Rozstrzygnięto VII edycję ogólnopolskiego konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, we współpracy z czasopismem „Poznaj swój kraj”, zorganizował już po raz VII finał centralny ogólnopolskiego konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”. Konkurs odbył się w ramach „Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK”.

Cele konkursu to:

–    popularyzacja uprawiania turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej, jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze, edukacyjne i zdrowotne;

–   wpływanie na rozwój, doskonalenie oraz popularyzację form i metod młodzieżowej działalności turystycznej poprzez wyłanianie i nagradzanie najlepszych, najaktywniejszych turystycznie grup dzieci i młodzieży;

–   inspirowanie powstawania i realizacji ciekawych programów pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w krajoznawstwie i turystyce szkolnej.

Dzięki współpracy z kuratoriami oświaty w poszczególnych województwach miały miejsce finały regionalne.W tegorocznym finale konkursu rywalizowały 24 kluby wyłonione w eliminacjach wojewódzkich oraz zgłoszone poprzez Internet.

Komisja konkursowa obradowała w składzie: Jerzy Kwaczyński – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTSM, Piotr Niewiadomski – członek Zarządu Głównego PTTK i równocześnie członek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej tego Zarządu, Paweł Zań – wiceprzewodniczący Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, Janusz Sapa – redaktor naczelny „Poznaj swój kraj”, Elżbieta Matusiak-Gordon – sekretarz redakcji „Gościniec PTTK”.

Jury zapoznało się z kronikami, prezentacjami multimedialnymi i stronami internetowymi prezentującymi roczną działalność szkolnych klubów krajoznawczo-turystycznych obejmującą rok szkolny 2008/2009. Po analizie nadesłanej dokumentacji z uwagi na jej wartość postanowiono wszystkim 24 zgłoszonym klubom nadać tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu.

Biorąc pod uwagę dokonania klubów, a w mniejszym zakresie szatę graficzną ocenianej dokumentacji, jury postanowiło wyróżnić:

Nagrodą Grand Prix w kategorii szkół podstawowych:

–    Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK „Dreptuś” przy Szkole Podstawowej w Zwierznie, opiekunki Pani Barbara Krajnik i Pani Marlena Peplau.

•   Równorzędnymi nagrodami:

–  Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK „Tuptusie” przy Szkole Podstawowej w Szybowicach, opiekunowie Pan Franciszek Dendewicz i Pan Marek Flejter.

–    Szkolne Koło Turystyczne „Świeradowskie Orły” przy Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie Zdrój, opiekun Pani Teresa Fierkowicz.

–   Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK nr 12 „Śląskie Wędrusie” przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, opiekun Pani Elżbieta Garbalska.

–    Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne „Tuptusie” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Gliwicach, opiekun Pani Irena Janas.

–   Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK przy Szkole Podstawowej w Nojewie, opiekun Pani Luiza Krzemieniewska.

Nagrodą Grand Prix w kategorii szkół gimnazjalnych:

–   Gimnazjalny Klub Krajoznawczo-Turystyczny „Trampek” przy Gimnazjum nr 5 im. Cypriana Kamila Norwida we Wrocławiu, opiekun Pani Renata Pysiewicz-Jędrusik.

•    Równorzędnymi nagrodami:

–    Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK nr 7 przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, opiekun Pan Rafał Dąbik.

–    Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK „Wichura” przy Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie, opiekun Pani Joanna Rozmus.

–    Klub „Biedronki” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Płocku, opiekun Pani Damrawa Korzeniewska.

Nagrodą Grand Prix w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

–   Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK nr 21 przy I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim, opiekun Pan Robert Mazurek;

•    Równorzędnymi nagrodami:

–  Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK „Globtroters” przy III Liceum Ogólnokształcącym w Płocku, opiekun Bogdan Majewski.

–    Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, opiekunowie Pan Jan Ślewa i Pan Rafał Borszyński.

W dniu 15 grudnia 2009 roku w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji konkursu. W siedzibie Zarządu Głównego PTTK przedstawiciele 13 wyróżnionych klubów odebrali nagrody, które wręczał Lech Drożdżyński, prezes Zarządu Głównego PTTK, oraz Andrzej Gordon, sekretarz generalny tegoż Zarządu. W spotkaniu uczestniczyły również Jolanta Śledzińska, sekretarz ds. promocji Zarządu Głównego PTTK, oraz Elżbieta Matusiak-Gordon, sekretarz redakcji „Gościniec PTTK”.

Spotkanie było także okazją do rozmów i wymiany poglądów na temat turystyki i krajoznawstwa w szkole. Po uroczystości młodzi uczestnicy spotkania wraz ze swoimi opiekunami udali się na krajoznawczy spacer po Warszawie, których oprowadzała Joanna Kośnik – przewodnik warszawski. Pobyt w Warszawie zakończył się obiadem w restauracji „Honoratka”. Organizację spotkania z ramienia Biura Zarządu Głównego PTTK koordynował Paweł Zań.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom, a kluby krajoznawczo-turystyczne z terenu całej Polski serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.

Prezentujemy galerię zdjęć z podsumowania, autorzy: Sebastian Janas, Paweł Zań.

 

Paweł Zań

Wiceprzewodniczący Rady Programowej

ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK

 

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane