Protokół z posiedzenia centralnego jury, IX edycji konkursu na "Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny"

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2011 roku w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego odbyło się posiedzenie centralnego jury IX edycji konkursu na "Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny".

Komisja konkursowa obradowała w składzie:

 

  • Katarzyna Tyczka – Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Stanisław Czajka – członek Głównego Sądu Koleżeńskiego ZG PTTK
  • Aleksandra Staszak – sekretarz Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK
  • Paweł Zań – sekretarz Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK

Do finału centralnego zakwalifikowało się 20 klubów z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego wyłonionych za pośrednictwem eliminacji wojewódzkich oraz zgłoszonych poprzez Internet.

Jury zapoznało się z kronikami oraz stronami internetowymi prezentującymi roczną działalność szkolnych klubów krajoznawczo-turystycznych obejmującą rok szkolny 2010/2011 oraz wakacje tuż po nim następujące. Przy analizie materiałów ocenie podlegały dokonania, a w mniejszym zakresie szata graficzna. Jury zdecydowało o przyznaniu wyróżnień następującym klubom:

W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne przy Szkole Podstawowej im Lotników Września 1939 roku w Dłutowie, województwo łódzkie, opiekun Pani Mariola Seliga.

- Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze "Powsinoga" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie, województwo mazowieckie, opiekun Pan Piotr Maciejewski.

- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK "Tramp" przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Biłgoraju, województwo lubelskie, opiekunowie Pani Joanna Adamowicz, Pani Anna Tworek.

W KATEGORII SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne "Azymut", przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku, województwo opolskie, opiekun Pani Halina Garczyńska.

- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne "Włóczykije" przy Gimnazjum im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bojanowie, województwo wielkopolskie, opiekun Pani Maria Gościniak.

- Klub Turystyki Pieszej i Rowerowej "Turysta Rowerzysta" w Renicach, województwo zachodniopomorskie, opiekunowie Pan Józef Dworzyński, Pan Ireneusz Dąbrowski.

W KATEGORII SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

- Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa "Kangchendzonga" PTTK przy I Liceum Ogólnokształcącym im Mikołaja Kopernika w Żywcu, województwo śląskie, opiekun Pan Jacek Seweryn.

- Szkolny Klub Turystyczny nr 24 AGRUŚ przy Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie, województwo podkarpackie, opiekun Pan Marcin Sondej.

- Grupa Pontnicus przy II Liceum Ogólnokształcącym im. płk Lisa Kuli w Rzeszowie, województwo podkarpackie, opiekun Pani Maria Szulikowska.

Warszawa, 2 grudnia 2011 roku.

Pliki do pobrania:

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane