Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno–Krajoznawczego PTTK (od 2020)

Prezentujemy Regulamin OMTTK PTTK, obowiązujący od roku szkolnego 2019/2020.
Zgodnie z uchwałą ZG PTTK, Regulamin OMTTK PTTK obowiązuje od 17 stycznia 2020 roku.
Przepisy stosuje się również do etapów OMTTK PTTK, które nie zakończyły się przed dniem wejścia w życie Regulaminu.
Pozostają w mocy rozstrzygnięcia etapów OMTTK PTTK, które przeprowadzono na podstawie przepisów dotychczas obowiązującego Regulaminu.

Regulamin i załączniki do pobrania (oddzielne pliki doc)

 

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane