Rozstrzygnięto IX edycję ogólnopolskiego konkursu na "Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny"

Połowa grudnia to tradycyjnie czas podsumowania, rocznej edycji konkursu na "Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny". Tegoroczne, już IX podsumowanie zorganizował Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

 

Cele konkursu to:
- popularyzacja uprawiania turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej, jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze, edukacyjne i zdrowotne;
- wpływanie na rozwój, doskonalenie oraz popularyzację form i metod młodzieżowej działalności turystycznej poprzez wyłanianie i nagradzanie najlepszych, najaktywniejszych turystycznie grup dzieci i młodzieży;
- inspirowanie powstawania i realizacji ciekawych programów pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w krajoznawstwie i turystyce szkolnej.

Dzięki współpracy z kuratoriami oświaty w poszczególnych województwach oraz jednostkami regionalnymi PTTK odbyły się finały wojewódzkie. W tegorocznym finale centralnym konkursu rywalizowało 20 klubów (wyłonionych w eliminacjach wojewódzkich oraz zgłaszanych poprzez Internet).

Komisja konkursowa obradowała w składzie: Katarzyna Tyczka – Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stanisław Czajka – członek Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK, Aleksandra Staszak – sekretarz Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, Paweł Zań – sekretarz Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK.
Jury zapoznało się z kronikami, prezentacjami multimedialnymi i stronami internetowymi prezentującymi roczną działalność szkolnych klubów krajoznawczo-turystycznych obejmującą rok szkolny 2010/2011.

Biorąc pod uwagę dokonania klubów, a w mniejszym zakresie szatę graficzną ocenianej dokumentacji, jury wyróżniło następujące kluby.
W kategorii szkół podstawowych:
- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne przy Szkole Podstawowej im. Lotników Września 1939 roku w Dłutowie, województwo łódzkie, opiekun Pani Mariola Seliga.
- Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze "Powsinoga" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie, województwo mazowieckie, opiekun Pan Piotr Maciejewski.
- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK "Tramp" przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Biłgoraju, województwo lubelskie, opiekunowie Pani Joanna Adamowicz, Pani Anna Tworek.

W kategorii szkół gimnazjalnych:
- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne "Azymut", przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku, województwo opolskie, opiekun Pani Halina Garczyńska.
- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne "Włóczykije" przy Gimnazjum im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bojanowie, województwo wielkopolskie, opiekun Pani Maria Gościniak.
- Klub Turystyki Pieszej i Rowerowej "Turysta Rowerzysta" w Renicach, województwo zachodniopomorskie, opiekunowie Pan Józef Dworzyński, Pan Ireneusz Dąbrowski.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
- Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa "Kangchendzonga" PTTK przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Żywcu, województwo śląskie, opiekun Pan Jacek Seweryn.
- Szkolny Klub Turystyczny nr 24 AGRUŚ przy Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie, województwo podkarpackie, opiekun Pan Marcin Sondej.
- Grupa Pontnicus przy II Liceum Ogólnokształcącym im. płk Lisa Kuli w Rzeszowie, województwo podkarpackie, opiekun Pani Maria Szulikowska.

16 grudnia 2011 roku w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej IX edycji konkursu. W siedzibie Zarządu Głównego PTTK zorganizowane zostało spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele 9 wyróżnionych klubów oraz Pan Jarosław Janowski – Dyrektor Departamentu Młodzieży i Organizacji Pozarządowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Pani Katarzyna Tyczka – członek jury konkursu, Główny Specjalista Departamentu Młodzieży i Organizacji Pozarządowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Lech Drożdżyński – Prezes Zarządu Głównego PTTK, Stanisław Sikora – Wiceprezes Zarządu Głównego PTTK, Piotr Niewiadomski – Członek Zarządu Głównego PTTK, Roman Bargieł – Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PTTK, Jolanta Śledzińska, Sekretarz ds. Promocji Zarządu Głównego PTTK, Paweł Zań – członek jury konkursu, pracownik biura Zarządu Głównego PTTK.

Podsumowanie konkursu było okazją do rozmów i wymiany poglądów na temat turystyki i krajoznawstwa w szkole. W trakcie spotkania Lech Drożdżyński – Prezes Zarządu Głównego PTTK, na przykładzie szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych i ich pracy, przedstawił po krótce rolę naszej organizacji jako partnera szkoły i nauczycieli. Przypomniał o trwającym „Roku Szkoły z Pasją” w który zaangażowało się PTTK. Pan Jarosław Janowski – Dyrektor Departamentu Młodzieży i Organizacji Pozarządowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, dziękując za dotychczasową współpracę, odniósł się do działalności PTTK i propozycji aktualizacji porozumienia o współpracy pomiędzy PTTK i MEN.

Wyróżnione kluby otrzymały okolicznościowe dyplomy, nagrody w postaci sprzętu fotograficznego i pakietu wydawnictw ufundowane przez PTTK. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało stosowne listy gratulacyjne oraz nagrody książkowe.

Po uroczystości młodzi uczestnicy spotkania wraz ze swoimi opiekunami udali się na krajoznawczy spacer po Warszawie, który prowadziła Joanna Kośnik – przewodnik warszawski. Odwiedzono m.in. Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej, zwiedzono Stare Miasto, w trakcie programu krajoznawczego uczestnicy zjedli również wspólny obiad. Organizację spotkania z ramienia Biura Zarządu Głównego PTTK koordynował Paweł Zań.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom, a kluby krajoznawczo-turystyczne z terenu całej Polski serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.

Protokół z posiedzenia jury.

Galeria zdjęć z podsumowania konkursu.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane