Konkurs na "Najlepsze SKKT" 2009

 

 

 

Protokół z posiedzenia centralnego jury, konkursu na

„Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”

Warszawa, 8 grudnia 2009 roku.

 

W dniach 3-8 grudnia 2009 roku w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego PTTK odbyło się posiedzenie centralnego jury VII edycji współzawodnictwa na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”. Konkurs zorganizowany został jako element realizacji „Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK”.

Komisja konkursowa obradowała w składzie:

Jerzy Kwaczyński – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTSM.

Elżbieta Matusiak-Gordon – sekretarz redakcji kwartalnika „Gościniec PTTK”.

Piotr Niewiadomski – Członek Zarządu Głównego PTTK, Członek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK.

Janusz Sapa – redaktor naczelny „Poznaj swój kraj”.

Paweł Zań – Wiceprzewodniczący Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK.

Na tegoroczna edycję konkursu zgłoszono 26 klubów, wyłonionych za pośrednictwem eliminacji wojewódzkich oraz zgłoszonych poprzez Internet. Do oceny jury dopuściło dokumentację 24 klubów. Dwa województwa zgłosiły ponad regulaminową ilość klubów. W tym przypadku jury przyjęło do oceny dokumentację klubów uwidocznionych w protokołach wojewódzkich na pierwszym miejscu przy klasyfikacji ex quo.

Jury zapoznało się z kronikami, prezentacjami multimedialnymi i stronami internetowymi prezentującymi roczną działalność szkolnych klubów krajoznawczo-turystycznych obejmującą rok szkolny 2008/2009. Po analizie nadesłanej dokumentacji z uwagi na jej wartość postanowiono 24 zgłoszonym klubom nadać tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu.

Biorąc pod uwagę dokonania klubów, a w mniejszym zakresie szatę graficzną ocenianej dokumentacji, jury postanowiło wyróżnić:

 

w kategorii szkół podstawowych

nagrodą Grand Prix:

- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK „Dreptuś” przy Szkole Podstawowej w Zwierznie, opiekunki Pani Barbara Krajnik i Pani Marlena Peplau.

równorzędnymi nagrodami:

- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK „Tuptusie” przy Szkole Podstawowej w Szybowicach, opiekunowie Pan Franciszek Dendewicz i Pan Marek Flejter.

- Szkolne Koło Turystyczne „Świeradowskie Orły” przy Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie Zdrój, opiekun Pani Teresa Fierkowicz.

- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK nr 12 „Śląskie Wędrusie” przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, opiekun Pani Elżbieta Garbalska.

- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne „Tuptusie” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Gliwicach, opiekun Pani Irena Janas.

- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK przy Szkole Podstawowej w Nojewie, opiekun Pani Luiza Krzemieniewska.

 

w kategorii szkół gimnazjalnych

nagroda Grand Prix:

- Gimnazjalny Klub Krajoznawczo-Turystyczny „Trampek” przy Gimnazjum nr 5 im. Cypriana Kamila Norwida we Wrocławiu, opiekun Pani Renata Pysiewicz-Jędrusik.

równorzędne nagrody:

- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK nr 7 przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, opiekun Pan Rafał Dąbik.

- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK „Wichura” przy Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie, opiekun Pani Joanna Rozmus.

- Klub „Biedronki” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Płocku, opiekun Pani Damrawa Korzeniewska.

 

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

nagroda Grand Prix:

- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK nr 21 przy I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim, opiekun Pan Robert Mazurek.

równorzędne nagrody:

- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK „Globtroters” przy III Liceum Ogólnokształcącym w Płocku, opiekun Bogdan Majewski

- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, opiekunowie Pan Jan Ślewa i Pan Rafał Borszyński.

Do pobrania:

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane