Poznajemy Ojcowiznę

Relacja z Ogólnopolskiego Forum Turystyki i Krajoznawstwa w Szkole

Ogólnopolskie Forum Turystyki i Krajoznawstwa w Szkole

XVI Centralny Zlot Laureatów Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”

Sesja popularnonaukowa „Nieprzemijające wartości szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego”


Tegoroczny Centralny Zlot Laureatów XVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego PTTK „Poznajemy Ojcowiznę” miał wyjątkowy charakter. Odbywał się bowiem w trakcie ogłoszonego przez nasze Towarzystwo Roku Dzieci i Młodzieży oraz przypadającej 90. rocznicy szkolnego ruchu turystyczno-krajoznawczego. Towarzyszyła mu też wyjątkowa impreza, jaką było Ogólnopolskie Forum Turystyki i Krajoznawstwa w Szkole, nad którym honorowy patronat objęli wspólnie: Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisław Marciniak.
Ucząc miłości do kraju ojczystego i popularyzując umiejętność poznawania jego przeszłości i teraźniejszości, konkurs „Poznajemy Ojcowiznę” stanowi jedno z najważniejszych, skierowanych do dzieci i młodzieży, dorocznych przedsięwzięć w kalendarzu imprez Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Najlepsi młodzi krajoznawcy, wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych i wojewódzkich, spotykają się każdego roku podczas Centralnych Zlotów Laureatów. Tegoroczny odbył się w Poznaniu w dniach od 3 do 5 czerwca.
Z uwagi na zmianę wcześniej zaplanowanego terminu imprezy, trzeba było odwołać pierwotne rezerwacje noclegów i zorganizować je na nowo. W ten sposób uczestnicy zakwaterowani zostali w trzech bazach umiejscowionych w schroniskach młodzieżowych w: Kobylnicy, Szamotułach i Zaniemyślu. Dzięki tej zmianie, pierwszego dnia każda z grup realizowała odmienny program, podczas którego młodzi goście, pod kierunkiem przewodników z Koła Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu, poznawali walory krajoznawcze miejsca swojego pobytu, a w przypadku Kobylnicy jego najbliższej okolicy. Młodzież zakwaterowana w tej ostatniej miejscowości, wspólnie z Jerzym Rogalem zwiedziła drewniany kościółek w Wierzenicy, Muzeum Łowiectwa w Uzarzewie i skansen miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach. W Zaniemyślu prezes poznańskich przewodników Stefan Żurek zaprosił młodych krajoznawców na spacer po tej miejscowości pokazując im tamtejsze kościoły, zabierając promem na Wyspę Edwarda i opowiadając o postaciach wielkiego społecznika Edwarda Raczyńskiego, czy poety Stefana Berwińskiego. Ci, którzy trafi li do Szamotuł, wspólnie z niżej podpisanym mogli natomiast zobaczyć skarby gotyckiej szamotulskiej kolegiaty oraz zwiedzić kompleks Muzeum Zamek Górków z bogatą kolekcją ikon i słynną Wieżą Czarnej Księżniczki.
W czwartek 4 czerwca w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się Ogólnopolskie Forum Turystyki i Krajoznawstwa w Szkole. Jego głównym akcentem była sesja popularnonaukowa z okazji 90-lecia zorganizowanej działalności krajoznawczo-turystycznej w szkolnictwie, realizowana pod hasłem „Nieprzemijające wartości szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego”. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęli: Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall oraz JM Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak. Ta podniosła uroczystość zgromadziła prawie 400 uczestników. Po powitaniu przez współgospodarzy imprezy: rektora UAM oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, wysłuchali oni kilkunastu interesujących wystąpień. W gronie mówców znaleźli się: Lech Drożdżyński, Bronisław Marciniak, Kazimierz Denek, Adam Czarnowski, Andrzej Gordon, Wiesław Alejziak, Danuta Hyżak, Joanna Angiel, Jan A. Malinowski, Jan Marciniak, Pola Kuleczka Adam Massalski i Cezary Jastrzębski, Anatol Jan Omelaniuk, Jan Grzesiak, Marek Szpecht, Edward Jabłoński, Rafał Rowiński oraz Wojciech Owsianowski.
Trwałą pamiątkę po Forum stanowi wydawnictwo pod redakcją prof. dr hab. Kazimierza Denka, Lecha Drożdżyńskiego i Andrzeja Gordona „O potrzebie krajoznawstwa w edukacji szkolnej”, zawierające teksty referatów wygłoszonych podczas poznańskiej sesji. Trafiło ono nie tylko do jej uczestników, lecz także kuratoriów oświaty, bibliotek szkół wyższych i oddziałów PTTK. Wszyscy uczestnicy otrzymali także pamiątkową kartę korespondencyjną i metalową odznakę, nawiązującą swoim wyglądem do historycznej już odznaki organizacyjnej Kół Krajoznawczych Młodzieży Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
Podczas, gdy w auli UAM trwała sesja popularnonaukowa, młodzi laureaci konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”, wspólnie z poznańskimi przewodnikami poznawali stolicę Wielkopolski. Po obiedzie wszyscy przewiezieni zostali autokarami do podpoznańskiej Szreniawy. Miejscowość ta, położona na granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego, znana jest z działającego tutaj Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno–Spożywczego. Po zwiedzeniu placówki laureaci i ich opiekunowie spotkali się na wspólnej biesiadzie, podczas której ich gośćmi, poza prezesem ZG PTTK Lechem Drożdżyńskim i sekretarzem generalnym Andrzejem Gordonem, byli m.in. przedstawiciele Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych PTTK: Bogdan Kucharski i Zbigniew Szmidt.
Ostatniego dnia Centralnego Zlotu Laureatów, w auli Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. St. Moniuszki, odbyła się uroczystość oficjalnego podsumowania tegorocznej edycji konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” i wręczenia nagród zwycięzcom szczebla centralnego. Zanim to jednak nastąpiło zebrani mieli okazję wysłuchania krótkiego koncertu, na który złożyły się prezentacje najlepszych uczniów szkoły, w której gościli.
Według informacji zawartych w protokołach nadesłanych z poszczególnych regionów, w tegorocznej edycji konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”, tylko w eliminacjach wojewódzkich w całym kraju uczestniczyło około 1100 osób, które były autorami blisko 650 opracowań konkursowych. Z tej liczby, do oceny na szczeblu centralnym zakwalifikowano 115 prac, w tym: 33 ze szkół podstawowych, 34 z gimnazjów, 19 ze szkół ponadgimnazjalnych, 20 prac multimedialnych oraz 9 prac w kategorii „Za wytrwałość”. Wszystkie one podlegały ocenie sądu konkursowego pod przewodnictwem Andrzeja Gordona. Grand Prix konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymali: Bożena Panas i Joanna Szczepanik ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie (woj. wielkopolskie), za pracę pt.: „Bajka to rzeczywistość. Historia pewnego statku”, przygotowaną pod opieką Pana Bartosza Żeleźnego, Paulina Tworek, Marta Fidos, Magdalena Samulak, Joanna Chmiel i Małgorzata Oręziak z Prywatnego Gimnazjum im. Św. Królowej Jadwigi w Mariówce (woj. mazowieckie), za pracę: „Zapomniany, odnaleziony”, przygotowaną pod opieką Pani Marzeny Papis oraz Joanna Rudzka z Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie (woj. kujawsko-pomorskie), za pracę: „Śpieszmy się poznawać nasze korzenie, ludzie tak szybko odchodzą”, przygotowaną pod opieką Pani Anny Rudzkiej.

 

Paweł Mordal
(artykuł pochodzi z publikacji "Wędruj z nami", wrzesień 2009)

Galeria zdjęć autorstwa Elżbiety Matusiak-Gordon

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane