Protokół etapu centralnego X edycji konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”

W dniu 7 grudnia 2012 roku w Warszawie, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego odbyło się posiedzenie jury, centralnego etapu X edycji konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”. 

Z eliminacji wojewódzkich konkursu zgłoszono następującą ilość kół i klubów: szkoły podstawowe 8 zgłoszeń; gimnazja 5 zgłoszeń; szkoły ponadgimnazjalne 6 zgłoszeń. W kategorii strony internetowe zgłoszono 9 prezentacji działalności. Wykaz zgłoszeń stanowi załącznik do protokołu.

Jury obradowało w składzie: Piotr Niewiadomski, członek ZG PTTK; Katarzyna Tyczka, główny specjalista Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej; Franciszek Dendewicz, członek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK; Paweł Zań, główny specjalista ZG PTTK.
Jury zapoznało się z kronikami oraz stronami internetowymi prezentującymi roczną działalność szkolnych klubów krajoznawczo-turystycznych obejmującą rok szkolny 2011/2012 oraz wakacje tuż po nim następujące. Przy analizie materiałów ocenie podlegały dokonania, a w mniejszym zakresie szata graficzna. Jury zdecydowało o przyznaniu wyróżnień następującym klubom:

  • Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny „Świeradowskie Orły”, przy Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie Zdrój, opiekun Teresa Fierkowicz
  • SKKT PTTK „Pójdźki” przy Gimnazjum w Daszynie, opiekun Katarzyna Ogonowska
  • SKKT PTTK „Sopelki” przy Liceum Ogólnokształcącym „SOP” im ks. Jana Twardowskiego w Płocku, opiekun Ewa Różańska
  • SKKT PTTK przy Gimnazjum im. gen. Władysława Andersa w Ostrowach, opiekun Ewelina Kołomłocka, prezentacja działalności pod adresem http://www.ostrowy.kutno.pttk.pl
  • SKKT PTTK „Azymut” przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie, opiekunowie Katarzyna Płaszczewska, Ewa Sławińska, Przemysław Kural, prezentacja działalności pod adresem http://www.youtube.com/watch?v=b1DRTpDklsI

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane