotowaną pod opieką Pani Marii Oćwieja.

 

W kategorii prac zespołowych

Równorzędne I nagrody otrzymują:

Krzysztof Portas, Karolina Kiszka, Marcin Posiak z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku (woj. Podkarpackie), za pracę:

„Pastewnik - żywy skansen”,

przygotowaną pod opieką Pani Agnieszki Posiak.

 

Agnieszka Sokołowska, Karolina Pernak, Paweł Nowak z I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu (woj. Wielkopolskie), za pracę:

„Kultura chazacka”,

przygotowaną pod opieką Pana Andrzeja Liska.

 

II nagrodę otrzymują:

Adrian Pazera, Paweł Niewiadomski z Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli (woj. Łódzkie), za pracę:

„Sukces bez barier – zduńskowolscy paraolimpijczycy”,

przygotowaną pod opieką Pani Marii Zimoch.

 

W KATEGORII PRAC MULTIMEDIALNYCH

Równorzędne I nagrody otrzymują:

Sylwia Nazaruk, Klaudia Zbańska z Gimnazjum nr 1 im. Unitów Drelowskich w Drelowie (woj. Lubelskie), za pracę:

„Pelagia Nać i podróż po absurdach PRL”,

przygotowaną pod opieką Pani Jolanty Szmuniewskiej.

 

Maria Jończyk, Martyna Zakrzewska z Gimnazjum nr 3 w Pabianicach (woj. Łódzkie), za pracę:

„Park im. Juliusza Słowackiego w Pabianicach”,

przygotowaną pod opieką Pani Jolanty Marczak.

 

Rafał Węgielski, Bartłomiej Marczak, Dawid Baran z Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach (woj. mazowieckie), za pracę:

„Kozienickie nekropolie”,

przygotowaną pod opieką Pana Mirosława Mazura.

 

Dominik Głowacki z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żyrardowie (woj. mazowieckie), za pracę:

„Trasa krajoznawczo – turystyczna po Żyrardowie”,

przygotowaną pod opieką Pani Jadwigi Bartoszewskiej.

 

Agnieszka Tyszka, Monika Duliban z Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu (woj. podkarpackie), za pracę:

„Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu”,

przygotowaną pod opieką Pani Moniki Stącel i Pana Janusza Puszkarza.

 

Tomasz Jaśkowiec ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku (woj. podkarpackie), za pracę:

„Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku”,

przygotowaną pod opieką Pana Włodzimierza Gązwy.

 

Olga Śpiewak z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie (woj. śląskie), za pracę:

„Ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju”,

przygotowaną pod opieką Pani Romy Ociepa.

 

W KATEGORII "ZA WYTRWAŁOŚĆ"

Równorzędne nagrody otrzymują:

Adam Citkowicz, Dawid Gic z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Dziubińskiej w Gąsawie (woj. kujawsko-pomorskie), za pracę:

„Ziemia Kcyńska”,

przygotowaną pod opieką Pani Anny Winiarskiej.

 

Maja Piestrzeniewicz, Pola Piestrzeniewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju (woj. lubelskie), za pracę:

„Życie miodem słodzone, czyli kilka słów o naszej babci i jej pasiece”,

przygotowaną pod opieką Pań Joanny Adamowicz, Joanny Solskiej.

 

Natalia Pleśniak z Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie (woj. podkarpackie), za pracę:

„Pasjonaci z Podkarpacia”,

przygotowaną pod opieką Pani Mirosławy Zwierzchowskiej.

 

NAGRODY SPECJALNE

Nagrody Redakcji „Poznaj swój kraj” otrzymują:

Aleksandra Szcześniak ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (woj. świętokrzyskie), za pracę:

„Mój pradziadek Czwartak”,

przygotowaną pod opieką Pani Mirosławy Zaremby.

 

Filip Chudzik z Gimnazjum Katolickiego w Sieradzu (woj. łódzkie), za pracę:

„Śladami Bolesława i Jana Śniechórskich”,

przygotowaną pod opieką Pani Barbary Plichty.

 

Artur Kaczmarek, Piotr Orzelski, Dawid Latopolski z Liceum Ogólnokształcącego w Nieszawie (woj. kujawsko-pomorskie), za pracę:

„Kapłani w służbie parafii i miasta Nieszawy”,

przygotowaną pod opieką Pana Macieja Marjańskiego.

 

Nagrodę kwartalnika „Gościniec PTTK” otrzymują:

Alina Niezgódka, Elżbieta Niezgódka, Arleta Przybylak z Gimnazjum w Sieroszewicach (woj. wielkopolskie), za pracę:

„II wojna światowa w Kotłowie, Strzyżewie i okolicy”,

przygotowaną pod opieką Pana Marka Olejniczaka.

 

Nagrodę Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK otrzymują:

Katarzyna Bednarczyk, Martyna Motyka, Katarzyna Mańka, Patrycja Szmajduch ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku (woj. śląskie), za pracę:

„Drewniane kościoły Ziemi Rybnickiej”,

przygotowaną pod opieką Pani Beaty Wawoczny.

 

Nagrodę Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, otrzymują:

Julia Krajewska, Katarzyna Jankowska, Wiktoria Mrowicka, Julia Samulewska ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Gdańsku (woj. pomorskie), za pracę:

„Znani i nieznani gdańszczanie”,

przygotowaną pod opieką Pani Zdzisławy Głowienko.

 

Nagrodę Polskiego Komitetu Olimpijskiego, otrzymuje:

Jakub Falkiewicz z Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu (woj. mazowieckie), za pracę:

„Z zapaśniczej maty, czyli… O przygodzie z zapasami”,

przygotowaną pod opieką Pani Iwony Nabzdyk.

 

Warszawa, 17 kwietnia 2009 r.

 

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane